Vả lại, anh em phải lm mạnh dạn trong Cha, nhờ sức ton năng của Ngi. Hy mang lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, để được đứng vững m địch cng mưu kế của ma quỉ. -ph-s 6:10-11

VIRUS CORONA - COVID-19


Covid-19 Video

Covid 19: Cấm Về Cc Giải Php Hiệu Quả

Covid-19: Cướp C Vũ Trang

Covid-19: Mặt Nạ V Cử Chỉ Ro Cản L V Dụng

Covid-19 Vắc Xin: Ton Cầu Diệt Chủng Dự n

David Icke: m mưu Covid-19

Gio sư Jean-Bernard Fourtillan Đang gặp nguy hiểm

Lời Ni Dối của Covid-19 ược Tiết Lộ

Một Bc sĩ cảnh bo chống lại vắc xin Covid

Y học tự nhin đp ứng với virus Corona
Tweet


Vậy nn, hy lấy mọi kh giới của ức Cha Trời, hầu cho trong ngy khốn nạn, anh em c thể cự địch lại v khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vng. -ph-s 6:13