Al principi ja existia el Verb, i el Verb era amb Déu i el Verb era Déu. Aquell,
al principi, era amb Déu. Tot va ser creat per ell i sense ell no existiria res del que existeix.
En ell hi havia la Vida, i aquesta Vida era la llum dels homes. Joan 1:1-4

Benvingut a mcreveil.org


L'ÀNIMA D'UN MORT QUE SURT DEL SEU COS


           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Perpètuament, Senyor, la teva pro-mesa es manté ferma dalt del cel. Salms 119:89
La teva paraula és una llanterna per als meus passos, i una claror que il·lumina el meu camí. . Salms 119:105

coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. Joan 8:32