In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij
God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Johannes 1:1-4

Welkom op mcreveil.org

WAARSCHUWING VOOR GETUIGENISSEN

BOODSCHAP AAN DE SOLDATEN VAN CHRISTUS

RANDVOORWAARDEN VOOR BIJBELSTUDIES

REKRUTERING VOOR DE HEER

COVID-19 VACCIN: PROJECT VAN EEN WERELDOMVATTENDE GENOCIDE

DE WATERDOOP

DE FORMULE VAN DE WATERDOOP

DOOP IN DE HEILIGE GEEST EN SPREKEN IN TONGEN

HOE HET KAMP VAN SATAN TE VERLATEN

TERUGGAVE

DE LAATSTE OPWEKKING VAN DE GEMEENTE: VISIOEN VAN TOMMY HICKS

AFRIKAANS ONTWAKEN

DE ZIEL VAN EEN DODE DIE UIT ZIJN LICHAAM KOMT           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Here, uw woord blijft eeuwig bestaan tot in de hemelen toe. Psalm 119:89
Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Psalm 119:105

Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Johannes 8:32