Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským. Efezským 6:10-11

DAVID ICKE: COVID-19 KONSPIRACE


David Icke: Covid-19 Konspirace Č.1

David Icke: Covid-19 Konspirace Č.2

David Icke: Covid-19 Konspirace Č.3

David Icke: Covid-19 Konspirace Č.4

David Icke: Covid-19 Konspirace Č.5
Tweet


A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. Efezským 6:13