Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.
Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha.
Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.
V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.. Ján 1:1-4

Vitajte na stránkach mcreveil.org

NÁBOR PRE PÁNA

KRSTU

VZOREC KRST VODY             
             
     
     
       Prístup na Stránku      
     
   
   
     
   
   
             Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalmy 119:89
Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Žalmy 119:105

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8:32