Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Matteüs 18:20.
… En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. Handelingen 2:47.
….Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg. 1Korintiërs 5:13.
Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Romeinen 16:5.

DE GEMEENTE

De Gemeente N°1

De Gemeente N°2

De Gemeente N°3
Tweet


Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. 1Korintiërs 14:26.

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. 2Korintiërs 9:7.