Advertències

 

Aquest Llibre és gratuït i de cap manera pot constituir una font de comerç.

 

Vostè és lliure de copiar aquest Llibre per a la seva predicació, o per distribuir-lo, o també per a la seva Evangelització a les Xarxes Socials, sempre que el seu contingut no sigui en cap cas modificat o alterat, i que el lloc web mcreveil.org sigui citat com a font.

 

Ai de vosaltres, agents de satanàs que són cobdiciosos i que intentaran comercialitzar aquests ensenyaments i aquests testimonis!

 

Ai de vosaltres, fills de satanàs que us agrada publicar aquests ensenyaments i testimonis a les Xarxes Socials mentre amagueu l'adreça del lloc web www.mcreveil.org, o falsifiqueu el seu contingut!

 

Sapigueu que podeu escapar de la justícia dels homes, però certament no escapareu del judici de Déu.

 

Serps, cria d’escurçons! Com esca-pareu de la condemna de l’infern? Mateu 23:33

 

Benvolguts Lectors,

 

Aquest Llibre s'actualitza regularmente. Us aconsellem que aneu i descarregueu la versió actualitzada al Lloc www.mcreveil.org.

 

Volem destacar que aquest Ensenyament ha estat escrit en Anglès i Francès. I per tal de posar-lo a l'abast del màxim nombre de persones possible, vam utilitzar diversos programes informàtics per traduir-lo a altres idiomes.

 

Si detecteu errors en el text traduït al vostre idioma, si us plau, no dubteu en avisar-nos per tal que puguem corregir-los. I si desitgeu honorar Déu i fer avançar l'obra de Déu traduint els Ensenyaments al vostre idioma, sentiu-vos lliures de posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Bona Lectura!

 

REQUISITS PREVIS PER ALS ESTUDIS BÍBLICS

 

1- Introducció

 

El Senyor en La Seva paraula ens adverteix contra allò que Ell mateix ha triat per anomenar "... els conflictes constants, propis de gent mentalment corrompuda, que és lluny de la veritat..." 1Timoteu 6:5.

 

Encara que estem cridats a fer tot el possible per portar l'Evangeli de Jesucrist a les persones per salvar-les, i encara que estem cridats a mostrar tota la paciència necessària per ajudar a tots a comprendre la paraula de Déu, no estem cridats de cap manera a discutir la paraula de Déu. Hem d'evitar caure en la trampa que els agents de satanàs ens posen, creant discussions no per comprendre la paraula de Déu, sinó només per distreure'ns. També hem d'evitar qualsevol discussió que no ens edifiqui.

 

2- Paranys de satanàs

 

Com el Senyor ja ens ha revelat, quan els agents de satanàs no aconsegueixen atrapar-nos en els pecats que ens estan posen, fan l'esforç de posar-nos una altra trampa, la de distreure'ns, perquè no ens centrem en la nostra salvació i sobre l'obra de Déu. Per tant, hem d'estar molt vigilants.

 

Ara que ja sabeu que els agents De l'Infern han jurat no acceptar mai la veritat, i ara que saps que la seva missió és fer-ho tot per desviar-te del camí de Déu per portar-te a l'Infern, hi ha disposicions que heu de fer sempre que vulgueu participar en qualsevol debat o discussió amb la gent al voltant de la Bíblia.

 

No podem, per culpa dels agents de satanàs, tancar les portes a les persones que ens fan preguntes per entendre millor la paraula de Déu. Però com que no podem saber a priori qui fa preguntes per aprendre i qui preguntes per distreure, hem de ser oberts, pacients i preparats per respondre amb amor i dolcesa a tots els que volen aprendre.

 

Per no caure en el parany dels agents de satanàs que tenen com a missió allunyar-vos de la paraula de Déu, aquí teniu un secret que posem a la vostra disposició. Aquests són els set prerequisits que cal imposar a la gent abans de cada debat, o abans de cada discussió, quan penseu que aquest debat o aquesta discussió pot donar algun fruit.

 

3- Les Bíblies de les sectes

 

Hi ha sectes satàniques que, convençut que no seran capaços de justificar la seva falsa doctrina per la Santa Bíblia, s'han vist obligats a fer les seves pròpies Bíblies. Aquest és el cas dels Catòlics, dels Testimonis de Jehovà, dels Mormons i d’altres grups satànics. Els catòlics han fet el que anomenen "La bíblia de Jerusalem" i "La bíblia TOB". Tenen a sobre, alguns altres manuscrits i fulletons que fan servir per enganyar els seus seguidors. Els testimonis de Jehovà han elaborat el que anomenen "La traducció del nou món". També utilitzen nombrosos fulletons per enganyar els seus ramats. Aquest és també el cas dels mormons, que van fer el que anomenen "El llibre dels mormons".

 

No has d'acceptar mai debats o discussions amb persones que utilitzen les Bíblies d'aquestes sectes. I si vols discutir amb ells, demaneu de deixar de banda la seva falsa Bíblia, i que pateixen d'utilitzar la veritable Bíblia durant el teu debat.

 

Hem citat per sobre de la TOB bíblia catòlica. És important aclarir que TOB vol dir Traducció ecumènica de la Bíblia, una traducció realitzada amb finalitat per complaure totes les religions; una traducció feta per conciliar totes les creences possibles. Així doncs, allí tens la veritable prostitució de la Bíblia, la prostitució desvergonyit i sense escrúpols de la paraula de Déu.

 

4- Els set (7) prerequisits

 

Ja sigui que es tracta d'aquestes sectes esmentades anteriorment o amb una altra secta no esmentada, el principi que ha d'aplicar és el mateix. Abans de participar en qualsevol estudi de la Bíblia, o en qualsevol discussió, o qualsevol debat al voltant de la Bíblia amb qualsevol persona, vostè ha d'estar d'acord en els següents set (7) prerequisits:

 

1- Estar d’acord que la Bíblia és la Paraula de Déu.

 

2- Estar d’acord que només la Bíblia és la Paraula de Déu, és a dir que cap altre llibre, cap altre document, cap altre manuscrit, ni tan sols un comentari de la Bíblia, no representa la Paraula de Déu.

 

3- Estar d’acord que Déu és l’únic autor de la Bíblia, és a dir que no hi ha cap paraula a la Bíblia de Pere o Joan o Pau, etc.

 

4- Estar d’acord que tota la Bíblia és per a nosaltres, és a dir que no hi ha cap missatge a la Bíblia per als Corintis, ni per als Efesis, etc.

 

5- Estar d'acord que la veritable Bíblia té 66 llibres, no un menys, i no un més. Aquests 66 llibres han de tenir els noms dels llibres de la Santa Bíblia tal com el coneixem, i ser classificats en l'ordre normal dels llibres tal com es presenta a la Santa Bíblia.

 

6- Estar d'acord que la Bíblia és veritat.

 

7- Estar d'acord que el que no està escrit no ens preocupa.

 

Aquests set (7) els prerequisits han de ser absolutament respectats si voleu fer un estudi bíblic o compartir al voltant de la Bíblia, que honora a Déu. Vostè no ha, en cap cas, participar en el debat bíblic amb les persones que neguen l'Autoritat de la Bíblia. Seria desobeir a Déu. No heu d'anar mai més enllà del que està escrit, com el Senyor ens mana en aquest passatge de 1Corintis 4:6 "Germans, tot això de mi i d’Apol·ló us ho he posat d’exemple pel vostre bé, perquè amb el nostre cas aprengueu a no anar més enllà del que hi ha escrit, ..." Aprèn a romandre a la Bíblia, a tota la Bíblia i només a la Bíblia!

 

La veritable Bíblia té 66 llibres, classificat en el següent ordre:

 

5- Antic Testament

 

Gènesi, Èxode, Levític, Nombres, Deuteronomi, Josuè, Jutges, Rut, 1Samuel, 2Samuel, 1Reis, 2Reis, 1Cròniques, 2Cròniques, Esdres, Nehemies, Ester, Job, Salms, Proverbis, L’eclesiastès, El Càntic Dels Càntics, Isaïes , Jeremies, Lamentacions, Ezequiel, Daniel, Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies. Total 39 llibres.

 

6- Nou Testament

 

Mateu, Marc, Lluc, Joan, Fets, Romans, 1Corintis, 2Corintis, Gàlates, Efesis, Filipencs, Colossencs, 1Thessalonicencs, 2Thessalonicencs, 1Timoteu, 2Timoteu, Titus, Filemó, Hebreus, Jaume, 1Pere, 2Pere, 1Joan, 2Joan, 3Joan, Judes, Apocalipsi. Total 27 llibres.

 

7- Nota

 

No obstant això, m'agradaria recordar-vos que la Bíblia real se suposava que era més rica en ensenyaments i revelacions que el que trobem en l'actual Bíblia de 66 llibres. Però satanàs, que amb els seus agents està lliurant una guerra incessant contra La paraula de Déu, ha fet tot el possible perquè certs ensenyaments i revelacions que se suposava que es trobaven a la Bíblia, finalment no es troben allà. Per tant, s'estableix que la Bíblia de 66 llibres que tenim actualment, és incompleta.

 

Alguns de vosaltres us preguntareu per què insisteixo que els nostres ensenyaments i estudis bíblics es basen només en la Sagrada Bíblia de 66 llibres que tenim actualment, quan sóc conscient que està incompleta. La resposta és aquesta, estimats germans:

 

En primer lloc, si haguéssim de basar els nostres ensenyaments I estudis Bíblics en manuscrits que No estan a l'abast de tothom, i que ni tan sols estem segurs que siguin aprovats per Déu, seria pràcticament impossible per a nosaltres estar d'acord al voltant de la paraula de Déu. En altres paraules, seria molt difícil saber qui ensenya realment la veritat i qui ensenya la falsedat, o saber quin ensenyament és realment cert i quin altre és fals.

 

Després, El Senyor es va assegurar que malgrat l'absència dels ensenyaments i revelacions que satanàs i els seus agents han extret de la Bíblia, l'essencial del que necessitem saber per ser salvats, es conserva. Això significa, per tant, que l'absència dels ensenyaments i revelacions que satanàs i els seus agents han extret de la Bíblia, no pot fer-nos perdre El Cel. El Senyor, en la seva sobirania, té cura de compensar aquesta manca o absència de revelacions, de manera que no la patim, i que no estem realment desequilibrats espiritualment.

 

8- Conclusió

 

Per tant, estimats germans, hem de conformar-nos amb aquesta Bíblia de 66 llibres que tenim actualment, per als nostres ensenyaments i els nostres estudis bíblics. Aquesta Bíblia, encara que incompleta, conté l'essencial del que necessitem per conèixer Déu i servir-lo.

 

La treball que estan fent els agents de satanàs en la creació de les seves pròpies bíblies, és només la continuació de la guerra que el camp de satanàs porta segles, contra la paraula de Déu, fent tot el possible, per fer desaparèixer completament la veritat de sota el sol. Malauradament per als agents de l'Infern, i per sort per a nosaltres, Fills de Déu, qualsevol lluita contra la paraula de Déu és una batalla perduda per endavant. Satanàs i els seus agents no aconseguiran mai destruir la paraula de Déu ni fer desaparèixer la veritat.

 

Com us vaig dir a l'ensenyament sobre el Discerniment, la Veritat mai serà sufocada. La Paraula de Déu és la Veritat, i Déu ha promès vetllar per La Seva Paraula i protegir-la. Tots els que lluiten contra la Veritat estan més aviat tallant un baobab amb una fulla d'afaitar. Sí, aquests ximples estan buidant l'oceà amb una tassa. I en la seva estupidesa, creuen que algun dia tindran èxit. Al·leluia!

 

Si el Senyor ho permet, desenvoluparé aquest tema amb més detall per a vosaltres, en un altre ensenyament.

 

Que la gràcia sigui amb tots els qui estimen nostre Senyor Jesucrist, inalte-rablement.

 

Invitació

 

Estimats germans i germanes,

 

Si heu fugit de les esglésies falses i voleu saber què heu de fer, aquí teniu les dues solucions a la vostra disposició:

 

1- Mira si al teu voltant hi ha altres fills de Déu que temen Déu i volen viure segons la Sana Doctrina. Si en trobeu algun, no dubteu a unir-vos-hi.

 

2- Si no en trobes cap i vols unir-te a nosaltres, les nostres portes estan obertes per a tu. L'única cosa que us demanarem que feu és llegir primer tots els Ensenyaments que el Senyor ens ha donat, i que es troben al nostre lloc web www.mcreveil.org, per assegurar-te que estan d'acord amb la Bíblia. Si els trobeu d'acord amb la Bíblia i esteu disposats a sotmetre's a Jesucrist i a viure segons els requisits de La Seva paraula, us acollirem amb alegria.

 

Que la gràcia del Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres.

 

Origen & Contacte:

Lloc Web: https://www.mcreveil.org
Correu Electrònic: mail@mcreveil.org

Cliqueu aquí per descarregar aquest Llibre en PDF