Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.
Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies,
kas radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Jāņa 1:1-4

Laipni lūdzam mcreveil.org

Kristības             
             
     
     
       Piekļūstiet vietnei      
     
   
   
     
   
   
             Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem! Psalmi 119:89
Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Psalmi 119:105

Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.“ Jāņa 8:32