I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var
I begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt
Til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1:1-4

Velkommen til mcreveil.org

REKRUTTERING TIL HERREN

DÅPEN I VANN (oppdatert)

FORMELEN FOR VANN DÅP             
             
     
     
       Få tilgang til Nettstedet      
     
   
   
     
   
   
             Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Salmenes 119:89
Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. Salmenes 119:105

Og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Johannes 8:32