Jėzus Kristus yra Dievas
Tikrasis ir Amžinasis GyvenimasSveiki atvykę į mūsų Svetainę


Prieš slinkdami puslapiu žemyn, kelias minutes medituokite į šį klausimą:Kur išleisite Amžinybę?Į Dangų?
Kur


Pragare?Pragaras yra Tikras, o Jis yra Amžinas.


Pagalvok apie tai!
Dabar, atsipalaiduokite! Mėgaukitės skaitymu! Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis.


Mokymas ir liudijimai pateikiami PDF formatu. Jei norite jas gauti Knygos formatu, spustelėkite PDF piktogramą ir galėsite jas atsisiųsti.


Galite laisvai naudoti šioje svetainėje esančius mokymus ir liudijimus Evangelizacijai arba pamokslavimui su sąlyga, kad šių mokymų ir liudijimų turinys nebus niekaip modifikuojamas ar keičiamas ir kad mcreveil.org svetainė bus nurodyta kaip šaltinis.