Cha Jsus Christ l Thin
Cha thật sự v cuộc Sống vĩnh cửu

Cho mừng bạn đến trang web của chng ti!

Trước khi bạn cuộn xuống, hnh thiền cho một vi pht về cu hỏi sau đy:

Nơi bạn sẽ dnh thời Vĩnh cửu của?

Trong Thin đng?

Nous serons tous ensemble enlevs avec eux sur des nues,  la rencontre du Seigneur dans les airs.


Hoặc

Trong Dịa ngục?

Le feu de l'Enfer, un feu qui ne s'teint point.

Địa ngục l c thật, v n vĩnh cửu.

Hy suy nghĩ về n!

By giờ, thư gin v tận hưởng đọc sch của bạn! Cầu Cha ph hộ cho bạn!

Cc phin bản PDF của tất cả cc văn bản by giờ đ c. Nếu bạn muốn c những lời dạy trong cc hnh thức bản tin, chỉ cần nhấp vo biểu tượng PDF, v bạn c thể in chng. V nếu bạn muốn, gửi cho chng ti địa chỉ bưu điện của bạn, chng ti sẽ rất vui khi được gửi cho bạn miễn ph. Đừng qun chỉ ra ngn ngữ. May Cha ban phước cho bạn!

Hy để lm bản sao của cc bi viết ny v phn phối chng.