Die siel van 'n ongelukslagoffer wat uit sy liggaam kom