For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep. Efeserne 6:10-11

TROLLDOM


Hvordan til slutt forlate leiren av satan

Vitnesbyrd
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. Efeserne 6:13