Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар! Оны сендерге көктен келген Мен ғана бере аламын, өйткені Құдай Әке Маған билігін берді. Жохан 6:27

Сонымен, сүйікті бауырластарым, табанды болып, сенімдеріңнен айнымай, Иеміздің ісін әрдайым молынан істей беріңдер! Өйткені Иемізбен жүріп атқарған еңбектеріңнің бекер еместігін біліп алдыңдар. 1Қорынттықтарга 15:58Иемізге бұл ілім үшін аудармашылар қажет.


Егер сіз өзіңізді Иса Мәсіхке пайдалы етіп, осы жұмысты орындағыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Мұны ұмытпаңыз: "... Оратын егін көп, бірақ жұмысшылар аз." Матай 9:37

 

Егер сізде бұл жұмысты орындау үшін қажетті таланттар болса және сіз оны жасамауды шешсеңіз, Иса Матай 25-Тегі таланттар туралы астарлы әңгімеде сипаттаған зұлым қызметші мәртебесін таңдағаныңызды біліңіз. Төменде оларды не күтіп тұрғанын біліңіз:


"24Ал бір ат басындай күміс алғаны келіп: — Мырзам, сіздің қатал адам екеніңізді білдім. Өзіңіз екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайсыз. 25Сондықтан қорқып, күмісіңізді жерге көміп тастаған едім. Мінеки, соныңыз, — дейді. 26Қожайыны оған былай дейді: — Әй, зұлым да жалқау қызметші! Менің екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайтынымды білдің ғой! 27Сол үшін де күмісімді саудагерлерге қарызға беруің керек болатын. Сонда мен қайтып келгенде өзімдікін өсімімен қайтарып алатын едім. 28Ендеше одан күмісін алып, он ат басындай күмісі барға беріңдер! 29Себебі кімде бар болса, соған тағы беріліп, молая түседі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады. 30Енді мына түкке тұрғысыз қызметшіні сыртқа, қара түнекке лақтырып тастаңдар! Сонда ол зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады." Матай 25:24-30


Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар! Оны сендерге көктен келген Мен ғана бере аламын, өйткені Құдай Әке Маған билігін берді. Жохан 6:27


Байланыс: mail@mcreveil.org

           Иеміз Иса маған тіл қатып: — Тыңда, Мен жуырда келемін! Әркімге ісіне қарай беретін сыйымды Өзіммен бірге ала келемін. Аян 22:12

Құдай әділетсіз емес қой: Ол жасаған игі істеріңді, өз адамдарына берген, әлі де беріп жатқан көмектерің арқылы Өзіне де көрсеткен сүйіспеншіліктеріңді ешқашан есінен шығармайды. Еврейлерге 6:10