Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Efeziërs 6:10-11.

HEKSERIJ

Hoe het satan kamp definitief te verlaten

Getuigenis
Tweet


Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Efeziërs 6:13.