Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар! Оны сендерге көктен келген Мен ғана бере аламын, өйткені Құдай Әке Маған билігін берді. Жохан 6:27

Сонымен, сүйікті бауырластарым, табанды болып, сенімдеріңнен айнымай, Иеміздің ісін әрдайым молынан істей беріңдер! Өйткені Иемізбен жүріп атқарған еңбектеріңнің бекер еместігін біліп алдыңдар. 1Қорынттықтарга 15:58
Құрметті ағайын-туыстар,

Бұл ілімнің егжей-тегжейлі дамуын күте отырып, оның келесі Ілімдерде қамтылғанын біліңіз:

 

Даналық Элементтері

Рухани Азат Ету

Рухани Ұрыс

Суға Шомылдыру Рәсімін

Шіркеу Ақсақалдары


             Иеміз Иса маған тіл қатып: — Тыңда, Мен жуырда келемін! Әркімге ісіне қарай беретін сыйымды Өзіммен бірге ала келемін. Аян 22:12

Құдай әділетсіз емес қой: Ол жасаған игі істеріңді, өз адамдарына берген, әлі де беріп жатқан көмектерің арқылы Өзіне де көрсеткен сүйіспеншіліктеріңді ешқашан есінен шығармайды. Еврейлерге 6:10