Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilråb, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstå først; derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og så skulle vi altid være sammen med Herren. 1Tessalonikerne 4:16-17


TIDENS AFSLUTNING



Artikler om Slutningen af Tiden


Bortførelse Af Kirken


Dyrets Mærke


Kirkens Sidste Opvågnen: Vision af Tommy Hicks




Lad den som gør Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er. Aabenbaringen 22:11-12