I te timatanga te Kupu, i te Atua te Kupu, ko te Atua ano te Kupu. I te Atua ano tenei
Kupu i te timatanga. Nana nga mea katoa i hanga; kahore hoki tetahi mea i kore te hanga
e ia o nga mea i hanga. I a ia te ora; ko te ora te marama mo nga tangata. Hoani 1:1-4

Nau mai ki mcreveil.org           
         
   
   
     Uru ki pae      
     
   
   
     
   
   
             Pumau tonu tau kupu, e Ihowa, ake ake i runga i te rangi. Waiata 119:89
He rama tau kupu ki oku waewae, he marama ki toku ara. Waiata119:105

A e matau koutou ki te pono, ma te pono ano koutou ka rangatira ai. Hoani 8:32