Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet. Johannes 6:27

Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren. 1Korinterne 15:58
Kære brødre og søstre,

Mens vi venter på, at denne lære bliver udviklet mere detaljeret, skal I vide, at den allerede er blevet dækket i de følgende Undervisning:

 

Dømmekraft

Udfrielse af Urene Ånder

Åndelig Kamp

Vand Dåb

Kirkens Ældste


             Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er. Aabenbaringen 22:12

Thi Gud er ikke uretfærdig, så at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige. Hebræerne 6:10