Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę.
Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Jono 1:1-4

Sveiki apsilankę mcreveil.org

ĮDARBINIMAS UŽ VIEŠPAČIUI

VAKCINA NUO COVID-19: PLANETŲ GENOCIDO PROJEKTAS

KORONAVIRUSO SAMOKSLAS

NATURALI MEDICINA REAGUOJA I KORONAVIRUSA

Koronavirusas: David Icke Apreiškimai             
             
     
     
       Įeikite į Svetainę      
     
   
   
     
   
   
             Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.Psalmynas 119:89
Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Psalmynas 119:105

Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus. Jono 8:32