Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet. Johannes 6:27

Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren. 1Korinterne 15:58Herren har brug for oversættere til denne undervisning.


Kontakt os, hvis du vil gøre dig nyttig for Jesus Kristus og gøre dette arbejde. Glem ikke at: "... Høsten er stor, men Arbejderne ere få." Matthæus 9:37

 

Hvis du har de nødvendige talenter til at udføre dette arbejde, og du vælger ikke at gøre det, skal du vide, at du har valgt den status som ond tjener, som Jesus beskriver i lignelsen om talentene i Mattæus 25. Læs nedenfor, hvad der venter dem onde tjenere:


"24Men også han, som havde fået den ene Talent, kom frem og sagde: Herre! jeg kendte dig, at du er en hård Mand, som høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte; 25 og jeg frygtede og gik hen og skjulte din Talent i Jorden; se, her har du, hvad dit er. 26Men hans Herre svarede og sagde til ham: Du onde og lade Tjener! du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke såede, og samler, hvor jeg ikke spredte; 27derfor burde du have overgivet Vekselererne mine Penge; og når jeg kom, da havde jeg fået mit igen med Rente. 28Tager derfor den Talent fra ham, og giver den til ham, som har de ti Talenter. 29Thi enhver, som har, ham skal der gives, og han skal få Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. 30Og kaster den unyttige Tjener ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel." Matthæus 25:24-30


Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet." Johannes 6:27


Kontakt: mail@mcreveil.org

           Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er. Aabenbaringen 22:12

Thi Gud er ikke uretfærdig, så at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige. Hebræerne 6:10