У почетку је био Он – Реч, и Он – Реч је био са Богом. Он – Реч био је Бог. Он је у почетку био са Богом. Све је његовим посредством постало и ништа што је постало није постало без њега. У Речи је био живот и тај живот је био светлост људима. Јован 1:1-4

Добродошли на mcreveil.org


Душа мртвог човека излази из његовог тела


           
         
   
   
           
     
   
   
     
   
   
             О, Господе, вечна је реч твоја, на небесима је учвршћена! Псалми 119:89
Мојој нози твоја реч је лампа и светло за моју стазу. Псалми 119:105

Упознаћете истину и истина ће вас ослободити. Јован 8:32