Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Psalmen 1:1-2.

BIJBELSTUDIES

Voorwaarden voor Bijbelstudies

De goddelijkheid van Christus

Is Jezus Christus God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

De lof en aanbidding
Tweet


Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Jozua 1:8.