ચેતવણીઓ

 

આ પુસ્તક નિઃશુલ્ક છે અને કોઈ પણ રીતે વેપારનો સ્ત્રોત બની શકે નહીં.

 

તમે તમારા પ્રચાર માટે, અથવા વિતરણ માટે, અથવા સોશિયલ નેટવર્ક્સ પર તમારા ઇવેન્જેલાઇઝેશન માટે પણ આ પુસ્તકની નકલ કરવા માટે સ્વતંત્ર છો, જો કે તેની સામગ્રીમાં કોઈ પણ રીતે ફેરફાર અથવા ફેરફાર કરવામાં ન આવે, અને mcreveil.org સાઇટને સ્રોત તરીકે ટાંકવામાં આવે.

 

તમને અફસોસ છે, શેતાનના લોભી એજન્ટો, જેઓ આ ઉપદેશો અને જુબાનીઓનું વ્યાપારીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે!

 

શેતાનના પુત્રો, તમને અફસોસ છે, જેઓ www.mcreveil.org વેબસાઇટનું સરનામું છુપાવતી વખતે, અથવા તેમની સામગ્રીને ખોટી પાડતી વખતે, સોશિયલ નેટવર્ક્સ પર આ ઉપદેશો અને જુબાનીઓ પ્રકાશિત કરવા માટે કૃપા કરે છે!

 

જાણો કે તમે માણસોના ન્યાયથી છટકી શકો છો, પરંતુ તમે ચોક્કસપણે ભગવાનના ચુકાદાથી બચી શકશો નહીં.

 

ઓ સર્પો! સર્પોના વંશ! તમે નરકના દંડમાંથી કેવી રીતે બચી શકશો! માથ્થી 23:33

 

નોંધ

 

આ પુસ્તક નિયમિતપણે અપડેટ થાય છે. અમે તમને www.mcreveil.org સાઇટ પરથી અપડેટેડ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરવાની સલાહ આપીએ છીએ.

 

ચેતવણી જુબાનીઓ

(21 01 2024 ના રોજ અપડેટ થયેલ)


પ્રિય ભાઈઓ અને પ્રિય મિત્રો, અમે તમારા નિકાલ પર વિવિધ જુબાનીઓ મૂકીએ છીએ તે ખૂબ આનંદથી છે. આપણે તેમને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે અને આપણા કાર્યમાટે ઉપયોગી લાગે છે. આમાંના કેટલાક વર્ણનો એવા લોકો પાસેથી આવે છે જેમણે શેતાનની સેવા કરી છે, અને કેટલાક એવા લોકો પાસેથી આવે છે જેમણે સ્વર્ગ અને/અથવા નરક જોયું છે. સમગ્ર પણે, આ વર્ણનો આપણી સમજશક્તિને મજબૂત બનાવે છે અને આધ્યાત્મિક યુદ્ધ માટે આપણી આંખો ખોલે છે. આ ઉપરાંત, તેઓ અમને શેતાન અને તેના એજન્ટો દ્વારા સતત કરવામાં આવતા હુમલાઓ સામે વધુ સારી રીતે સજ્જ રહેવામાં મદદ કરે છે.


આ જુબાનીઓ ગોસ્પેલ શબ્દ માટે એટલે કે સંપૂર્ણ સત્ય માટે કોઈ પણ સંજોગોમાં, ન લઈ જવી જોઈએ અને ન તો તેમણે તમારા બાઇબલનું સ્થાન ન રાખવું જોઈએ. આપેલ જુબાનીને વ્યવહારમાં મૂકવા માટે ક્યારેય તમારું બાઇબલ ન છોડો. તે કોઈ પણ જુબાનીના આધારે નથી કે ભગવાન પછીથી આપણો ન્યાય કરશે, પરંતુ બાઇબલના આધારે. એ પણ નોંધો કે, આ જુબાનીઓ પ્રકાશિત કરવાની અમારી પસંદગી તેમના લેખકોની કોઈ ભલામણની રચના કરતી નથી.


અમે તમને ડહાપણના તત્વો ના ઉપદેશમાં કહી ચૂક્યા છીએ તેમ, ઈશ્વર કોને ઇચ્છે છે તેનો ઉપયોગ કરે છે, પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરવા માટે અથવા તેના બાળકો સાથે વાત કરવા માટે કરે છે. કોઈ જુબાની આપે છે તે માત્ર હકીકત તેને ભગવાનનું સંતાન નથી બનાવતું. જુબાની શેતાનની સેવા કરનાર વ્યક્તિની હોય કે સ્વર્ગ અને/અથવા નરક જોનાર વ્યક્તિની હોય, તમારે ફક્ત આ વર્ણનો દ્વારા તમને એક ઘટસ્ફોટ તરીકે ઈશ્વર જે આપવા માંગે છે તે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; વિશ્વાસ કરવાની જાળમાં પડ્યા વિના, પ્રભુએ જે લોકો નો ઉપયોગ કર્યો છે, તે લોકો તમને આ જુબાનીઓ આપવા માટે, દેવના છે.


સારી રીતે જાણો કે ઈશ્વર, તેના સંદેશાઓ પહોંચાડવા માટે, વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે બાલામનો ગધેડો છે. હું નંબર 22 માંથી આ પેસેજથી તમારી મેમરીને તાજું કરું છું. "... 27યહોવાના દૂતને જોઈ તે બલામ સાથે જમીન પર બેસી પડી, તેથી બલામ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયો અને તેણે ગધેડીને ફરીથી લાકડીએ લાકડીએ માંરી. 28પછી યહોવાએ ગધેડીને વાચા આપી. તેણે બલામને કહ્યું, મેં તારું શું બગાડયું છે? તેં મને ત્રણ વખત શા માંટે માંરી? 29બલામે મોટા સાદે જવાબ આપ્યો, કારણ કે તું માંરી ફજેતી કરે છે, અત્યારે જો માંરી પાસે તરવાર હોત તો મેં તને અત્યારે જ કાપી નાખી હોત. 30ગધેડીએ બલામને પૂછયું, જો હું કંઈ તારાથી અજાણી છું? તેં આખુ જીવન તો માંરા પર સવારી કરી છે. માંરા સમગ્ર જીવનમાં મેં પહેલા કદી આવું કર્યુ છે ખરું? બલામે કહ્યું, ના, કદાપી નહિ." ગણના 22:1-33.


જો તમે મારી સાથે સંમત થાઓ કે બાલામ સાથે વાત કરવા માટે ઈશ્વરે જે ગધેડો વાપર્યો હતો તે ન તો ઈશ્વરનો સાચો સેવક હતો કે ન તો દેવનું બાળક હતું; તો સમજો કે ઈશ્વર જે લોકો ઉપયોગ કરે છે, તે લોકોને આપણે વાંચીએ છીએ તે વિવિધ જુબાનીઓ આપવા માટે, જરૂરી નથી કે તે ઈશ્વરના સાચા સેવકો છે, ન તો ઈશ્વરના બાળકો છે. હવેથી આ ચેતવણી તમને સ્પષ્ટ થવા દો.


અમે પ્રકાશિત કરેલા પુરાવાઓને વાંચ્યા પછી કેટલાક લોકો, તેમના લેખકો પર થોડું સંશોધન કરવા ઇન્ટરનેટ પર ગયા. તેઓએ જે જોયું તે તેમને રોષે ભરાયા. તેમને સમજાયું કે આ જુબાનીના લેખકો પાસે તેમની જીવન જીવવાની રીતમાં ઈશ્વરનું કશું નથી. લગભગ આ બધા લેખકો ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાની સાચી નિંદા કરે છે. તેઓ માત્ર કૌભાંડના વિષયો છે. આ બધા જ પૂર્વ શેતાનવાદીઓ, સ્ત્રી-પુરુષોએ પોતાની જાતને દેવના સેવકો જાહેર કર્યા છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાને ગમતું શીર્ષક આપ્યું છે. કેટલાક પોતાને પાદરી, કેટલાક ઇવેન્જલિસ્ટ, કેટલાક પયગંબર કહે છે. બીજાલોકો પાસે પોતાને એપોસ્ટલ્સ કહેવાની ચેતા પણ છે. કેટલાકપાદરી તરીકે શરૂ થયા અને થોડા મહિના પછી તેઓ એપોસ્ટલ્સ બની ગયા અને હવે તેઓ "બિશપ" તરીકે બોલાવે છે તે બની ગયા છે.


તેઓએ એક સુવાર્તા શરૂ કરી છે જેને ખ્રિસ્તના ધ્વનિ સિદ્ધાંત સાથે કોઈ લેવા-લેવા-નથી. તેમાંના કેટલાકની માત્ર દૃષ્ટિએ, તમને તે માનવું મુશ્કેલ છે કે તેઓ એક સમયે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણતા હતા; તેઓ દુન્યવીથી અલગ નથી. તેઓ પોતાને ઝવેરાતથી સજ્જ કરે છે અને તમામ પ્રકારના મેક-અપ કરે છે. સ્ત્રીઓ માથા પર વિગ, કૃત્રિમ વાળ અને અન્ય અબોમિનેબલ હેરસ્ટાઇલ પહેરે છે. તેમ છતાં તેઓ દાવો કરે છે કે તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુને મળ્યા છે, પરંતુ તેમને ખબર નથી કે જે સ્ત્રી દેવની સંતાન છે તેણે પડદો પહેરવો જોઈએ, એટલે કે દેવની હાજરીમાં તેનું માથું ઢાંકવું જોઈએ, યોગ્ય રીતે કપડાં પહેરવા જોઈએ; મેકઅપની, ઝવેરાત, શેતાની ડ્રેસ સ્ટાઇલ જેવા કે ટ્રાઉઝર અને અન્ય મોહક કપડાંથી છટકી જાઓ.


લગભગ આ બધી મહિલાઓએ પોતાને ચર્ચના વડીલોના બિરુદ આપ્યા છે, એટલે કે, તે બધા પાદરીઓ, પ્રચારકો, પ્રબોધકો, શિક્ષકો, પ્રેરિતો બની ગયા છે, ભગવાનનો શબ્દ તિરસ્કાર કરે છે જે સ્ત્રીને શિખવા માટે અથવા પુરુષ પર અધિકાર રાખવા માટે પ્રતિબંધિત કરે છે. આમ તેઓ ઈશ્વરના લોકોને ભટકી જવા માટે શેતાનના સાચા સાધનો બની ગયા છે, કારણ કે ઘણા અજ્ઞાની ખ્રિસ્તીઓ તેમની જુબાનીઓને કારણે તેમને ઈશ્વરના બાળકો માટે લઈ જાય છે. તમે, ભગવાનના બાળકો, હવે આ તમને આશ્ચર્ય ચકિત ન થવા દો. ભગવાનના કાર્યમાં મૂંઝવણ વાવવા, શેતાનની આ એક બીજી યોજના છે. ચાલો આપણે શાણપણના તત્વો માટે ભગવાનને આશીર્વાદ આપીએ.


તેની જુબાનીમાં આ કહેવાતા ભૂતપૂર્વ શેતાનીઓમાંથી એક તમને સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે શેતાને તેના માટે ઝવેરીઓની આખી સાંકળ ખોલવાની ઓફર કરી હતી, તેણીને સમજાવ્યું હતું કે ઝવેરાત વેચીને, તે શેતાનને સતત માનવ રક્ત અને આત્માઓ મેળવવા દેશે. તેણીએ પોતે અમને કહ્યું કે શેતાને તેણીને જાહેર કરી દીધું હતું કે ઝવેરાત ખરીદનારા બધા સીધા જ શેતાન અને તેના દાનવોનો શિકાર બની જાય છે. તે અમને જણાવે છે કે ઝવેરાત, અંધકારની દુનિયાથી તેમના પર બનેલા બહુવિધ બેસે આભાર, રાક્ષસો ધરાવે છે, અને જ્યારે કોઈ રત્ન ખરીદે છે, ત્યારે તે વાસ્તવિકતા રાક્ષસોમાં હોય છે જે તે ખરીદે છે, અને એકવાર તેમના ઘરમાં આ રાક્ષસો રાત્રિ દરમિયાન ઘરમાં રહેનારાનું લોહી કાઢે છે. તેથી તે તમારા અને હું કરતાં વધુ સારી રીતે જાણે છે કે ઝવેરાતમાં રાક્ષસો શામેલ છે, જે ફક્ત તેમને પહેરે છે તે લોકોને જ વળગી રહે છે, પરંતુ તે જ લોકો પર જાદુ કરે છે, જેઓ તે પહેરે છે તે જ ઘરમાં રહે છે. પરંતુ જ્યારે તમે આ કહેવાતા ભૂતપૂર્વ શેતાનવાદી જોશો, ત્યારે તમે રોષમાં ભરાયા છો. તે હંમેશાં તમામ પ્રકારના ઝવેરાતથી સજ્જ હોય ​​છે, સૌથી ઉડાઉ પણ. આ સુવાર્તાની સાચી નિંદા છે. ભૂલશો નહીં કે શેતાનના એજન્ટોનું એક ઉદ્દેશ ગોસ્પેલની નિંદા કરવી, લોકોના મનમાં મૂંઝવણ વાવવાનું છે, જેથી જેઓ ભગવાનને અનુસરવા માગે છે, તેઓ મૂંઝવણમાં આવી શકે.


જેઓ આ પુરાવાઓને વાંચે છે અને જ્યારે તેઓ તેમના લેખકોને ઇન્ટરનેટ પર જુએ છે ત્યારે રોષે ભરાય છે, અમને પૂછવા લખો, તે કેવી રીતે શક્ય છે કે કોઈ વ્યક્તિ જેણે સ્વર્ગ અથવા નરક જોયો હોવાનો દાવો કરે છે, અને જેણે ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્તને પણ મળ્યા છે, તે ભગવાનના શબ્દની ઉપદેશથી વિરુદ્ધ રહે છે. જવાબ સરળ છે: તેઓ ભગવાનના નથી. તેથી "ભૂતપૂર્વ શેતાનીઓ" અથવા "ભૂતપૂર્વ શેતાનવાદીઓ" જે લોકોએ શેતાનની સેવા કરી છે અને જેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ધર્મપરિવર્તન કર્યું હોવાનો દાવો કરે છે તેમની અભિવ્યક્તિઓ પર ધ્યાન આપો. શક્ય છે કે આમાંના કેટલાક રૂપાંતરો સાચા હોય; પરંતુ આ કહેવાતા ભૂતપૂર્વ શેતાનવાદીઓ સામાન્ય રીતે શેતાનવાદીઓ સિવાય બીજું કશું જ નથી. તેથી, ભગવાનના બાળકો તરીકે વેશપ્રાપ્ત શેતાનના આ એજન્ટો દ્વારા હવે તમને છેતરવું નહીં. "શાણપણ તત્વો" પર શિક્ષણનો સારો ઉપયોગ કરો જે તમને વેબસાઇટ પર www.mcreveil.org મળશે.


તેથી, પ્રિય, જાણો કે સ્વર્ગ, નરક, અંધકારની દુનિયા વગેરેની આમાંની ઘણી જુબાનીઓ સાચી છે. જો તેમના લેખકો ભગવાનના નથી અથવા જો તેઓ ભગવાનથી દૂર થવાનું પસંદ કરે તો તે આ જુબાનીઓને અમાન્ય નથી. ફક્ત એટલું સમજી લો કે આ ગધેડાઓ છે જેનો ભગવાન દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, ક્રમમાં અમને જણાવવા માટે, તે આપણને શું જાણવા માગે છે. ગધેડો એ બાલામને જે સંદેશો આપ્યો તે ભગવાન તરફથી આવ્યો. આ સંદેશ ખરેખર ઈશ્વર તરફથી આવ્યો હતો તે હકીકતે ગધેડાને ભગવાનનું બાળક કે ભગવાનનો સેવક ન બનાવી. ગધેડાએ બલામને પોતાનો સંદેશ આપ્યો, અને તે એક ગધેડો જ રહ્યો. બાલામને ઈશ્વરનો સંદેશ મળ્યો, અને તે આજ્ઞાનું પાલન કરવા કે ન માનવા માટે મુક્ત હતો. આજે તમારા માટે આ જ વાત છે. પ્રભુ આપણને આ ગધેડાઓ દ્વારા આપે છે તે આ જુબાનીઓ મેળવ્યા પછી, તમે પસ્તાવો કરવા અને ઈશ્વરથી ડરવા અથવા ઈશ્વર સાથે રમવાનું ચાલુ રાખવા માટે મુક્ત છો.


પ્રિય ભાઈઓ અને પ્રિય મિત્રો, એકવાર અને તે માટે યાદ રાખો કે સ્વર્ગ અને/અથવા નરક જોયું છે તે કોઈને ભગવાનનું બાળક બનાવતું નથી. શેતાનની સેવા કરી અને પછી ઈસુ ખ્રિસ્તને મળ્યા, કોઈને પણ ભગવાનનું બાળક બનાવતા નથી. શેતાનના ઘણા સેવકો કે જેમણે ઈસુને અનુસરવા માટે શેતાનછોડી દીધું હોવાનો દાવો કરે છે, તેઓ હંમેશાં તેમના સાચા માલિક શેતાન પાસે પાછા ફર્યા કરે છે. તેથી જે તમને પ્રશંસાપત્રોમાં સુધારે છે તે લો, પરંતુ લેખકો પર કોઈ ધ્યાન આપશો નહીં. ઈસુએ મેથ્યુ 23:1-3 માં આપણને કહ્યું તેમ કરો "ઈસુએ પછી લોકોને અને તેના શિષ્યોને કહ્યું. ઈસુએ કહ્યું, 2યહૂદિ શાસ્ત્રીઓને તથા ફરોશીઓને મૂસાનો ઉ5દેશ તમને સમજાવવાનો અધિકાર છે. 3તેથી એ લોકો જે કહે તે પ્રમાણે વર્તજો અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરજો. પરંતુ તે લોકો જે કરે છે તે પ્રમાણે તમે ન કરતા. હું એટલા માટે કહું છું કે, તેઓ જે ઉપદેશ આપે છે તે પ્રમાણે તેઓ પોતે વર્તતા નથી."


તમે બધા કે જેઓ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર નિષ્કપટ પ્રીતિ
રાખો છો તેઓ પર દેવની કૃપા થાઓ!

 

આમંત્રણ

 

પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો,

 

જો તમે નકલી ચર્ચોથી ભાગી ગયા છો અને તમારે શું કરવાની જરૂર છે તે જાણવા માંગો છો, તો અહીં તમારા માટે ઉપલબ્ધ બે ઉકેલો છે:

 

1- જુઓ તમારી આસપાસ ભગવાનના બીજા કેટલાક બાળકો છે કે જેઓ ઈશ્વરથી ડરે છે અને ધ્વનિ સિદ્ધાંત અનુસાર જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે. જો તમને કોઈ મળે તો તેમની સાથે જોડાવા માટે મુક્ત થાઓ.

 

2- જો તમને કોઈ ન મળે અને તમે અમારી સાથે જોડાવા માંગો છો, તો અમારા દરવાજા તમારા માટે ખુલ્લા છે. અમે તમને એક જ વાત કરવાનું કહીશું કે પહેલાં તો પ્રભુએ આપણને જે ઉપદેશો આપ્યા છે, અને જે આપણી www.mcreveil.org સાઇટ પર છે, તે બધા જ વાંચો, જેથી તમારી જાતને ખાતરી મળે કે તેઓ બાઇબલને અનુરૂપ છે. જો તમે તેઓને બાઇબલને અનુરૂપ જોશો, અને ઈસુ ખ્રિસ્તને તાબે થવા તૈયાર હશો અને તેમના વચનની જરૂરિયાત પ્રમાણે જીવવા તૈયાર હશો, તો અમે તમને આનંદથી આવકારીશું.

 

પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ!

 

સ્ત્રોત અને સંપર્ક:

વેબસાઇટ: https://www.mcreveil.org
ઇ-મેઇલ: mail@mcreveil.org

આ પુસ્તકને પીડીએફમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો