HET GEVAL GBAGBO: SPRINGPLANK VAN AFRIKAANSE ONTWAKEN N°2


Dit interview is de tweede deel van een serie van acht. Lees de andere 7 delen.


Nyang bensouda: Ik ben serieus. We hebben overal gezocht, ik bedoel overal, en we hebben niets gevonden. We wilden hem zelfs beschuldigen van onrechtmatig bezit in plaats van misdaden tegen de menselijkheid, maar deze man had niets gestolen tot onze grote verbazing en natuurlijk tot onze grote verwarring. Toen we geen van zijn bankrekeningen in Westerse landen vonden, dachten we dat hij ze in Afrika had verborgen. En met de kracht die we hadden, om overal zonder niets hinderpalen te zoeken, zochten we in Afrika, en ook deze man had daar niets.


Youssouf: Dat is niet mogelijk!


Nyang bensouda: Een van onze favoriete massale intimidatiewapens was nutteloos.


Youssouf: Welke?


Nyang bensouda: Het bevriezen van activa. We waren van plan om zijn activa te bevriezen, maar deze man had geen activa om te bevriezen. Ik hoef niet meer te zeggen om u te overtuigen. We waren ons allemaal geschaamd. Mijn meesters vroegen zich allemaal af of ze droomden. Nu begrijp je waarom ik je vertelde dat deze man is zeker de enige domme President van alle Presidenten van Afrika.


Youssouf: Wat je me zojuist hebt uitgelegd, geef me niet de moed om tegen deze man te getuigen. Misschien kan ik begrijpen waarom mensen niet tegen hem kunnen getuigen.


Nyang bensouda: Neeeee, Youssouf, laat je niet laten ontmoedigen. Anders zal ik geruïneerd zijn. Mijn hele carrière, mijn hele eer, wat er nog van over is, hangt af van Gbagbo's overtuiging. Ik zou hem beter kunnen laten veroordelen. Ik heb op dit moment geen keuze. Ik heb me zoveel in dit geval geïnvesteerd.


Youssouf: Ik zie!


Nyang bensouda: Ik zal u een voorbeeld geven: Mijn meesters hebben mij miljoenen dollars ter beschikking gesteld om deze missie tot een succes te maken. Maar ik slaag het niet. Toch heb ik alles geprobeerd. Wat heb ik niet gedaan? Ik heb alles geprobeerd, ik heb alles uitgetest. Je kunt je niet voorstellen hoeveel miljoenen heb ik uitgegeven aan het omkopen van getuigen en potentiële getuigen. Ik heb zelfs geprobeerd om de massagraven te gebruiken die mijn meesters tijdens de oorlog hadden voorbereid, maar het werkte niet. Je weet dat Franse en VN-troepen tijdens de oorlog duizenden jonge Ivoriaanse patriotten hebben afgeslacht. Zodat niemand ooit zou weten hoeveel burgers ze gedood hadden, hadden ze massagraven gebouwd waarin ze de lichamen stapelden. Sommige van deze massagraven zullen nooit gevonden worden. En aangezien er niemand uit het Gbagbo-kamp was die hiervan kon getuigen, bleef alles topgeheim.


Youssouf: Ik begrijp nu waarom de UNOCI al haar documenten met betrekking tot het beheer van de crisis in Ivoorkust heeft vernietigd, hoewel de rechtbank waarvan u de aanklager bent, al deze documenten nodig heeft om haar onderzoeken uit te voeren.


Nyang bensouda: Ik kom later terug op het punt over UNOCI.


Youssouf: Oké, mevrouw. Je was me aan het uitleggen, welke grote inspanningen je hebt geleverd.


Nyang bensouda: Ja, ik heb veel dingen geprobeerd. Ik ben zo ver gegaan om enkele valse beelden van de moorden gepleegd in Kenia te manipuleren om Gbagbo te verslaan, maar de mensen hebben dit plan weten te dwarsbomen.


Youssouf: Ja, daar hoorde ik van. Ik heb zelfs gehoord over de zaak van degenen die naar verluidt door president Gbagbo in Abobo zouden zijn vermoord, maar die voor de rechter stonden, en getuigd hebben. Als je me vertelt dat je alles gedaan hebt, begrijp ik je. Dat is echt jammer! Ik hoop alleen maar dat uw meesters u niet zullen vragen om de 2 miljoen dollar terug te betalen die ze u hebben gegeven.


Nyang bensouda: Wist je hiervan?


Youssouf: Ja! Ik ben trouwens niet de enige die ervan gehoord heeft. De informatie werd overal verspreid. We hebben geleerd dat je 2 miljoen dollar heeft ontvangen voor de veroordeling van president Gbagbo, wat twee keer zoveel is als jou voorganger luis moreno ocampo.


Nyang bensouda: (Zuchten)


Youssouf: Je noemde eerder één van jullie, dit lid van Illuminati dat jullie heeft verraden. Is hij niet degene die ook de informatie heeft vrijgegeven over de $ 2 miljoen die je meesters je hebben gegeven om President Gbagbo te veroordelen?


Nyang bensouda: Dat is hij, inderdaad. Ik weet niet waarom hij besloten heeft om dit met ons te doen.


Youssouf: Hij had zijn geweten nog niet gekruisigd, zoals jullie, en hij had berouw. Niet iedereen kan zoveel schade aanrichten als jullie, en met succes in slaap te vallen. Jij en jouw meesters zijn echt bijzondere wezens. Het is duidelijk dat jullie geen gewone mensen zijn. Een normaal mens kan niet zo fundamenteel slecht en wreed zijn. Het doden van miljoenen mensen, zoals jullie dat over de hele wereld doen, zonder slaap te verliezen, het is uiterst moeilijk te begrijpen.


Nyang bensouda: Misschien heb je gelijk, Youssouf. Maar wat betreft het geld dat ik heb ontvangen, zullen mijn meesters mij niet vragen om het terug te betalen. Integendeel, ik heb hen gevraagd dat bedrag te verhogen. Het was zeer ontoereikend omdat we dit geval allemaal onderschat hadden. Niemand verwachtte zo'n moeilijke en gecompliceerde zaak.


Youssouf: Als al jouw getuigen die uiteindelijk getuigd hebben niets konden doen, en ze waren ongeveer 140, wat kan ik dan doen, ik, Youssouf, een eenvoudig dier?


Nyang bensouda: Ik weet waarom ik op jou reken. En ik weet waarom alleen jij mij dit proces tegen deze man kunt winnen doen. Waar hij nu staat, is hij bijna overtuigd dat ik faalde. Hij kan zich de jokerkaart die ik voor hem gereserveerd heb niet voorstellen.


Youssouf: Leg het me uit.


Nyang bensouda: Je weet dat onder de aanklachten tegen hem, er waren oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, moorden, verkrachtingen en andere misdrijven.


Youssouf: Maar niets van dat alles werkte. Hoe denk je dat je zult slagen met mij?


Nyang bensouda: Samen met jij, zijn het volledig nieuwe beschuldigingen die zullen worden geformuleerd.


Youssouf: Echt waar?


Nyang bensouda: Ja, ik zal de aanklachten tegen hem opnieuw kwaliciferen. Ik zal het nu hebben over misdaden tegen dieren door middel van moord, verkrachting en ander seksueel gewelden. Ik zal daar de daden van vervolging en andere folteringen aan toevoegen.


Youssouf: Wat wil je dat ik concreet zeg?


Nyang bensouda: Je zult zeggen dat Gbagbo jullie heeft gedood, verkracht en gemarteld. We mogen niet langer in de val trappen waarin we ons met de eerste getuigen bevonden.


Youssouf: Wat hebben de eerste getuigen gedaan?


Nyang bensouda: Ze zeiden allemaal dat Gbagbo zijn soldaten had gestuurd om hen te doden. En de weinige hoge officieren die we konden omkopen om tegen hem te getuigen, hebben niet gekonden, zijn schuld te bewijzen.


Youssouf: Wat moeten we dan deze keer doen?


Nyang bensouda: Deze keer zul je niet zeggen dat Gbagbo zijn soldaten had gestuurd om jullie te doden. Je zult eerder zeggen dat het Gbagbo zelf is die jullie kwam doden en verkrachten. Op dat niveau zullen we niet langer het risico lopen, met soldaten geconfronteerd te worden die zeggen dat Gbagbo hen niet had gestuurd.


Youssouf: Als zijn verdediging mij vraagt waarom ik dus in leven ben, terwijl de president Gbagbo was gekomen om ons te doden, wat zal ik dan zeggen?


Nyang bensouda: Je zult zeggen dat je gewoon erg fortuinlijk en listig was. Je zult zeggen dat toen hij begon met het doden van de eerste dieren, je ging liggen alsof je ook dood was, en hij doodde iedereen anders.


Youssouf: Wat de verkrachting betreft, wat kan ik zeggen?


Nyang bensouda: Je zult zeggen dat hij jullie allemaal verkracht heeft, allemaal zonder uitzondering en meerdere malen. Toen hij jullie verkrachtte, dacht hij niet na over wie mannetje en wie vrouwtje was.


Youssouf: Als ik zeg dat ik ook verkracht was, kunnen ze mij om fysiek bewijzen vragen en dan zal ik in de problemen komen.


Nyang bensouda: In dit geval, moet je zeggen dat alle dieren behalve je verkracht werden en dat je ontsnapte omdat je de eerste dag ernstig ziek was toen hij jou wilde verkracht, en dat de andere dagen, omdat je zijn auto al kende, toen je hem zag aankomen, je je verborg. Zijn verdediging zal je kunnen vragen als hij alleen of met zijn officieren kwam. Daar zult je zeggen dat je denkt dat Gbagbo misschien wist dat zijn hoofd Generaals verraders waren omdat hij met geen van hen kwam. Elke keer dat hij dit soort donkere operaties moest doen, kwam hij alleen met zijn echte General Dogbo Blé. Je zult toevoegen dat je nu begrijpt waarom hij slechts met deze generaal kwam. Hij is degene die hem tot het einde trouw en eerlijk is gebleven.


Youssouf: Dat is een goed idee. De verdediging van president Gbagbo zal het onnodig vinden om General Dogbo Blé voor het gerecht te brengen, omdat zijn getuigenis in diskrediet zal gebracht worden. Iedereen zal zeggen dat hij niets slecht kan zeggen over de President.


Nyang bensouda: Als zijn verdediging je met gênante vragen vastpraat, vertel ze dat je alles al vergeten bent. Vertel hen dat dieren sneller dan mensen vergeten. En als ze bewijzen nodig hebben, zal ik wat dierenartsen omkopen om het te bevestigen. De VN heeft mij hiervoor financiële middelen ter beschikking gesteld.


Youssouf: En als mij naar de massagraven wordt gevraagd waarin President Gbagbo ons heeft begraven, wat kan ik dan zeggen?


Nyang bensouda: Je zult zeggen dat hij jullie niet begraven heeft toen hij jullie doodde. Je zult zeggen dat hij jullie lichamen naar het zuiden stuurde, en daarom was er tijdens de hele crisis na de verkiezingen, ondanks de oorlog en embargo's, altijd vlees in het zuiden.


Youssouf: Je overtuigt me steeds meer, mevrouw. Ik denk dat we hier doorheen zullen kunnen komen. Ik ga ermee akkoord te getuigen.


Nyang bensouda: Ahaaaa Youssouf, je kunt je niet voorstellen hoe opgelucht ik ben. Je bent de enige hoop die ik nu heb.


Youssouf: Ik zal mijn best doen.


Nyang bensouda: Dit geval Gbagbo heeft ons zoveel pijn gedaan. Al mijn meesters zijn in totale verwarring. Ik kan je niet vertellen hoeveel vergaderingen zij hebben gehouden en nog steeds houden over dit geval. Ze hebben allemaal hun nachtrust verloren tijdens dit proces en het spijt ze nu allemaal dat ze Gbagbo naar Den Haag hebben gebracht. Dat was een enorme vergissing.


Youssouf: Maar je overdrijft, mevrouw.


Nyang bensouda: Helemaal niet. Weet je dat dit geval alles heeft onthuld wat we als geheim hadden? Ik weet niet of er één van onze geheimen is die niet ontdekt werd. Zal ik je een paar voorbeelden geven?


Youssouf: Waarom niet.


Nyang bensouda: Totdat deze rechtszaak tegen Gbagbo begint, waren verschillende mensen ervan overtuigd dat het dramane ouattara was die de verkiezingen van 2010 had gewonnen. Het Gbagbo-proces onthulde aan de wereld dat dramane ouattara niet eens door de eerste ronde was gekomen. Iedereen weet nu dat Gbagbo en bédié voor de tweede ronde gekwalificeerd waren. In werkelijkheid had dramane ouattara niet eens de helft van de stemmen van bédié behaald. En het is zelfs tijdens de eerste ronde dat Gbagbo de verkiezingen won. Maar onze managementsoftware voor die verkiezingen hadden de uitslag gemanipuleerd. Alles was zo geprogrammeerd dat er absoluut een tweede ronde zou komen.


Youssouf: Ik weet het dat.


Nyang bensouda: Dat is niet alles. Mensen weten nu dat zelfs de 16.000 aangekondigde sterfgevallen de cijfers zijn die mijn meesters hebben gekozen om te laten circuleren. In feite heeft de Ivoriaanse crisis het leven meer dan 100.000 mensen gekost, en de mensen weten het vanaf nu. Al degenen die alleen onze media volgen, geloofden echt dat de crisis na de verkiezingen in Ivoorkust in 2010 te wijten was aan het feit dat President Gbagbo de verkiezingen had verloren en weigerde zijn positie aan dramane ouattara op te geven. Nu weet iedereen dat het meer een Franse staatsgreep tegen President Gbagbo was, een staatsgreep die was begonnen sinds Gbagbo de verkiezingen van 2000 tot ieders verbazing won. Er is zelfs een briljante onderzoeksjournalist die er een boek over heeft gemaakt.


Youssouf: Spreek je over Charles Onana?


Nyang bensouda: Ik realiseer me dat je goed geïnformeerd bent, Youssouf.


Youssouf: Deze Gbagbo-zaak interesseert iedereen, mevrouw, inclusief dieren en bomen.


Nyang bensouda: Charles Onana heeft een uitstekend boek gemaakt met de titel "Ivoorkust: De Staatsgreep", een boek wiens het voorwoord door President Thabo Mbeki werd geschreven, de voormalige Zuid-Afrikaanse President. Dit boek bevestigt heel goed wat ik je zojuist heb verteld. Je weet dat het niet aan mij is om reclame voor een boek te maken dat mijn meesters en mijzelf blootlegt. Als ik de macht had om dat boek te verbieden, had ik dat zonder aarzelen gedaan.


Ons complot was zo ontmaskerd dat zelfs enkele van Gbagbo's vijanden zijn vrienden werden. Iedereen heeft zich nu gerealiseerd dat hij totaal onschuldig is. Iedereen weet nu dat de echte gekozen President van Ivoorkust in de gevangenis in Den Haag zit en dat de echte eerste dame van Ivoorkust in de gevangenis in Ivoorkust zit. Dat maakt mijn meesters niet comfortabel. Zich zo blootgesteld voelen is zeker het laatste wat ze hadden gewild.


Youssouf: Mevrouw, er moet toegeven dat dit geval van Gbagbo jullie veel pijn doet.


Nyang bensouda: Je zei het, Youssouf. Te veel problemen. Ik zal je nog een paar andere voorbeelden geven:


Er is de weigering om de stemmen te hertellen. Dit is een ware ontkenning van de democratie. Mijn meesters die graag doen alsof ze donor van democratische lessen zijn, zullen zich nooit meer herstellen. De hele wereld weet nu dat het woord democratie slechts een betekenisloos woord is. Welke echte democraat kan zich verzetten tegen het hertellen van stemmen wanneer een verkiezing wordt betwist? Het hertellen van stemmen is de meest democratische manier om dit soort problemen aan te pakken. Het is voor mijn meesters onmogelijk geworden om voor de Afrikanen te blijven staan en over democratie te praten zonder zich te schamen. Ze aarzelen om dat woord nu te gebruiken.


Er is ook de sluiting van Franse banken tijdens deze crisis na de verkiezingen als chantagemiddel tegen Gbagbo. Elke Afrikaan met al zijn zintuigen zal zijn geld nooit meer in een Franse bank kunnen stoppen, want hij weet nu, dat frankrijk zijn banken in een Afrikaans land kan opdragen, om hun deuren te sluiten en het geld van al hun Afrikaanse klanten voor onbepaalde tijd te blokkeren, zonder angst voor proces, schade of andere compensatie hen te storten.


Er is ook de plaats die mijn meesters hebben gekozen om de uitslag van de verkiezingen van 2010 bekend te maken. In geen enkel land ter wereld is zoiets gezien. Ook dit is een nieuw feit. De uitslagen van de presidentsverkiezingen van een land, dat in het hoofdkwartier van de oppositiekandidaat wordt verkondigd; dat is iets die nooit meer voorgekomen sinds het ontstaan van de wereld, en ik ben er zeker van dat dit nergens meer zal gebeuren. Waarom? Want de schaamte die mijn meesters nu nog steeds ervaren, zal ervoor zorgen dat ze nooit meer in de val trappen om hun grote idiotie in de ogen van de wereld op deze manier te verspreiden. Dit geval was te flagrant.


De Here zegene u!
Voelen jullie vrij, dit artikel te vermenigvuldigen en de kopieën uitdelen.
Om in staat te zijn, dit kant te downloaden, klikken HIER of op dit icoon PDF bij.
PDF

Om de PDF zip-files te lezen, moeten jullie Acrobat Reader gebruiken.
Als jullie nog niet dit programma of die toepassing hebben, kunnen jullie het kostenloos downloaden