Avertisment

 

Această Carte este gratuită și nu poate fi în niciun caz o sursă de comerț.

 

Sunteți liberi să copiați această Carte pentru predicarea dumneavoastră, sau pentru distribuire, sau de asemenea pentru Evanghelizarea dumneavoastră pe Rețelele de Socializare, cu condiția ca conținutul ei să nu fie modificat sau alterat în vreun fel, iar site-ul mcreveil.org să fie citat ca sursă.

 

Vai vouă, agenți satanici lacomi care vor încerca să comercializeze aceste învățături și mărturii!

 

Vai de voi, fiii satanei care vă place să publicați aceste învățături și mărturii pe Rețelele Sociale în timp ce ascundeți adresa site-ului www.mcreveil.org sau falsificarea conținutului lor!

 

Să știți că puteți scăpa de sistemul de justiție al oamenilor, dar cu siguranță nu veți scăpa de judecata lui Dumnezeu.

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? Matei 23:33

 

Dragi Cititori,

 

Această Carte este actualizată în mod regulat. Vă sfătuim să descărcați versiunea actualizată de pe Site-ul www.mcreveil.org.

 

Am dori să subliniem că această Invățătură a fost scrisă în limbile Engleză și Franceză. Și pentru a-l face disponibil pentru cât mai mulți oameni posibil, am folosit software de calculator pentru a-l traduce în alte limbi.

 

Dacă detectați erori în textul tradus în limba dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne anunțați, astfel încât să le putem corecta. Și dacă doriți să-L onorați pe Dumnezeu și să avansați lucrarea lui Dumnezeu prin traducerea Învățăturilor în limba dvs., nu ezitați să ne contactați.

 

Lectură Plăcută!

 

BOTEZUL DUHULUI SFANT ȘI VORBIND ÎN LIMBI

(Actualizat în 06 06 2024)

 

1- Introducere

 

Preaiubiților în Domnul și tuturor celor care citiți această învățătură, pacea să fie peste voi! Îl binecuvântez pe Domnul Dumnezeu, Tatăl Stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos, care în credincioșia Sa îmi dă harul de a vă pune la dispoziție această învățătură despre botezul Duhului Sfânt și vorbirea în limbi. Deși învățătura Bibliei despre botezul cu Duhul Sfânt și despre vorbirea în limbi nu este complicat de înțeles, agenții satanei deghizați în slujitori ai lui Dumnezeu, au semănat confuzie în mintea creștinilor, folosind învățături false fabricate din lumea întunericului. Mulți creștini, derutați de aceste doctrine ale demonilor, se trezesc punându-și întrebări care nu ar trebui să fie puse. Pentru ca această învățătură să fie cât mai completă, voi trece în revistă toate întrebările pe care creștinii le pun adesea și voi răspunde la fiecare dintre ele.

 

2- Botezul Duhului Sfant

 

Iată întrebările pe care creștinii și le pun în mod regulat despre botezul Duhului Sfânt:

 

- Există un botez al Duhului Sfânt în afară și un botez de foc în afară?

- Cine botezeaza in Duhul Sfant?

- Unde poate fi botezat cineva cu Duhul Sfânt?

- Cine poate fi botezat în Duhul Sfânt?

- Când putem fi botezați în Duhul Sfânt?

- Orice copil adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie botezat în Duhul Sfânt?

- Cum de a primi botezul Duhului Sfânt?

- Există o diferență între a avea Duhul Sfânt și a fi botezat în Duhul Sfânt?

- De ce botezul Duhului Sfânt?

- Botezul în Duhul Sfânt este o dovadă a mântuirii?

-Este botezul cu Duhul Sfânt dovada că cineva îi aparține lui Dumnezeu?

- Este vorbirea în limbi un semn al botezului cu Duhul Sfânt?

 

2.1- Există un botez al Duhului Sfânt în afară
și un botez de foc în afară?

 

Să citim împreună următoarele pasaje: Matei 3:11, Marcu 1:8, Luca 3:16, Ioan 1:33 și Faptele Apostolilor 1:5.

 

Matei 3:11 "Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să -I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc."

 

Marcu 1:8 "Eu, da, v'am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt."

 

Luca 3:16 "Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: ,,Cît despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine, şi căruia eu nu sînt vrednic să -I desleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc."

 

Ioan 1:33 "Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi -a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt."

 

Faptele Apostolilor 1:5 "Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt."

 

Când examinăm versetele de mai sus, înțelegem clar că nu există nicio diferență între termenul "Botezul cu Duhul Sfânt și foc" folosit în Matei 3:11 și Luca 3:16 și termenul "Botezul Duhului Sfânt", angajat în Marc 1:8, Ioan 1:33 și Faptele Apostolilor 1:5.

 

Aș dori să vă atrag atenția asupra a ceea ce creează confuzie. Dacă vă uitați cu atenție la pasaje citat, veți fi uimit să găsiți că nicăieri nu există nici o mențiune a unui botez de foc. Biblia vorbește despre botezul Duhului Sfânt și de foc. Dar nicăieri nu veți găsi fraza "botezul de foc".

 

În concluzie, a vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt și foc, sau pur și simplu botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă a spune același lucru. Deci, nu există nici o diferență între cele două. Există unii învățători falși care încearcă să explice botezul focului, până la punctul de a explica când primim acest botez și cum știm că l-am primit. Fugiți de toți acei așa-ziși pastori care încearcă să vă boteze cu foc sau care vă promit botezul focului. Amintiți-vă că ei sunt agenți ai satanei. Dumnezeu nu a promis nici un botez numit botezul focului niciunui om de pe pământ.

 

Există, de asemenea, unele doctrine ale demonilor care explică faptul că botezul cu Duhul Sfânt și focul sunt două botezuri diferite. Unul (botezul cu Duhul Sfânt) fiind pentru copiii lui Dumnezeu, iar celălalt (botezul focului) fiind focul Iadului pentru cei care nu ascultă de Dumnezeu. Acest lucru vă face să înțelegeți că agenții lui satana sunt hotărâți să-i conducă pe copiii lui Dumnezeu în rătăcire. Ei au creat doctrine satanice care nu au nimic de-a face cu Doctrina Sănătoasă a lui Isus Hristos.

 

2.2- Cine botezeaza in Duhul Sfant?

 

Biblia ne învață că Numai Domnul Isus Hristos este Cel care botează cu Duhul Sfânt. El o face așa cum vrea, dar totul depinde de dispoziția inimii fiecăruia.

 

2.3- Unde poate fi botezat cineva cu Duhul Sfânt?

 

Din moment ce Isus Hristos Însuși este Cel care botează cu Duhul Sfânt, El nu are nevoie de un loc anume pentru a face acest lucru. Atâta timp cât inima celui care dorește botezul Duhului Sfânt este bine dispusă, Domnul îl poate boteza oriunde. Prin urmare, cineva poate fi botezat cu Duhul Sfânt într-o biserică, în timpul unei sesiuni de rugăciune, în apele botezului, în camera cuiva rugându-se etc.

 

2.4- Cine poate fi botezat în Duhul Sfânt?

 

Luca 11:13 ne învață că fiecare persoană cu o inimă bine dispusă înaintea lui Dumnezeu poate fi botezată din Duhul Sfânt. "Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt celor ce I -L cer!"

 

2.5- Când putem fi botezați în Duhul Sfânt?

 

Când medităm asupra pasajelor din Matei 3:11, Mark 1:8 și Faptele Apostolilor 1:5, am citat deja, am deduce că botezul Duhului Sfânt se face după botezul apei. Dar în Faptele Apostolilor 10:44-47 vedem un grup de frați care au avut privilegiul de a fi botezați în Duhul Sfânt înainte de botezul apei

 

Faptele Apostolilor 10:44-47 "44Pe cînd rostea Petru cuvintele acestea, S'a pogorît Duhul Sfînt peste toţi cei ce ascultau Cuvîntul. 45Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au văzut că darul Duhului Sfînt s'a vărsat şi peste Neamuri. 46Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, cari au primit Duhul Sfînt ca şi noi?" Acest lucru ne face să înțelegem că Domnul, care cunoaște inimile, poate chiar să boteze pe unii dintre copiii Săi cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă.

 

Dar aș dori să vă avertizez împotriva practicilor false pe care le întâlnim astăzi în sectele pernicioase. În multe dintre aceste biserici satanice numite în mod eronat biserici penticostale, vrăjitorii distribuie ceea ce ei numesc botezul în "duhul sfânt". Ei inițiază credincioșii vrăjitoriei învățându-i să vorbească despre limbile lui satana. Și când acești oameni sunt inițiați și încep să vorbească aceste limbi ale lui satana, li se spune că sunt botezați din "duhul sfânt". De aceea întâlnim astăzi mii de oameni împietriți de inimă care vorbesc în limbi și care cred că sunt botezați cu Duhul Sfânt, când niciunul dintre ei nu a fost vreodată botezat în apă.

 

Știu astacă ceea ce a făcut Dumnezeu în cazul lui Cornelius și al fraților în Faptele Apostolilor 10:44-47, el încă mai poate face acest lucru astăzi. Prin urmare, nu putem fi uimiți să-i vedem pe unii copii ai lui Dumnezeu care au acest privilegiu de a fi botezați în Duhul Sfânt înainte de botezul apei. Dar acestea nu sunt cazuri foarte frecvente. Iar pentru cei care primesc botezul Duhului Sfânt fără a fi încă botezați în apă, atunci când este adevăratul botez al Duhului Sfânt pe care l-au primit, spiritul lui Dumnezeu în ei îi împinge să caute rapid botezul apei.

 

Așa că, dacă întâlniți oameni care pretind că sunt botezați în Duhul Sfânt, care vorbesc în limbi, și care în tot acest timp nu au fost niciodată botezați în apă, dar care cred că sunt mântuiți, spuneți-le că satana este cel care se folosește de ei, și nu Dumnezeu. Spuneți-le că demonii sunt cei care vorbesc prin ei, nu Duhul Sfânt. Și dacă întâlnești oameni care vorbesc în limbi, dar refuză botezul apei, să știi că sunt demoni.

 

2.6- Orice copil adevărat al lui Dumnezeu
trebuie să fie botezat în Duhul Sfânt?

 

Pentru a răspunde la această întrebare, vom examina, în plus față de pasajele deja citate, adică Matei 3:11, Marcu 1:8, Luca 3:16, Ioan 1:33, Luca 11:13 și Faptele Apostolilor 1:5, alte pasaje ca Marcu 16:17, Faptele Apostolilor 2:38 și Faptele Apostolilor 15: 8

 

Marcu 16:17 "Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi."

 

Faptele Apostolilor 2:38 "Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh."

 

Aceste pasaje arată că promisiunea lui Dumnezeu cu privire la botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți copiii Săi, nu doar pentru unii. În Marcu 16:17, promisiunea de a vorbi despre noi limbi se face tuturor celor care vor crede în Isus, nu câteva. Faptele Apostolilor 15:8 ne spune că "Dumnezeu care cunoaște inimile, dă mărturie copiilor săi, oferindu-le Duhul Sfânt". Dacă Dumnezeu acordă botezul Duhului Sfânt tuturor celor care-l întreabă, inclusiv pe cei care nu-i aparțin, nu este adevăratul său copil că nu-i va acorda. Amintiți-vă, așadar, că orice copil adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie botezat în Duhul Sfânt și să vorbească în limbi.

 

2.7- Cum de a primi botezul Duhului Sfânt?

 

Pasajele de la Faptele Apostolilor 2:1-4 de mai jos și din Faptele Apostolilor 10:44 deja citate arată că putem primi botezul Duhului Sfânt fără intervenția omului

 

Faptele Apostolilor 2:1-4 "1În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. 2Deodată a venit din Cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3işte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s'au aşezat cîte una pe fiecare din ei. 4Şi toţi s'au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească."

 

Faptele Apostolilor 8:14-17 și 19:6 ne arată că putem primi același botez prin așezarea mâinilor.

 

Faptele Apostolilor 8:14-17 "14Apostolii, cari erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. 15Aceştia au venit la Samariteni, şi s'au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. 16Căci nu Se pogorîse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. 17Atunci Petru şi Ioan au pus mînile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt."

 

Faptele Apostolilor 19:6 "Cînd şi -a pus Pavel mînile peste ei, Duhul Sfînt S'a pogorît peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau." Totul depinde în principal de dispoziția inimii fiecăruia.

 

2.8- Există o diferență între a avea Duhul Sfânt
și a fi botezat în Duhul Sfânt?

 

Amintiți-vă că există o diferență între a avea Duhul Sfânt și a fi botezați în Duhul Sfânt. Ori de câte ori o persoană îl invită pe Isus Hristos în viața sa cu o inimă cinstită, Domnul vine imediat prin Duhul Său Sfânt pentru a locui în ea. Prin urmare, această persoană are Duhul Sfânt, dar nu este încă botezată în Duhul Sfânt.

 

Cazul lui Apolo din Faptele Apostolilor 18:24-25 confirmă acest lucru: "24La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. 25El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decît botezul lui Ioan"

 

Vedem că el a propovăduit cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu, deși el știa doar botezul lui Ioan, adică, el a fost botezat numai în apă. El nu a fost încă botezat în Duhul Sfânt. Dacă el ar putea preda cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru ne arată că a fost Duhul Sfânt în el, care a fost de a face acest lucru. El a avut deja Duhul Sfânt, dar el nu a fost încă botezat în Duhul Sfânt

 

Unii oameni ignoranți spun că a fost ziua Cincizecimii că ucenicii au avut Duhul Sfânt. Nu face greșeala asta. Ucenicii au fost botezați în Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, (Faptele Apostolilor 2:1-4), dar ei au avut deja Duhul Sfânt. Ei au primit Duhul Sfânt când Domnul a suflat peste ei. Aceasta este ceea ce vedem în Ioan 20:19-23. "... După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le -a zis: ,,Luaţi Duh Sfînt! ..."

 

2.9- De ce botezul Duhului Sfânt?

 

Tocmai am văzut cu cazul lui Apolo în Faptele Apostolilor 18:24-25, că, chiar și fără a fi botezat cu Duhul Sfânt, un copil adevărat al lui Dumnezeu poate înțelege exact cuvântul lui Dumnezeu, și chiar să învețe. Dar această persoană rămâne întotdeauna limitată. Dacă botezul cu Duhul Sfânt nu ar fi fost necesar pentru viața noastră duhovnicească, Dumnezeu nu ne-ar fi promis. Domnul știe că fără acest botez nu vom avea puterea Duhului Sfânt care ne va ajuta să înfruntăm diferitele lupte care ne așteaptă pe drum. Domnul știe, de asemenea, că fără puterea pe care o dobândim prin botezul Duhului Sfânt, nu ne vom putea împotrivi diavolului. Acesta este motivul pentru care Domnul i-a sfătuit pe ucenicii Săi în Faptele Apostolilor 1:4-5 să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte mai întâi puterea Duhului Sfânt. Acesta este și motivul pentru care Aquila și Priscila, în Fapte 18:26, l-au luat pe Apolo cu ei pentru a-i explica mai exact calea lui Dumnezeu.

 

Ucenicii au urmat sfatul Domnului. Ei au așteptat mai întâi să primească puterea Duhului Sfânt înainte de a începe slujirea. După ziua Cincizecimii, efectul botezului cu Duhul Sfânt asupra ucenicilor a devenit foarte vizibil. Ei erau plini de putere, zel, ungere, înțelepciune, inteligență și curaj pentru slujirea Domnului. Apostolii, tremurând înaintea oricărei amenințări, deveniseră oameni complet schimbați, îmbrăcați în puterea Duhului Sfânt. Să știți, deci, preaiubiților, că nu puteți sluji lui Dumnezeu fără a fi îmbrăcați în puterea Duhului Sfânt. Deci, nu cădea în capcanele stabilite pentru tine de demoni care încearcă să te învețe altfel. La sfârșitul acestei Învățături, vă voi da câteva elemente de discernământ care să vă ajute să identificați acești agenți ai Iadului.

 

2.10- Botezul în Duhul Sfânt este o dovadă a mântuirii?

 

Înțelegeți iubiții, că la fel ca toate celelalte daruri, botezul Duhului Sfânt nu este o dovadă a mântuirii. Cu alte cuvinte, botezul Duhului Sfânt nu este un semn că unul este salvat. Dumnezeu oferă daruri spirituale oamenilor pentru că așa vrea El, nu neapărat pentru că oamenii Îl iubesc. Nu trebuie să lași donațiile să te seducă în vreun fel. Stii ca poti avea o multime de donații, și du-te la dracu

 

Dacă Dumnezeu le-a dat daruri bărbaților pentru că îl iubesc, posesia unui dar ar însemna că oricine îl deține este salvat. Dar Dumnezeu dă daruri bărbaților, mai degrabă pentru că iubește bărbații. Și fiecare dintre ele face daruri primite de la Dumnezeu ceea ce vrea. Unii folosesc darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, alții le folosesc pe ale lor pentru a-și bate joc de Dumnezeu. Asta justifică aroganța bărbaților de azi. Ei folosesc inteligența pe care Dumnezeu le-a dat-o, pentru a se compara cu Dumnezeu. Ei fac ființe umane și plante în laboratoare; ei încearcă să facă alte planete locuibile; ei sunt în proces de fabricare a unor arme sofisticate cu care se pot lupta cu Dumnezeu când va veni timpul; etc.

 

Deci, numai cei care se tem de Dumnezeu, care trăiesc pentru Dumnezeu și în conformitate cu Doctrina sănătoasă a lui Isus Hristos, și care folosesc darurile pe care Dumnezeu le-a dat pentru slava lui Isus Hristos singurul Mântuitor, care va fi salvat. Să fie clar tuturor că botezul Duhului Sfânt nu este o dovadă că unul este salvat.

 

2.11- Este botezul cu Duhul Sfânt dovada
că cineva îi aparține lui Dumnezeu?

 

NU. Nu toți cei care dau aparența de a fi botezați cu Duhul Sfânt sunt semințe ale lui Dumnezeu. Să știți foarte bine că, la fel de mult ca și adevărații copii ai lui Dumnezeu, semințele lui Dumnezeu, primesc de la Isus Hristos botezul cu Duhul Sfânt, atât de mulți copii mincinoși ai lui Dumnezeu pot primi și acest botez, atunci când Dumnezeu îl distribuie. A fi botezat cu Duhul Sfânt sau a te crede botezat cu Duhul Sfânt nu face din nimeni o sămânță a lui Dumnezeu. Deci, nu cădeți în capcana de a-i numi pe toți cei care se pare că sunt botezați cu Duhul Sfânt copii adevărați ai lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt nu este, prin urmare, o dovadă că cineva este o sămânță a lui Dumnezeu.

 

2.12- Este vorbirea în limbi un semn al botezului cu Duhul Sfânt?

 

Având în vedere importanța vorbirii în limbi și având în vedere faptul că a devenit o altă armă pe care agenții lui satana o folosesc pentru a-i chinui pe creștinii ignoranți și prost întăriți, am găsit mai bine să o tratez separat, într-un mod cuprinzător și detaliat, răspunzând la toate întrebările pe care creștinii sunt obișnuiți să le pună.

 

3- Vorbind în Limbi

 

Un creștin care nu vorbește în limbi este un creștin limitat spiritual, un creștin care nu poate conduce o adevărată luptă spirituală. Satana iubește astfel de creștini, pentru că nu reprezintă un mare pericol pentru tabăra sa.

 

Iata care sunt intrebarile pe care crestinii si le pun in mod regulat despre vorbirea in limbi:

 

- Ce este vorbirea în limbi?

- Ce este darul diversității limbilor?

- Poate cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt fără să vorbească în limbi?

- Ar trebui să se predea vorbirea în limbi?

- Putem înțelege limba vorbită?

- Ar trebui să înțelegem limba vorbită?

- Vorbirea în limbi se îmbunătățește în timp?

- Poate vorbirea în limbi a unui copil al lui Dumnezeu să înceteze?

 

- Poate cineva să vorbească în limbi în mod voluntar?

- Care este folosirea vorbirii în limbi?

- Cum putem practica vorbirea în limbi în Adunare?

- Vorbirea în limbi îl face pe cel care vorbește un adevărat copil al lui Dumnezeu?

- Există fals vorbire în limbi?

- Cum să recunoaștem vorbirea în limbi falsă?

 

3.1- Ce este vorbirea în limbi?

 

Vorbirea în limbi este un excelent instrument de luptă pe care Domnul Isus l-a pus la dispoziția copiilor Săi. Este un dar spiritual foarte folositor pentru lupta spirituală, pentru mijlocire, pentru zidirea spirituală personală și pentru zidirea spirituală a Bisericii. Promisiunea acestui dar prețios ne-a fost dată în Marcu 16:15-18 "15Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit. 17Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu -i va vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa."

 

Învățăm în mod clar din acest pasaj că Domnul a făcut promisiunea de a vorbi în limbi tuturor celor care vor crede în numele său, nu doar câțiva oameni. De acolo nu mai trebuie să ne punem întrebarea dacă fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să vorbească în limbi. Nu cădea în capcana profesorilor mincinoși care învață că vorbitul în limbi nu este pentru toți credincioșii. Nu înțelegerea cuvântul lui Dumnezeu, ei Twist sensul de 1Corinteni 12:30 care spune "... Toți vorbesc în limbi? ..." pentru a sprijini astray lor. Să știți că în 1Corintieni 12:10 și 12:28, Dumnezeu ne spune despre darul diversității limbilor, care nu are nimic de-a face cu promisiunea de a vorbi în limbi pe care Domnul a făcut-o tuturor celor care vor crede în El, în Marcu 16:17.

 

3.2- Ce este darul diversității limbilor?

 

Darul spiritual al diversității limbilor este un dar care oferă celui care îl primește, capacitatea de a vorbi diferite limbi. Acest dar este unul dintre cele pe care Domnul le distribuie fiecăruia în mod special, după cum dorește El. Aceste daruri sunt diferite de cele pe care Domnul le dă tuturor copiilor Săi fără deosebire. Nu cădeți în capcana confuzului darului de a vorbi în limbi cu darul diversității limbilor. Să aruncăm o privire la pasajele de mai jos.

 

1Corinteni 12:4-11 "4Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh; 5sînt felurite slujbe, dar este acelaş Domn; 6sînt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. 7Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; 9altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh; 10altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor. 11Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte."

 

1Corinteni 12:27-30 "27Voi sînteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. 28Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi. 29are toţi sînt apostoli? Toţi sînt prooroci? Toţi sînt învăţători? Toţi sînt făcători de minuni? 30Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?"

 

Înțelegeți, deci, foarte bine, că, dacă Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți apostoli, dacă nu ne-a făcut pe toți profeți sau doctori, dacă nu ne-a făcut pe toți oameni care facem minuni, nici nu ne-a făcut pe toți oameni care avem diversitatea limbilor. Fie ca acest lucru să fie în sfârșit clar pentru toți copiii lui Dumnezeu care au căzut în capcanele demonilor care învață că vorbitul în limbi nu este pentru toți copiii lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi este într-adevăr pentru toți copiii lui Dumnezeu. Este vorba de diversitatea limbilor care este rezervată doar câtorva frați.

 

3.3- Poate cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt
fără să vorbească în limbi?

 

Răspunsul este Nu. Avem văzut examinând Marcu 16:17 că promisiunea de a vorbi limbi noi este pentru toți cei care cred în Isus Hristos, fără excepție. Faptele Apostolilor 2:4 ne arată că toți erau plini de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Faptele Apostolilor 10:44-46 confirmă această învățătură. Din cauza vorbirii în limbi, credincioșii tăiați circumcisi știau că neamurile erau botezați cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor 19:6 confirmă de asemenea. Faptele Apostolilor 8: 16-17 confirmă aceeași învățătură. Cum știau frații că samaritenii nu erau botezați cu Duhul Sfânt? Pentru că nu văzuseră acest semn care dovedește că cineva este botezat cu Duhul Sfânt, adică vorbind în limbi. Când Petru și Ioan și-au pus mâinile peste samariteni, aceștia au primit Duhul Sfânt. Și de unde știau frații că samaritenii au fost în cele din urmă botezați cu Duhul Sfânt? Pentru că au văzut semnul. Așadar, vorbirea în limbi este semnul vizibil că cineva este botezat în Duhul Sfânt..

 

3.4- Ar trebui să se predea vorbirea în limbi?

 

Mai ales nu! Nu cădea în capcana aia. Vorbind în limbi nu este predat, nici nu este învățat. O primim direct de la Domnul. Te avertizez împotriva practicilor vrăjitoriei. În multe secte satanice penticostale și carismatice, pastorii demoni îi introduc pe oameni în vrăjitorie. Ei distribuie la vor ceea ce ei numesc botezul "duhului sfânt", și ei învață pe oameni să vorbească în limbi. Unii cer oamenilor să-și deschidă gura și să repete Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah de mai multe ori, fără oprire, iar acest lucru sfârșește prin a deveni vorbind cu ei în limbi. Alții spun oamenilor să deschidă gura lor și spun AAA BBB CCC, etc și accelera ritmul, sau chiar spun ABC, de mai multe ori, după, CBA de mai multe ori, de asemenea, accelerarea ritmului, și toate acestea sfârșesc prin a deveni ceea ce ei numesc "vorbind în limba". Fiți conștienți că această practică este o inițiere în vrăjitorie. Aceste practici de vrăjitorie sunt inspirate de satana.

 

De mai multe ori frații mi-a cerut întrebarea de ce, în unele grupuri de oameni vorbesc toate aceeași limbă. Răspunsul este simplu. În cazul în care acestea au fost toate inițiat la aceeași vrăjitorie, nu este de mirare că toate acestea practică în același mod.

 

Toți copii ai lui Dumnezeu, acum studiați cum ați primit ta "vorbirea în limbi". Dacă ați fost victima uneia dintre aceste practici abominabile, știți că ați fost introdus în vrăjitorie. Nu este Duhul Sfânt pe care l-ați primit, ci spiritele rele. Limba pe care o vorbești nu este de la Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești și să-L rogi pe Domnul să te elibereze de acele spirite necurate care te folosesc. Rugați-vă și Domnului să vă boteze cu Duhul Sfânt și să vă dea limba care vine de la El.

 

3.5- Putem înțelege limba vorbită?

 

Răspunsul este Da. Domnul, când vrea, poate permite oamenilor să audă ceea ce spunem noi în limbi. Aceasta este ceea ce vedem în Faptele apostolilor 2:1-11 "1În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. 2Deodată a venit din Cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3işte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s'au aşezat cîte una pe fiecare din ei. 4Şi toţi s'au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. 5Şi se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sînt supt Cer. 6Cînd s'a auzit sunetul acela, mulţimea s'a adunat şi a rămas încremenită; pentrucă fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: ,,Toţi aceştia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? 8Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?..."

 

Aici Isus a împlinit pentru prima dată această promisiune de a vorbi în limbi. Frații, după ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, toți au vorbit în limbi, după ceea ce Le-a dat Duhul pentru a se exprima. Domnul, pentru a scoate la iveală slava Sa în mijlocul mulțimii care era în Ierusalim, a îngăduit miilor de oameni care erau acolo în acest moment să audă limbile care erau rostite de ucenici. Și aceasta a dus la convertirea a aproape trei mii de suflete în acea zi. Asta nu înseamnă că de fiecare dată când vorbim în limbi, oamenii trebuie să audă.

 

3.6- Ar trebui să înțelegem limba vorbită?

 

Răspunsul este Nu. Când vorbim în limbi, nu înțelegem ceea ce spunem și nimeni nu înțelege ceea ce spunem, dacă Domnul nu îngăduie acest lucru, ca în cazul Faptelor apostolilor 2:1-11 citate mai sus. 1Corintieni 14:2 ne spune: "În adevăr, cine vorbeşte în altă limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu -l înţelege, şi, cu duhul, el spune taine." De aceea Domnul ne cere să ne rugăm pentru darul interpretării. 1Corintieni 14:13 spune: "De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să aibă şi darul s'o tălmăcească."

 

3.7- Vorbirea în limbi se îmbunătățește în timp?

 

Mulți frați pun întrebarea dacă vorbitul în limbi evoluează. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim în limbi, sunt aceleași cuvinte pe care trebuie să le spunem de fiecare dată sau vorbirea noastră se "îmbunătățește" în timp?

 

A vorbi în limbi înseamnă de fapt a vorbi în alte limbi pe măsură ce o auzi. 1Corinteni 14:10 spune: "Sînt multe feluri de limbi în lume, totuş niciuna din ele nu este fără sunete înţelese." Limbile pe care le vorbim, chiar dacă nu le auzim, sunt limbi inteligibile, adică limbi care pot fi auzite. Dacă este vorba de limbi adevărate, aceasta se datorează faptului că "stăpânirea" acestor limbi va fi treptat în funcție de utilizarea noastră. 1Corinteni 14:18 spune: "Mulţămesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decît voi toţi."

 

3.8- Poate vorbirea în limbi a unui copil al lui Dumnezeu să înceteze?

 

Nu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu se pocăiește de darurile sale. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul de a vorbi în limbi, el nu-l va retrage.

 

3.9- Poate cineva să vorbească în limbi în mod voluntar?

 

Mulți oameni, din cauza doctrinei false, se întreabă dacă cineva poate vorbi de bunăvoie în limbi sau dacă este condus doar de Spirit că cineva trebuie să vorbească. Să știți că, dacă vorbirea în limbi este un dar pe care Ni l-a dat Dumnezeu, îl putem folosi oricând dorim.

 

3.10- Care este folosirea vorbirii în limbi?

 

3.10.1- Darul intercesiunii

 

Vorbirea în limbi este un dar minunat al intercesiunii pe care Dumnezeu ni l-a dat. În 1Tesaloniceni 5:17, Biblia ne cere să ne rugăm neîncetat. poate cineva să se roage neîncetat dacă se poate ruga doar prin inteligență?

 

Efeseni 6:18 spune: "Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii." Cum poate un creștin să pună această învățătură în practică dacă nu vorbește în limbaj? Ce fel de mijlocire poate face un copil al lui Dumnezeu dacă nu se poate ruga în limbi?

 

Să citim împreună 1Corinteni 14:14-15 "14Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. 15Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cînta cu duhul, dar voi cînta şi cu mintea." Dumnezeu Însuși ne cere să ne rugăm în limbi și chiar să cântăm în limbi. Cum ne poate cere să facem astfel de lucruri dacă nu trebuie să vorbim în limbi? Înțelegeți, deci, încă o dată, că fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu trebuie să vorbească în limbi.

 

3.10.2- Darul edificării personale

 

1Corinteni 14:4 ne spune: "Cel care vorbește în limbi se edifică;..." Aceasta înseamnă că vorbitul în limbi este un dar excelent al edificării personale pe care Dumnezeu ni l-a dat. Cum puteți disprețui un astfel de dar important pentru propria voastră edificare?

 

3.10.3- Darul edificării pentru Biserică

 

Vorbirea în limbi este, de asemenea, un dar de edificare pentru biserică. De fiecare dată când limbajul este interpretat, întreaga biserică primește edificare. 1Corinteni 14:4-5 "4Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuş; dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica. 5Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să proorociţi. Cine prooroceşte, este mai mare decît cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tîlmăceşte aceste limbi, pentruca să capete Biserica zidire sufletească."

 

Nu este degeaba că apostolii au controlat întotdeauna dacă toți copiii lui Dumnezeu sunt botezați cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor 8:14-17 "14Apostolii, cari erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. 15Aceştia au venit la Samariteni, şi s'au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. 16Căci nu Se pogorîse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. 17Atunci Petru şi Ioan au pus mînile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt."

 

În Faptele Apostolilor 19:1-6, Pavel întâlnește un grup de creștini. Prima întrebare pe care le întreabă este dacă sunt deja botezați in Duhul Sfânt. De ce face Paul o prioritate? Pentru că știe că un adevărat copil al lui Dumnezeu nu poate funcționa fără acest dar minunat al lui Dumnezeu.

 

3.11- Cum putem practica vorbirea în limbi în Adunare?

 

1Corinteni 14:23 "Deci, dacă s'ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri, sau necredincioşi, n'ar zice ei că sînteţi nebuni?"

 

Când vizitați astăzi ansamblurile, vedeți pe cineva cu microfonul în mână, spunând: "Acum, toți sunt în picioare, să ne rugăm împreună în limbi". Și de îndată ce se dă semnalul, îi vedeți să se amestece în adunare, fiecare țipând în limbaj, iar liderul de partea lui țipând în limbaj la microfon; și te simți ca și cum ai fi pe o piață centrală. Ce nebunie! Și dacă s-ar numi nebuni, unii ar spune ca de obicei, că sunt insultați. Totuși, tocmai au fost numiți după nume, nebuni.

 

Ce spune Biblia? 1Corinteni 14:26-27 "26Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cîntare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. 27Dacă sînt unii, cari vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi sau cel mult trei, fiecare la rînd: şi unul să tălmăcească."

 

Creștinii sunt astăzi atât de orbiți. Ei practică doar opusul ceea ce a cerut Dumnezeu. Deoarece nu mai verifică Biblia în sine, ei urmează cu ochii orbi, orbii care îi conduc. Acesta este motivul pentru care sunt toate în gaura de azi. Rugăciunea mea este că, după aceste învățături, puteți ieși din gaura în care vă aflați deja. Domnul se va întoarce în curând și satana te-a prins pe toți în capcana doctrinei false. Preaiubiților: Întoarceți-vă la Sfânta Doctrină!

 

Rarele momente în care trebuie să te trezești vorbind în limbi în același timp sunt fie atunci când te afli într-un moment de războiul spiritual, fie când te rogi pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dacă există, de exemplu, noi frați care l-au acceptat pe Domnul și tocmai au fost botezați în apă, trebuie să vă rugați cu ei pentru botezul Duhului Sfânt. Pentru astfel de ocazii, puteți să vă aflați vorbind toate în limba în același timp. Dar totul trebuie să fie condus de Duhul Sfânt și nu la cererea unui om. Într-un cult al adevăraților copii ai lui Dumnezeu, doi sau mai mulți frați nu ar trebui să vorbească în limbi în același timp.

 

3.12- Vorbirea în limbi îl face pe cel care vorbește
un adevărat copil al lui Dumnezeu?

 

Răspunsul este nu. O persoană nu este un copil adevărat al lui Dumnezeu doar pentru că vorbește în limbi și nimeni nu devine un adevărat copil al lui Dumnezeu vorbind în limbi. Să știți foarte bine că copiii lui Dumnezeu vorbesc în limbi, iar copiii lui satana vorbesc, de asemenea, în limbi. Prin urmare, vorbirea în limbi nu trebuie folosită niciodată ca element de discernământ pentru a încerca să-i recunoaștem pe copiii adevărați ai lui Dumnezeu.

 

3.13- Există fals vorbire în limbi?

 

Preaiubiților, aș dori să vă subliniez că există discursuri false în limbi, adică limbi vorbite care provin de la satana. După cum am explicat deja mai sus, vorbirea în limbi nu este un semn care dovedește că cineva este mântuit sau că unul este un copil al lui Dumnezeu. Agenții lui satana vorbesc în limbi și, uneori, ei chiar vorbesc mai mult decât adevărații copii ai lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se roage pentru a putea discerne aceste vorbiri în limbi ale satanei.

 

3.14- Cum să recunoaștem vorbirea în limbi falsă?

 

Prin urmarea strictă a instrucțiunilor Domnului puteți recunoaște limbile lui satana. Acum înțelegeți de ce Domnul insistă asupra ordinii în casa Lui. 1 Corinteni 14:26-33 spune: "26Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, ... 27Dacă sînt unii, cari vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi sau cel mult trei, fiecare la rînd: şi unul să tălmăcească. 28Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească numai lui însuş şi lui Dumnezeu...; 30Şi dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintîi să tacă. 31Fiindcă puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul, pentruca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi...; 33căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ..."

 

Modelele de ansambluri și culte pe care le au astăzi sunt modele pe care satana este maestru. El se glorifică la 100%. În dezordine și indisciplina, satana domnește. Dacă Domnul ne acordă harul de a studia lucrările lui satana în adunări, ne vom întoarce la acest subiect și vom discuta în detaliu.

 

Pe scurt, să știți că botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi nu pot fi separate. N-aș vrea să închei această Învățătură fără să vă dau câteva elemente de discernământ.

 

4- Elemente de discernământ

 

4.1- Așa-numiții creștini nebotezați ai Duhului Sfânt

 

Să știți că botezul Duhului Sfânt nu conferă nimănui titlul de copil adevărat al lui Dumnezeu. O persoană pretins botezată în Duhul Sfânt nu este neapărat un adevărat copil al lui Dumnezeu, în timp ce un creștin care nu este botezat în Duhul Sfânt, în ciuda cunoașterii învățăturii despre botezul în Duhul Sfânt și în ciuda faptului că slujitorii lui Dumnezeu s-au rugat deja în mod repetat pentru el/ea, este un semn că acest pretins copil al lui Dumnezeu ar putea să nu fie un adevărat copil al lui Dumnezeu.

 

4.2- Așa-zișii creștini care nu vorbesc în limbi

 

Fiți conștienți de faptul că vorbirea în limbi nu dovedește nimic; mai degrabă, faptul de a nu vorbi în limbi este cel care dovedește ceva. Aceasta înseamnă că o persoană care vorbește în limbi nu este neapărat un adevărat copil al lui Dumnezeu, în timp ce un creștin care nu vorbește în limbi, deși cunoaște învățătura despre vorbirea în limbi și în ciuda faptului că slujitorii lui Dumnezeu s-au rugat deja pentru el sau ea în mai multe rânduri, nu ar fi de la Dumnezeu.

 

4.3- Asa-zisii crestini care fug de botezul cu Duhul Sfant

 

Dacă întâlniți așa-ziși creștini care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt și care fug de ședințele de rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt, să știți că sunt demoni. Mulți dintre acești înșelători dau impresia că ei caută botezul în Duhul Sfânt, dar ori de câte ori au loc sesiuni de rugăciune pentru botezul în Duhul Sfânt, ei se folosesc de șiretlicuri pentru a se sustrage de la rugăciune și pretind că au ratat aceste momente de rugăciune printr-o combinație nefericită de circumstanțe. Îi găsești chiar pe unii care sunt prezenți în timpul sesiunilor de rugăciune pentru botezul Duhului Sfânt și care, de îndată ce rugăciunea devine intensă și se încălzește, fug direct. Aceștia sunt vrăjitori formidabili în misiune în mijlocul Copiilor lui Dumnezeu. Un adevărat copil al lui Dumnezeu nu fuge de Duhul Sfânt și nu se simte confortabil fără Duhul Sfânt și fără ungerea Duhului Sfânt.

 

4.4- Așa-zișii creștini care luptă împotriva botezului Duhului Sfânt

 

Uneori, când începeți rugăciunea pentru botezul Duhului Sfânt, există oameni care se simt inconfortabil și sunt dispuși să fugă dacă li se oferă ocazia. Când nu fug, este pur și simplu pentru că sunt blocați. După sesiunea de rugăciune, ei sunt de obicei furioși și încearcă cu disperare să găsească unele subiecte de calomnie sau blasfemie, pentru a-și justifica atitudinea.

 

Aveți unii care se plâng că au fost încurajați să deschidă gura înainte de a vorbi în limbi, ca și cum, de obicei, cu gura închisă vorbim. Acești agenți ai satanei, atunci când nu găsesc subiecte reale de acuzație împotriva lui Dumnezeu și a copiilor lui Dumnezeu, le fabrică. Oamenii satanei nu vor duce niciodată lipsă de subiecte de acuzație împotriva noastră. Amintiți-vă că astfel de oameni sunt agenți ai satanei în misiune printre copiii lui Dumnezeu.

 

Aveți, de asemenea, unii care spun că sunt indignați să vadă copiii lui Dumnezeu conducând războiul spiritual în limbi. Ei sunt foarte agitați, deranjați și dau impresia că nu știu că vorbirea în limbi este biblică. Îi veți recunoaște pe unii dintre acești agenți ai satanei. Când organizezi momente de război spiritual, ele nu pot rezista. Prezența focului lui Dumnezeu în timpul sesiunilor de rugăciune de luptă îi destabilizează serios. Acești oameni sunt agenți ai satanei în misiune în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Acești demoni, de obicei, nu durează foarte mult în Biserică. Ei deșertează după numai un timp, uneori creând câteva motive false, uneori fără motiv. Trebuie să te îndepărtezi de astfel de demoni dacă nu vrei să te răcești spiritual în umblarea ta cu Dumnezeu. Amintiți-vă că fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu se simte confortabil în prezența lui Dumnezeu.

 

4.5- Așa-zișii slujitori ai lui Dumnezeu care neagă
botezul cu Duhul Sfânt

 

Dacă întâlniți așa-ziși pastori sau slujitori ai lui Dumnezeu care neagă și luptă împotriva botezului Duhului Sfânt, să știți că ei sunt agenți ai satanei. Și sunt mulți dintre ei în Biserică astăzi. Dintre aceștia sunt cei care spun că botezul cu Duhul Sfânt a fost doar pentru primii ucenici. Deci, nu cădeți în capcana acelor demoni care vă spun că botezul cu Duhul Sfânt nu este necesar.

 

4.6- Așa-zișii slujitori ai lui Dumnezeu care neagă vorbirea în limbi

 

De asemenea, întâlnești alți așa-numiți slujitori ai lui Dumnezeu care îți spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt, dar care neagă vorbirea în limbi. Să știți că ei sunt demoni care au venit din lumea întunericului pentru a vă întoarce de la calea lui Dumnezeu. Stai departe de ei.

 

4.7- Așa-zișii slujitori ai lui Dumnezeu care nu vorbesc în limbi

 

La aceasta veți recunoaște demonii: Dacă întâlniți pastori sau alți așa-ziși slujitori ai lui Dumnezeu care nu vorbesc în limbi, și care sunt împotriva botezului Duhului Sfânt, să știți că ei sunt demoni. Am pus accentul pe cuvântul "și", pentru că se pot întâlni pastori care nu vorbesc în limbi, doar pentru că nici măcar nu știu că există vorbirea în limbi. Ca și astăzi în orbire și încurcătură, oricine poate deveni pastor, veți găsi chiar păgâni care au fost deja numiți păstori. În acest caz, ei nu pot fi demoni, ci doar păgâni, care ar trebui să-L accepte pe Isus Hristos și să-și reia botezul in apă și apoi să renunțe la acel titlu fals pe care i-au dat-o.

 

Dar dacă întâlniți așa-zisii slujitori ai lui Dumnezeu care nu vorbesc în limbi și care știu că există "vorbind în limbi", și care sunt împotriva "vorbind în limbi", știți că acestea sunt demoni. În general, pentru a înșela copiii lui Dumnezeu, acești demoni spun că în ziua Cincizecimii, când ucenicii au vorbit în limbi, poporul din jurul lor le-a auzit; un mod de a spune că, dacă cineva vorbește în limbi, este necesar ca toți cei care sunt în jur să audă, adică să înțeleagă. Acesta este un adevărat raționament satanic, o seducere demonică, pentru a descuraja pe copiii lui Dumnezeu, astfel încât ei să nu folosească acest dar de luptă pe care Domnul la dat. Acești demoni nu sunt conștienți de faptul că frații au vorbit în limbi nu numai în Faptele Apostolilor 2. În Faptele Apostolilor 10:44-46, frații au vorbit în limbi. În Faptele Apostolilor 19:6 frații au vorbit și în limbi. Au auzit cei din jurul lor? Iubiți, scăpați de înșelătorii!

 

5- Concluzie

 

Preaiubiților, așa cum v-am arătat mai sus, nu puteți sluji lui Dumnezeu fără a fi îmbrăcați în puterea Duhului Sfânt. De asemenea, vreau să vă trezesc mintea la război spiritual. Fie că ești unul dintre cei care luptă sau cei care dorm, să știi că satana te luptă activ. Trebuie să vă treziți din somn și să începeți lupta. Când te rogi în limbi, sunt săgeți mari pe care le conduci în tabăra dușmanului. Nu înceta să te rogi în limbi. Când petreci o singură zi fără să te rogi în limbi, lași câmpul liber lui satana și agenților săi. Cu cât intercedați mai mult în limbaj, cu atât sunteți mai puternici din punct de vedere spiritual si Cu cât câștigi victoria pentru poporul lui Dumnezeu. Deci, nu fi surprins de faptul că demonul-pastori te privează de această armă, spunându-vă că vorbind în limbi nu mai există.

 

Recomand liderilor, să se asigure că petrec suficient timp în fiecare zi în intercesiune în limbi, și credincioșii să facă același lucru. Nu te limita. Atâta timp cât domnul îți dă putere, intercede. Prefer să nu recomand un minim de timp, deoarece de îndată ce se recomandă un minim de timp, frații se limitează la acest minim de fiecare dată, chiar dacă pot face mai mult.

 

Voi, copii ai lui Dumnezeu, care încă vă petreceți timpul în spatele ecranelor televizoarelor, convertiți acest timp pe care îl pierdeți în timp de mijlocire și veți vedea rezultatul. Aleluia!

 

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin

 

Invitație

 

Dragi frați și surori,

 

Dacă ai fugit de bisericile false și vrei să știi ce trebuie să faci, iată cele două soluții care ți se oferă:

 

1- Vezi dacă în jurul tău mai sunt și alți copii ai lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu și doresc să trăiască în conformitate cu Sfânta Doctrină. Dacă găsiți vreunul, nu ezitați să vă alăturați lor.

 

2- Dacă nu găsiți niciunul și doriți să vă alăturați nouă, ușile noastre vă sunt deschise. Singurul lucru pe care vă vom cere să îl faceți este să citiți mai întâi toate Învățăturile pe care Domnul ni le-a dat, care pot fi găsite pe site-ul nostru www.mcreveil.org, pentru a vă asigura că acestea sunt în conformitate cu Biblia. Dacă le considerați biblice și sunteți dispuși să vă supuneți lui Iisus Hristos și să trăiți conform cerințelor Cuvântului Său, vă vom primi cu bucurie.

 

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

 

Sursa & Contact:

Site-ul de Internet: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Faceți clic aici pentru a descărca această carte în format PDF