S het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Markus 1 : 4

Al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het hulle met die doop van Johannes laat doop. Net die Farisers en die wetgeleerdes het die bedoeling van God verwerp en hulle nie deur Johannes laat doop nie. Lukas 7 : 29 - 30

WATER DOOP

Water Doop N1

Water Doop N2

Water Doop N3

Water Doop N4

Water Doop N5

Water Doop N6

Water Doop N7

Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Romeine 6 : 4

Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Titus 3 : 5

Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat n my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Matteus 3 : 11