Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kulma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Gwanni 1:1-4

Merħba fuq mcreveil.org


TWISSIJA TESTIMONJANZI

MESSAGG LIS-SULDATI TA' KRISTU

PREREKWIZITI GHAL STUDJI TAL-BIBBJA

REKLUTAGG GHALL-MULEJ

VACCIN COVID-19: PROGETT TA' ĠENOCIDJU PLANETARJU

IR-RUĦ TA' RAĠEL MEJJET ĦIEREĠ MINN ĠISMU


           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek; hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet. Salmi 119:89
Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi. Salmi 119:105

u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom. Gwanni 8:32