Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.  Maleachi 3:18.

HET GEESTELIJKE GEVECHT

Onderrichten

Getuigenis

Gevechtsonderwerpen

De listen van satan
Tweet


Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12.