Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Mezmurlar 1 : 1 - 2

Incil Çalismalari
İncil Çalışmaları için Ön Koşullar

Mesih'in ilahiliğini

Isa Mesih aynı zamanda Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh mu?

Kilisede kadın Bakanlığı

Övgü ve ibadet
Tweet


Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Yeşu 1 : 8