در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه‌چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. یوحنا ‏4-1:1

خوش آمدید به سایت mcreveil.org

استخدام برای پروردگار

واکسن کووید ۱۹: پروژه یک نسل کشی سیاره ای

پیام به سربازان مسیح

فرمول غسل تعمید آب

غسل تعمید             
             
     
     
       به سایت دسترسی پیدا کنید      
     
   
   
     
   
   
             [ل] ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. مزامير 89:119
[ن] کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راه‌های من نور است. مزامير 105:119
و حقّ را خواهید شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد کرد. یوحنا 32:8