Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut. Johanneksen 6:27

Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.1Korinttilaisille 15:58
Kære brødre og søstre,

Mens vi venter på, at denne lære bliver udviklet mere detaljeret, skal I vide, at den allerede er dækket i følgende Læresætninger:

 

Dømmekraft

Udfrielse af Urene Ånder

Åndelig Kamp

Vand Dåb

Kirkens Ældste


             Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Johanneksen Ilmestys Apocalypse 22:12

Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Kirje Heprealaisille 6:10