Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu.
Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu.
Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika.
Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Yohana 1:1-4

Karibu kwa mcreveil.org


UBATIZO

USHUHUDA WA MARY K. BAXTER

JINSI YA SHAKA KUONDOKA KAMBI YA SHETANI


             
             
     
     
       Nenda kwenye tovuti      
     
   
   
     
   
   
             Ee Bwana, Neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Zaburi 119:89
Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu. Zaburi 119:105

Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Yohana 8:32