Başlanğıcda Kəlam var idi. Kəlam Allahla birlikdə idi. Kəlam Allah idi. O, başlanğıcda Allahla birlikdə idi. Hər şey Onun vasitəsilə yarandı və yaranan şeylə rdən heç biri Onsuz yaranmadı. Həyat Onda idi və bu həyat insanların nuru idi. Nur qaranlıqda parlayır, qaranlıq isə onu bürüyə bilmədi. Yəhya 1:1-4

mcreveil.org saytına xoş gəlmisiniz

ŞƏHADƏTI QARŞI XƏBƏRDARLIQ

MƏSIHIN ƏSGƏRLƏRINƏ MESAJ

MÜQƏDDƏS KITABI ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ILKIN SƏRTLƏR

RƏBB ÜÇÜN ÇALISMAQ

COVID-19 VAKSIN: PLANETAR SOYQIRIMIN LAYIHƏSI

Bədənindən çıxan ölünün canı             
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Ya Rəbb, sözün əbədidir, Göylərdədir, dəyişməzdir. Zəbur 119:89
Sözün addımıma çıraqdır, Yollarıma işıqdır. Zəbur 119:105

Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək Yəhya 8:32