בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃ הוא היה בראשית אצל האלהים׃ הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃ בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃ יוחנן 4-1:1

ברוך הבא לאתר mcreveil.org

גיוס לשרת את האדון

חיסון COVID-19 :פרויקט רצח עם פלנטרי             
             
     
     
       גישה לאתר      
     
   
   
     
   
   
             לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃ תהלים 89:119
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃ תהלים 105:119
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃ יוחנן 32:8