Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet. Johannes 6:27

Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren. 1Korinterne 15:58
Kære brødre og søstre,

Mens vi venter på, at denne lære bliver udviklet mere detaljeret, skal I vide, at den allerede er blevet dækket i de følgende Undervisning:

 

Vidnesbyrd om Helvede

Vand Dåb


             Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er. Aabenbaringen 22:12

Thi Gud er ikke uretfærdig, så at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige. Hebræerne 6:10