Es va presentar Joan Baptista, en el desert, predicant un baptisme de pene-diment per a la remissió dels pecats. Marc 1:4


Tot el poble que el va escoltar, inclosos els recaptadors, van reconèixer la justícia del designi de Déu acceptant el baptisme de Joan. En canvi, els fariseus i els mestres de la Llei, en no acceptar el seu bateig, van rebutjar el propòsit que Déu tenia per a ells. Lluc 7:29-30BAPTISMESEl Baptisme de L’Aigua


El Baptisme de l'Esperit Sant i Parlar en Llengües


La Fórmula del Baptisme de l’Aigua
Per mitjà del baptisme, doncs, hem estat sepultats amb ell en la mort, per tal que, així com el Crist va ser ressuscitat d’entre els morts pel poder gloriós del Pare, també nosaltres iniciem una vida nova. Romans 6:4


Ell ens ha salvat, no en virtut de les bones obres que hàgim pogut fer nos-altres, sinó per pura compassió; i ho ha fet per mitjà del bany de la regeneració i la renovació de l’Esperit Sant. Titus 3:5


Jo us batejo amb aigua a fi que us penediu, però el qui ve darrere meu és més poderós que no pas jo, que no sóc prou digne de portar-li les sandàlies; ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Mateu 3:11