Nafsi ya mtu aliyejeruhiwa ikitoka kwenye mwili wake