Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Matteus 3:11

DIE FORMULE VAN DIE WATER DOOP

Die Formule van die Water Doop N°1

Die Formule van die Water Doop N°2

Die Formule van die Water Doop N°3

Die Formule van die Water Doop N°4

Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. Handelinge 1:5