Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.  2Petrus 1:21.

AUDIO

Bijbel

Onderrichten
Tweet


Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.   Romeinen 10:17.