SiedinbaYua n kpe ki gua ki fi ya siedi
U Tienu buga yua n ben kpe ke bi piini o, ke U Tienu hanbili po, o guadi ki cua tinga nne, bina 3 ke o ye sutaani diema nni.
...ke Jesu yeli nni, dunli kuli baa gbaani, tanpoli po, ki tinga nni leni ki tinga tingi po ke lanbu kuli mo baa tuo ki yedi ke Jesu Kilisiti tie Diedo U Tienu Ba kpiagidi po.