дбайце не пра ежу прахлую, а пра ежу, што застаецца на жыцьцё вечнае, якую дасьць вам Сын Чалавечы; бо на Яго паклаў пячатку Сваю Айцец, Бог. Яна 6:27

Дык вось, браты любасныя, будзьце цьвёрдыя, непахісныя, заўсёды майце посьпех у справе Гасподняй, ведаючы, што праца вашая не змарнее перад Госпадам. 1Карынфянаў 15:58

Госпаду патрэбны людзі, каб перакласці гэтую Мову.

 

Звяжыцеся з намі, калі хочаце зрабіць сябе карысным Ісусу Хрысту і зрабіць гэтую працу.

Не забывайце, што: "… жніва многа, ды работнікаў мала." Мацьвея 9:37

 

Калі ў вас ёсць таленты, неабходныя для выканання гэтай працы, і вы вырашылі гэтага не рабіць, ведайце, што вы абралі статус злага слугі, які Ісус апісвае ў прыпавесці пра таленты ў Мацвея 25. Чытайце ніжэй, які будзе лёс злыя слугі:

 

"24Падышоў і той, што атрымаў адзін талянт, і сказаў: «гаспадар! я ведаў цябе, што ты чалавек жорсткі, жнеш, дзе ня сеяў, і зьбіраеш, дзе не рассыпбў; 25і пабаяўшыся, пайшоў і схаваў талянт твой у зямлі; вось табе тваё». 26Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «ліхі раб і гультай! ты ведаў, што я жну, дзе ня сеяў, і зьбіраю, дзе не рассыпбў; 27таму трэба было табе аддаць серабро маё гандлярам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы маё з прыбыткам. 28Дык вось вазьмеце ў яго талянт і дайце таму, хто мае дзесяць талянтаў, 29бо кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, а ў таго, хто ня мае, адымецца і тое, што мае; 30а нягоднага раба выкіньце ў цемру вонкавую: там будзе плач і скрыгат зубоў». (Сказаўшы гэта, усклікнуў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!)." Мацьвея 25:24-30

 

Хай даруе Гасподзь у вас імкненне да выканання сваёй справы!Кантакт: mail@mcreveil.org

             Вось, прыйду неўзабаве, і адпомста Мая са Мною, каб аддаць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Адкрыццё 22:12

Бо не несправядлівы Бог, каб забыў дзею вашую і працу любові, якую вы выявілі ў імя Ягонае, паслужыўшы і служачы сьвятым. Габрэяў 6:10