In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij
God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Johannes 1:1-4

Welkom op mcreveil.org             
             
     
     
       Naar de Website gaan      
     
   
   
     
   
   
             Here, uw woord blijft eeuwig bestaan tot in de hemelen toe. Psalm 119:89
Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Psalm 119:105

Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Johannes 8:32