Brīdinājumi

 

Šī Grāmata ir bezmaksas un nekādā gadījumā nevar būt tirdzniecības avots.

 

Jūs varat brīvi kopēt šo Grāmatu savai sludināšanai, izplatīšanai vai arī Evaņģelizācijai Sociālajos Tīklos, ar nosacījumu, ka tās saturs netiek nekādā veidā pārveidots vai mainīts un kā avots tiek norādīta mcreveil.org mājas lapa.

 

Bēdas jums, alkatīgie sātana aģenti, kuri centīsies komercializēt šīs mācības un liecības!

 

Bēdas jums, sātana dēli, kas labprāt publicētu šīs mācības un liecības Sociālajos Tīklos, slēpjot tīmekļa vietnes www.mcreveil.org adresi vai viltojot to saturu!

 

Ziniet, ka jūs varat izvairīties no cilvēku tiesu sistēmas, bet jūs noteikti neizbēg no Dieva sprieduma.

 

Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Mateja 23:33

 

Cienījamie Lasītāji!

 

Šī Grāmata tiek regulāri atjaunināta. Mēs iesakām lejupielādēt atjaunināto versiju no www.mcreveil.org vietnes.

 

Mēs vēlamies norādīt, ka šī Mācība ir rakstīta Angļu un Franču valodā. Un, lai padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, mēs izmantojām datoru programmatūru, lai to tulkotu citās valodās.

 

Ja konstatējat kļūdas tekstā, kas tulkots jūsu valodā, lūdzu, nevilcinieties informēt mūs, lai mēs varētu tās labot. Un, ja jūs vēlaties godināt Dievu un veicināt Dieva darbu, tulkojot Mācības savā valodā, nekautrējieties sazināties ar mums.

 

Priecīgu Lasīšanu!

 

ŪDENS KRISTIBAS FORMULA

(Atjaunināts 05 06 2024)


1- Ievads


Uz Mateja 28:18-20, Kungs un Skolotājs Jēzus Kristus dod norādījumus par ūdens kristību Saviem apustuļiem šiem vārdiem: "18Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 20Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam."


Lai gan tā kunga vēstījums, kā jūs tikko lasīt iepriekš ir nepārprotama, no sātana aģenti ir izdevies, kā viņi zina arī, kā to darīt, veidojot neskaidrību ap šo tēmu, viltīgi cenšoties pierādīt, ka tas, ko jūs tikko lasīt drīzāk būtu līdzībā kas paslēpj noslēpums, kas nebūtu atklāts tikai vēlāk lai Apustulis Pētera. Viņi apgalvo, tad, ka Jēzus instrukcija Mateja 28:19 faktiski būtu atšķirīga nozīme ziņu dota. Šī neskaidrība, ko radījuši un uzturējuši šie Elles pārstāvji, ir radījusi to, ko mūsdienās sauc par Ūdens Kristības Formula; citiem vārdiem sakot, tas nozīmē uzdot šādu jautājumu: ūdens kristība ir jādara kādā vārdā?


2- Kādā vārdā mums vajadzētu kristīt?


Sātanisko sektu izplatīšanās padara Tā Kunga darbu ļoti sarežģītu. Lietas, kas nekādā veidā nedrīkst būt problēma, tagad ir problēma, jo destruktīvo darbu, ka aģenti Elles dara vidū Dieva tautu. Šīs čūskas ir piesārņojušas Jēzus Kristus mācības ar savu indu, līdz ļoti bieži liekot daudziem nezinošiem Dieva bērniem sajaukt un šaubīties. Tas notiek ar ūdens kristības gadījumu, kad jēdziens "kristības formula" ir kļuvis par nopietnu problēmu. Apustuļu darbi 20:29-30 saka: "29Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. 30No jūsu pašu vidus celsies viri, ačgārnības runādami, lai aizrautu māce-kļus sev līdz." To mēs pašlaik piedzīvojam.


Daži bezbailīgs dēmoni miesā apsolīja gūt panākumus, kur pirmie kolēģi bija neveiksmīgi. Viņi ir uzņēmuši pienākumu gūt panākumus, iznīcinot patiesību un veiksmīgi pierādot, ka Dieva vārds ir nepatiess, un ka Dievs ir tikai vulgārs melis .Zaimošana ir vienīgais patiesais šo velna dēlu motīvs, tos nopietni nosaka. Šīs pēdējās paaudzes čūskas ir daudz noteiktākas nekā tās, kas bija aiz Jēzus. Viņi ir zvērējuši noliegt Jāņa kristību un pierādīt, ka šī kristība nav no Dieva. Lai tur nokļūtu, viņi vispirms izveidoja doktrīnu, saskaņā ar kuru Dievs Tēvs un Svētais Gars nepastāvētu. Un, lai aizpildītu tukšumu, ko atstāja Dieva Tēva un Svētā Gara neesamība, viņi izveidoja Jēzu, kurš, pēc viņu domām, vienlaikus būtu Dievs tēvs, dēls un Svētais Gars. Šajā sakarā mēs aicinām jūs izlasīt mācību ar nosaukumu "Vai Jēzus Kristus ir Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars?" ja vēl neesat to izlasījis. Jūs to atradīsiet vietnē www.mcreveil.org.


Šo lielo manipulācijas mistisks pasaulē ir paredzētas, lai palīdzētu pierādīt un parādīt, ka Jēzus mācību Mateja 28:19 ir nekas, bet zaimošanu, jo Dievs tēvs patiesībā nevarētu pastāvēt, un Svētā Gara patiesībā nevarētu pastāvēt, vai nu. Kad nezinošs nonākt slazdā šo burvjiem un ticu, ka Dievs tēvs un Svētais Gars neeksistē, viņiem ir vieglāk pieņemt, ka tad, kad Jēzus lūdza saviem apustuļiem kristīt cilvēkus vārdā tēvs, dēlu un Svēto Garu lai padarītu tos par mācekļiem, viņš vienkārši zaimoja un pat izveidoja lamatas Saviem apustuļiem. Ļaujiet mums kopā izpētīt dēmonu runa.


3- Dēmonu runa


Sākums izvilkums dēmoniem runas: [Patiešām Bībele saka: Mateja 28:19 "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā." Tātad šeit mēs redzam Kunga bausli (rīkojumu) saviem apustuļiem laikā, kad viņš paceļas debesīs. Tomēr Bībele joprojām norāda: Mateja 16:17-19 "Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs." No šī fragmenta izriet, ka Pēteris, Saņemot atklāsmi par to, kas ir Kristus, bija saņēmis Debesu valstības atslēgas. Kad tika izmantoti šie taustiņi? Apustuļu darbi 2:38 "Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu." Mēs uztveram šajā fragmentā, no vienas puses, Pēteris izmanto atslēgas debesu valstībā, un, no otras puses, tās paklausību tā Kunga Jēzus Kristus bauslim attiecībā uz kristīšanos. Jo, Pētera nav ne tikai apmierināts ar vienkāršu skandēšanu vai atkārtošanu tā Kunga Jēzus bausli, viņš saprata, ka aiz Kunga Jēzus Kristus Vārda dzīvo visu pilnība Tēva, Dēla un Svētā Gara. Šī vārda izpratne tiek apstiprināta paša Kunga kārtībā, kad viņš saka: "... Tēva vārdā, Dēla un Svētā Gara". "Vārdā " tiek rakstīts vienskaitlī, nevis daudzskaitlī. Šis smalkums rakstiski nebija kļūda, bet drīzāk norāde uz vispārpieņemtu nosaukumu vienai un tai pašai Tēva, Dēla un Svētā Gara personai: Kunga Jēzus Kristus Vārds.] Izvilkuma beigas no dēmoniem runas.


4- Analīze par argumentāciju dēmoniem


Jūs tikko izlasījāt šo sātana aģentu argumentāciju, kas tic, ka viņi var pierādīt, ka viņi zina Bībeli vairāk nekā Dievs, Bībeles autors. Viņi domā, ka viņi var izskaidrot Dievam, ko viņi domā, ka Dievs nesaprot. Tagad, mīļie, ļaujiet mums pārbaudīt kopā stulbums no argumentācijas šo seducers. Saskaņā ar tiem, kad tas kungs mums jautāja, viņa mācekļi, lai ietu un darītu visu tautu mācekļus, kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mums dāvā norādījumu, ka nevienam nebija jāpalaiž risks, ieviešot praksē, tā, lai nav dotos uz elli. Tikai mazumiņš veselā saprāta ļauj saprast, ka Jēzus, kurš, virza viņa lielo mīlestību nāca mirt, mirst lai glābtu mūs, nevar vienlaicīgi noteikt mūs tik lielā slazdā. Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu, visi, kas kristīti Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, dosies uz elli, un visi Dieva kalpi, kas kristīs cilvēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, dosies uz elli.


Vai jums tiešām ir jābūt ļoti inteliģentas saprast, ka šī doktrīna ir tīri sātanisks? Kā var tikai akts liekot Jēzus instrukciju praksē ir vērts Ellē ikvienam, kas to dara? Kā ir iespējams paklausība Jēzum, lai kļūtu par vārtiem uz elli? Pastāsti man, kādā veidā paklausīt Jēzum un kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, būtu grēks, un grēks ir tik liels, ka visi, kas to izdarīs, iet uz elli? Jūs, kas ir mazliet garīgi, viegli sapratīsiet, ka, ja Jēzus Kristus, mūsu Glābējs, vēlētos mūs sūtīt uz elli, lai neko, viņš nekad negribētu nākt un mirt Par mums. To virza vēlme glābt mūs, ka Jēzus nāca ciest uz zemes, un pieņemt visvairāk pazemojošu nāvi. Šie dēmoni cenšas pierādīt jums, ka tā faktiski ir komēdija, ka Jēzus spēlēja, dodot iespaidu, ka viņš atnāca, lai glābtu mūs, bet viņš ieradās zaudēt mums. Ļoti skaidri atcerieties, ka, ja kristīšana Tēva vārdā, Dēls un Svētais Gars ir grēks, Tad Jēzus nāca, lai mums liktu lamatas, lai mums būtu kāds iegansts, lai mūs nosūtītu uz elli.


Saskaņā ar šiem burvjiem, katrs kristības ir jādara Jēzus Vārdā, jo Pēteris, Saņemot atslēgu, kurā ir noslēpumi, kurus pats Jēzus nebija, būtu vienīgais, kam būtu kristības noslēpums. Noslēpums, ko nezināja ne Jānis Kristītājs, ne Jēzus Kristus. Halleluja! Lai pierādītu jums, ka viņi nesaprot kaut ko no Dieva vārda, šie dēmoni ļauj sevi apgalvot, ka Pāvils kristīja mācekļi atkal Apustuļu darbi 19, jo pirmās kristības Šie mācekļi bija jāņem bija kristības Jāņa, kas, pēc viņu domām, ir viltus kristības jo tas netika darīts Jēzus vārdā. Kas par aberāciju! Saskaņā ar tiem, Pāvils tādēļ būtu atcēlis Jāņa kristību, lai dotu šiem mācekļiem patiesas kristības, viens Jēzus vārdā.


Tagad, mīļots, ļaujiet man izklāstīt šo dēmonu doktrīnas idiotiju. Ļaujiet man parādīt jums, ka neviens no Elles aģents spēs iznīcināt Dieva vārdu. Pieņemsim, ka viņiem ir taisnība, un ļaujiet mums redzēt, cik tālu viņu doktrīna mūs ņems:


5- Dēmonu argumentācijas sekas


Saskaņā ar šo dēmonu argumentāciju, Pēteris būtu saņēmis no Jēzus, Debesu valstības atslēgas, un šīs atslēgas būtu atvērušas telpu, kurā tika paslēpta ūdens kristības formulas noslēpums. Ja tā būtu taisnība, dārgie brāļi, tas nozīmētu, ka līdz brīdim, kad Pēteris bija izmantojis savas atslēgas, lai piekļūtu slavenajam noslēpumam par kristības formula, nav kristības nebija veiktas ar pareizo formula; tas nozīmē, ka nav kristības nebija labas; tad:


1- Visas baptisms, kas veiktas pirms Pētera atklāšanas noslēpumainā formula nav derīgi.


2- Tātad Jānis Kristītājs visu savu laiku izšķērdēja, jo neviena no kristībām, ko viņš ir darījis, ir derīga.


3- Tādēļ Jānis Kristītājs nebūtu no Dieva, jo viņa kalpošana nebūtu no Dieva.


4- Dievs, kurš apgalvo, ka ir nosūtījis Jānis Kristītājs būtu melis, jo viņš nebūtu viņu sūtījis.


5- Jēzus Kristus, kurš sniedz liecību Jānis Kristītājs, būtu tikai melis, un seducer, kurš nospiež cilvēkus ar viltību, lai ņemtu kristības Jāņa, kas būtu viltus kristības.


6- Jēzus Kristus būtu nekas, bet aktieris, kas ļauj sevi veikt priekšā visiem, kristību Jāņa kas būtu viltus kristības. Un, to darot, viņš nosaka lielu lamatas mums visiem, kuri tiek aicināti sekot viņa pēdās.


6- Dažu bībeles fragmentu analīze


Jāņa 3:22 saka mums: " Pēc tam Jēzus un viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja."


Kā jūs varat redzēt pats, tajā laikā Jēzus vēl nebija devis Pētera atslēgas. Slavenā noslēpumainā kristīšanās formula vēl nebija atklāta. Šeit ir Jēzus, kurš baptises bez noslēpumaino formulu šiem dēmoniem. Jautājums: Kas kļūs par visām šīm kristībām, ko Jēzus darīja pirms Pētera formulas atklāšanas? Atbilde: Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu Pāvils atkal darīs visas šīs kristības.


Jāņa 4:1-2 "1Kad nu Kungs dabūja zināt, ka farizēji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis, 2Lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekli."


Kā jūs varat redzēt pats, tajā laikā Jēzus vēl nebija devis Pētera atslēgas. Slavenā noslēpumainā kristīšanās formula vēl nebija atklāta. Tie ir mācekļi, ieskaitot Pētera, kas kristīt cilvēkus bez noslēpumaino formulu no šiem dēmoniem. Jautājums: Kas notiks ar visām šīm kristībām, ko Pēteris un citi mācekļi darīja, pirms Pētera atklāja šo formula? Atbilde: Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu Pāvils tos visus aizvedīs atpakaļ.


Jautājums: Līdz Pāvils atbilst visiem šiem mācekļiem kristīt tos atkal, kas būs par tiem, kas būs nelaime mirt pa šo laiku? Atbilde: Saskaņā ar šo sātanisks doktrīna, viņi visi iet uz elli, lai apstiprinātu, ka Jēzus ieradās noteikt slazdā viņiem nosūtīt tos uz elli.


Mateja 3:13-15 "13Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jardānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. 14Bet Jānis tam pretojās un sacīja: Man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāci pie manis. 15Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: Tam tā jānotiek! Jo tā mums vajaga piepildīt visu taisnību. Tad viņš to atļāva."


Tas ir Jēzus, kurš labprāt dodas uz Jāni, lai uzņemtu nepatiesu kristību, jo saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu Jāņa kristība ir nepatiesa. Jautājums: Kā Jēzus Kristus var būt tik nezinošs, kā kristīties ar kādu, kura kristīšana būtu nepareiza? Atbilde: Viņš vēl nebija satikies ar Pāvilu, lai mācītu viņam patiesu kristību, saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu.


Jautājums: Tagad, kad Jēzus ir ticis kristīts no Jāņa kristībām, kas ir viltus kristības, ko viņš darīs? Atbilde: Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu, dienā, kad Pāvils satiekas ar viņu, Pāvils iemācīs viņam patieso kristību un atkal kristīs viņu. Halleluja!


Apustulis Pētera un visi pārējie apustuļi tika kristīti, pirms Pētera atklāja noslēpumaino kristības formula. Jautājums: Kas kļūs par Pētera un citu apustuļu kristībām? Atbilde: Saskaņā ar doktrīnu par šiem dēmoniem, visi dosies uz Pāvilu, lai kristīt tos atkal.


7- Citas sekas no dēmoniem argumentācijas


Saskaņā ar dēmoniem Pāvils atkal kristītu mācekļus Apustuļu 19, jo šie mācekļi tika kristīti ar Jāņa kristību; tādējādi apstiprinot saskaņā ar šiem pašiem dēmoniem, ka Jāņa kristība nav no Dieva; ir kāpēc Pāvils to atcēlis. Ja tā būtu patiesība, tad, lai tiktu saglabātas, visi tie, kas tika kristīti ar Jāņa kristību, būtu spiesti kristīties vēlreiz, ko Pāvils vai kāds cits, ar vienīgo patieso formula kristību, ar ko Pētera atklāja, izmantojot savu burvju atslēgas. No tiem, kas tika kristīti ar Jāņa kristību, ir pats Jēzus, ir apustulis Pēteris, ir visi pārējie apustuļi, ir tūkstošiem mācekļu, vīriešu un sieviešu, kurus Jānis, Jēzus un mācekļi kristīja. Jautājums: Ko visi šie cilvēki darīs? Atbilde: Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu, viņi visi būs spiesti atkal kristīties, vai nu Pāvils, vai kāds, kurš ticētu kā Pāvils, ka Jāņa kristība nav no Dieva.


No Mateja līdz Jāņa atklāsmes nav neviena dzejolis, kurā teikts, ka Apustuļi atkal tika kristīti. Ja viņi atkal netiktu kristīti, tas nozīmē, ka viņi visi palika ar Jāņa kristību, kas saskaņā ar dēmoniem ir nepatiesa kristība. Jautājums: Kur ir visi šie Apustuļi tagad? Atbilde: Uz Ellē protams. Kā tas var būt citādi, kopš viņi nav tikuši kristīti atkal ar patieso formulu, saskaņā ar doktrīnu par šiem dēmoniem?


No Mateja līdz Jāņa atklāsmes nav neviena dzejolis, kurā teikts, ka mācekļi, kas uzņēma Jāņa kristību, atkal tika kristīti. Ja viņi atkal netiktu kristīti, tas nozīmē, ka viņi visi palika ar Jāņa kristību, kas saskaņā ar dēmoniem ir nepatiesa kristība. Jautājums: Kur tagad ir visi šie mācekļi? Atbilde: Uz Ellē protams. Kā viņi var iekļūt Debesīs ar nepatiesu kristību, saskaņā ar šiem dēmoniem?


No Mateja līdz Jāņa atklāsmes nav neviena dzejolis, kas saka, ka Jēzus atkal tika kristīts pēc viņa kristības ko Jāņa. Ja viņš neatsāk savu kristību, tas nozīmē, ka viņš izvēlējās sacelties pret Dievu, apstiprinot Jāņa viltus kristību. Jautājums: Kur Jēzus būtu tagad? Atbilde: Saskaņā ar dēmonu doktrīnu viņš būtu Ellē, jo neviens nevar sacelties pret Dievu un doties uz Debesīm. Tagad jūs saprotat, kāpēc šie dēmoni saka, ka Jēzus Kristus nav pie tēvs labās rokas. Tas ir tāpēc, ka, saskaņā ar tiem, Jēzus Kristus ir Ellē.


Saskaņā ar doktrīnu par dēmoniem, visi mācekļi, kas tika kristīti ar Jāņa visiem bija atsākt savas kristības, lai tos glābtu, tiem, kas vēl bija dzīvi, Kad Pēteris atklāja noslēpumaino kristības formulu. Un visiem tiem, kam bija nelaime mirt, pirms Pēteris izmantoja savas atslēgas, kā arī tiem, kas atteicās atsākt viņu kristību, Ellē ir garantēta.


Saskaņā ar doktrīnu par dēmoniem, Jēzus nav ne Dievs, ne Kristus, ne Meistars. Viņš ir vienkāršs nezinošs. Viņš ļāva sevi kristīt cilvēkus un ļaut saviem mācekļiem kristīt tūkstošiem cilvēku, bez vienīgā patiesā atļautā formula kristību. Papildus tam viņš pats tika kristīts ar kristībām, kas nav no Dieva.


Mateja 3:16-17 " 16Un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, de-besis atvērās, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz viņu nākam.17Un, redzi, balss no debesīm sacīja: Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts."


Šeit ir Jēzus ūdenī, ņemot viltus kristības. Tikmēr debesis atveras, un Svētais Gars nolaijas pār viņu kā balodi, lai apstiprinātu viņa viltus kristīšanos, un Dievs tēvs runā no debesīm un slavē savu mīļoto Dēlu, jo viņš paņēma viltus kristīšanos. Jautājums: Kā Dievs Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars var būt nepareizi šādā veidā par Jāni Kristītāja? Kā viņi visi uzskata, ka Jāņa kristības bija patiess kristības, līdz vietai, apstiprinot to, visi kopā? Atbilde: Neviens no viņiem vēl nebija satikies ar Pāvilu, lai mācītu viņiem patiesu kristību, saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu.


8- Šie dēmoni izaicina dieva autoritāti


Citi dēmoni aiz Jēzus jau bija šo misiju novirzīt cilvēkus no Jāņa kristības, pierādot, ka Jāņa kristības nebija no Dieva. Bet baidoties tiek nomētāt akmeņiem ar pūļa, viņi nebija dared. Viņi bija priekšroku teikt, ka viņi nezināja, kur Jāņa kristības nāca no. Bet, tā kā šīs paaudzes dēmoni ir droši un zina, ka tos nevar nomētāt ar akmeņiem, viņi ir brīvi ļāvuši sevi pierādīt, ka Jāņa kristība nav no Dieva, veids, kā pateikt, ka Jānis nav no Dieva. Tātad šie dēmoni ne tikai uzbrūk Dievam Tēvam, Jēzum Kristus, Tēva Dēlam, un Svētajam Garam, viņi pat uzbrūk Jānim Kristītājam. Viņi apstrīd visu Bībeli. Patiesībā, ir Dieva autoritāte, ko viņi apšauba.


Mateja 21:24-27 "24Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: ... 25No kurienes bija Jāņa kristība? vai no debesīm vai no cilvēkiem? Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja: Ja mēs teiksim: no debesīm, tad viņš mums sacīs: kāpēc tad jūs viņam neticējāt? 26Bet ja mēs sakām: no cilvēkiem, tad mums jābīstas no ļaudīm; jo visi tur viņu par pravieti. 27Un viņi atbildēja Jēzum un sacīja: Mēs nezinām..."


Šis jautājums, ko Tas Kungs Jēzus pievērsa šiem sātana pārstāvjiem Mateja 21: 25, atklāj jums kaut ko ļoti svarīgu. Tas Kungs zināja, ka viena no dēmoniem misijām bija pilnīgi iznīcināt un atcelt Jāņa Kristītāja kalpošanu. Uzdodot viņiem šo jautājumu, Tas Kungs viņiem pierādīja, ka viņš ļoti labi zina viņu misiju. Un šie dēmoni tika sajaukti zināt, ka kungs bija apgūt tos. Jēzus bija viņiem pinned uz leju, un viņu apjukums bija pilnīgu.


Tāpēc, dārgie draugi, šo dēmonu ministrija, kas apgalvo, ka kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā ir nepatiesa, nav jauna kalpošana. Šī misija bija sākusies, kopš Jāņa sāka savu kalpošanu. Šodienas dēmoni ir vienkārši apdares misiju, ka viņu kolēģi, sākās laikā Jāņa Kristītāja un Jēzus, bet kas beidzās ar neveiksmi. Šodienas dēmoni ir pārliecināti, ka viņi veiks šo misiju. Viņi pateikt sev, ka Jēzus vairs fiziski uz zemes, lai slēgtu viņu mutē. Ko viņi nezina, ka, pat ja Jēzus vairs fiziski uz zemes, lai slēgtu viņu mutē, viņš ir uzticējis šo uzdevumu saviem kalpiem, ka mēs esam. Mēs slēgsim mūsu mutē šiem aģenti Elles, un mēs to darīsim ar tik daudz panākumu, kā Meistars pats.


Šie dēmoni uzskata, ka tas Kungs ir veicis ūdens kristības tik liels noslēpums, ka tas aizņem īpašu atslēgu, lai tai piekļūtu, un šo slaveno atslēgu, tikai Pētera būtu saņēmis. Jēzus tādēļ būtu tur, saskaņā ar šiem dēmoniem, dodot Pētera atslēgu, ko Jēzus pats nezina saturu. Saskaņā ar šo čūsku interpretāciju, pats Jēzus nezināja ūdens kristības mācīšanu. Ja Jēzus zinātu mācību par ūdens kristību, viņš nekad nebūtu devies kristīties ar Jāni, jo Jāņa kristība pēc viņiem nav no Dieva. Tagad, kad šie dēmoni mēģina parādīt mums, ka Jānis Kristītājs nebija no Dieva, jo viņa kalpošana nebija no Dieva, redzēsim, ko Bībele saka par Jāni Kristītāju.


9- Ko Bībele saka par Jāni Kristītāju


Dievs saka par Jāni Kristītāju, ka viņš ir Viņa vēstnesis: Marka 1:2 "Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: Raugi, es sūtu savu vēstnesi tavā priekšā, kas sataisīs tavu ceļu."


Jēzus saka par Jāņa Kristītāja, ka viņš ir pravietis, un pat vairāk nekā pravietis: Mateja 11:7-9 " 7Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni: Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vēiš šurpu turpu šauba? 8Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. 9Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām, es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis."


Dievs paziņo, ka Jānis Kristītājs tiks piepildīts ar Svēto Garu no dzemdes: Lūkas 1:13-17 "13Bet eņģelis uz viņu sacīja: Ne-bīsties, Cacharija, jo tava lūgšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi: Jānis. 14Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. 15Jo viņš būs liels tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un Svēts Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. 16Un daudzus Israēla bērnus viņš atgriezīs pie tā Kunga, viņu Dieva. 17Un viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams tam Kungam padevīgus ļaudis."


Jānis Kristītājs bija tas, kam bija misija sludināt grēku nožēlošanas kristību par grēku piedošanu: Lūkas 3:2-3 " 2Augsto priestepu Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni, Cacharijas dēlu, tuksnesi. 3Un viņš sāka staigāt pa visu Jardānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu."


Jēzus vaino cilvēkus, jo viņi neticēja Jāņa Kristītāja: Mateja 21:32 "Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt; bet muitinieki un netikles viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt."


10- Šie dēmoni pierāda, ka Bībele ir nepatiesa


Ja, ir tad taisnības ceļā Jānis sludināja grēku nožēlošanas kristību visiem Israēla ļaudīm, apšaubītu viņa kristību, tas būtu līdzvērtīgs tam, noliegt kurš viņu sūtīja, tas ir, pats Dievs. Tas ir faktiski apslēpts motīvs šiem dēmoniem. Viņi zvērēja noliegt Dievu. Ar to, ko jūs tikko lasījāt, vai jūs domājat, ka, ja Bībele ir patiesa, vai Jāņa kristības var būt nepatiesas līdz vietai, kur Pāvils atkal kristīs tos, kas uzņēma šo kristību? Tā dēmoni izrāda jums, ka Bībele ir nepatiesa; jo lai Jāņa kristības būtu nepatiesas, pašai Bībelei jābūt nepatiesām. Šie dēmoni apgalvo, ka mums nevajadzētu kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Viņi saka, ka Apustuļi un visi mācekļi kristīja Jēzus vārdā un citē jums visus šādus fragmentus:


Apustuļu darbi 2:38 "Bet Pēteris tiem atbildēja: At-griezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu."


Apustuļu darbi 10:48 "Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu."


Mazs precizitāte salīdzinājumā ar Apustuļu darbi 10:48. Kaut arī dažās Bībeles versijās tiek teikts, ka Pēteris pavēlēja šiem cilvēkiem kristīties Tā Kunga Vārdā, citās versijās drīzāk tiek teikts, ka Pēteris pavēlēja šiem cilvēkiem kristīties Jēzus Kristus Vārdā. Tas patiesībā nav problēma, jo, lai apustuli Pēteris, kurš baidījās no Dieva, ir bija tikai viens patiesais Kungs, Jēzus Kristus. Tas parāda, ka Pēteris jebkurā laikā jutās brīvs runāt vai nu par Kungu, vai par Jēzu Kristu, lai teikt to pašu vai apzīmēt to pašu personu.


Apustuļu darbi 19:5 "To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā."


Tagad, kad esat tikko pārlasīt šos fragmentus, parādiet man, kur formula, ko viņi izmanto ūdenī ir minēts. Pastāsti man, Kur jūs redzat vienu Apustuli vai mācekli ūdenī, izrunājot kādu formula. Kad Apustuļi un mācekļi ir ūdenī, parādiet man tikai vienu vietu, kur tiek pieminēta viņu izmantotā formula.


Es gribētu atgādināt jums, ka kaut ko darīt Jēzus vārdā nav formula. Viss, ko mēs darām par Dieva godību, tiek darīts Jēzus vārdā. Kad mēs nonākam tuvāk Dievam, tas ir Jēzus vārdā. Kad mēs darām Dieva darbu, tas ir Jēzus vārdā. Kad mēs slavējam Dievu, tas ir Jēzus vārdā. Viss, ko mēs darām kā Dieva kalpi vai kā Dieva bērni, tiek darīts Jēzus vārdā. Kas nepadara Jēzus vārdā, jebkuru formula. Kolosiešiem 3:17 saka: "Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu."


Ja izteicieni, ko Apustuļi izmantoja Apustuļu darbi, bija formulas, tad galu galā būtu vairākas formulas kristībām, jo ir minēti vairāki izteicieni. Piemērs: Uz Apustuļu darbu 2:38 Pēteris lūdza, lai cilvēki tiktu kristīti Jēzus Kristus vārdā, Tātad pirmā formula. Uz Apustuļu darbu 10:48, saskaņā ar dažām versijām, tas pats Pēteris pavēlēja, lai cilvēki tiktu kristīti Kungs vārdā, tātad otrā formula. Uz Apustuļu darbu 19:5 Pāvils kristī cilvēkus Tā Kunga Jēzus vārdā, tātad arī trešo formula. Tātad jūs galu galā ar divām vai trim formulām, atkarībā no jūsu versijas.


Jebkurā gadījumā jūs galu galā iegūstat vismaz divas formulas, neatkarīgi no izmantotās Bībeles versijas. Tātad, kāda formula ir taisnība? Kurš beidzot ieguva reālas atslēgas, lai ka mēs galu galā ar vairākas formulām? Tas Pētera pats, kurš būtu saņēmis atslēgas, kas viņam atklāj vienīgo patieso formula, viņš izmanto uz divās dažādās vietās, divas dažādas formulas. Vai Pētera nav apreibis? Vai viņš patiešām saņēma savu slaveno noslēpumaino formula caur viņa atslēgām? Kāpēc viņš tad uzņemties risku mainīt formula atkarībā no tā, kur viņš ir?


Varbūt velniem būs kārdinājums pateikt, ka Jēzus Kristus vārdā un tā Kunga vārdā tie nozīmē to pašu. Tā nav taisnība. Tiem, kas ir no Dieva un kuri baidās no Dieva, kā Apustulis Pētera, šie divi izteicieni nozīmē to pašu. Bet saskaņā ar sātana aģentu argumentāciju tas nav tas pats. Ļaujiet man jums parādīt, ka. Ja kāds vēlas runāt stingri attiecībā uz formula, šīs dažādās formulas nav vienādas. Jēzus Kristus vārdā, ir atšķiras no tā Kungs vārdā, un atšķiras no tā Kunga Jēzus vārdā.


Jēzus Kristus Vārdā, tas ir Jēzus Kristus, Jēzus Kristus, vārds, kas var nebūt Kungs, jo ir daudz Jēzus Kristus. Tumsas pasaulē sātana pārstāvjiem ir viņu Jēzus Kristus, kas atšķiras no mūsu Jēzus Kristus. Kunga Jēzus Vārdā tas ir Kungs Jēzus, par kuru runā. Tā Kunga Vārdā tas var būt jebkurš Kungs, ne vienmēr ir Jēzus. Ja mums tāpēc ir jāpaliek stingri uz formulas koncepciju, tad šīs formulas ir atšķirīgas, un tad jūs sapratīsiet, ka Apustuļi paši izmantoja vairākas formulas, un ka Pēteris pats, lai gan ir tas, kurš būtu saņēmis atslēgas noslēpumaina formula, būtu pārkāpis instrukcijas un noslēpumus šo noslēpumaino atklāsmes, un būtu izmantojis vairākas formulas.


Un, ja šie dēmoni vēlas būt taisnība, apgalvojot, ka Jēzus Kristus vārdā (Apustuļi darbi 2:38) ir vienāds ar tā Kunga vārdu (Apustuļi darbi 10:48) un vienāds ar tā Kunga Jēzus vārdu (Apustuļi darbi 19:5), viņiem būs pienākums atzīt, ka vārds Tēvs, Dēls un Svētais Gars (Mateja 28:19-20), Jēzus Kristus vārdā, tā Kunga vārdā, un tā Kunga Jēzus vārdā, ir tieši tāds pats. Tas ir tas, ko viņi uztur, neapzinoties to, kad viņi saka, ka Pēteris bija "sapratis, ka aiz tā Kunga Jēzus Kristus vārdā dzīvo visu pilnība Tēva, Dēla un Svētā Gara". Viņi ir šeit, sakot, ka tā Kunga Jēzus Kristus vārds un Tēva, Dēla un Svētā Gara vārds ir tas pats. Bet, tā kā viņiem nav izlūkošanas, viņi uzskata, ka viņi atrod atšķirības.


11- Dēmoniem izceļas mākslā mainīt nozīmi Dieva vārdu


Dēmoniem patiešām ir māksla mainīt Dieva vārda nozīmi. Apskatiet, cik viegli viņi jums uzrāda pretējo tam, kas ir rakstīts, pretēji tam, ko jūs lasāt, radot iespaidu, ka meli, ko viņi māca, ir tas, kas ir rakstīts. Tas ir patiess piemērs manipulācijām, ar kurām sātans maldina un seduces pasauli.


Apskatīsim šo dēmonu deklarāciju: "Mēs uztveram šajā fragmentā, no vienas puses, Pēteris izmanto atslēgas debesu valstībā, un, no otras puses, tās paklausību tā Kunga Jēzus Kristus bauslim attiecībā uz kristīšanos."


Saskaņā ar šo dēmonu doktrīnu Pēteris acīmredzami pārkāpa Kunga norādījumus, un viņš skaidri nepaklausīja Jēzum. Jo Jēzus norādījumi kristīt Tēva vārdā, Dēls un Svētais Gars ir pietiekami skaidri; bet saskaņā ar mācīšanu dēmoniem, tas ir gluži pretējs, ka Pēteris ir veikusi. Tomēr šīs čūskas nav aukstas viņu acīs, kad viņi sauc Pētera nepaklausību, paklausību, pat runājot ar jums par "tās paklausību tā Kunga bauslim." Tad ļoti labi saprotiet, ka sātana aģenti mācīt tikai patiesība pretējs. Secinājums: Ja jūs vēlaties zināt patiesību, vienmēr ņem pretējo tam, ko sātana aģenti jums saka.


Klausieties vēlreiz, kā šie ļaunie vīri mēģināt ar viltīgs veids, kā noteikt Pētera pret Jēzus. Apskatīsim nākamo teikumu: "Jo, Pētera nav ne tikai apmierināts ar vienkāršu skandēšanu vai atkārtošanu tā Kunga Jēzus bausli, viņš saprata, ka aiz Kunga Jēzus Kristus Vārda dzīvo visu pilnība Tēva, Dēla un Svētā Gara."


Šīm čūskām, Jēzus bija tik muļķīgi, ka viņš nesaprata, ka mums nevajadzētu lūgt pieaugušo cilvēku darīt vienkārši deklamācija vai atkārtošanai baušļus, jo tas, ko viņš lūdza, lai mēs darītu, saskaņā ar Dēmoniem, būtu vienkārši deklamācija vai atkārtošanās bauslis.


12- Jēdziens no vienkārši atkārtošanai baušļus saskaņā ar dēmoniem


Parunāsim mazliet par šo jēdzienu par vienkārši deklamācija vai atkārtošanai baušļus. Jaunā Pētera formula, kāda tā ir? Mīļie, ļaujiet man jums parādīt, ka sātana aģenti ir viņu uz prāti pilnīgi aptumšoti, lai gan viņiem ir nervs, lai ticētu, ka viņi ir Inteliģentas. Viņi cīnās ar kristību pavēlniecību, ko tas kungs mums ir atstājis, jo šī instrukcija būtu vienkārša deklamācija vai pavēles atkārtošana. Ja mēs atstāt šo vienkāršo deklamācija Jēzus, jo mēs vēlamies, lai labotu viņa kļūdas, un sākt kristīt tikai vārdā Jēzus Kristus saskaņā ar "formula" no dēmoniem, kāda būs atšķirība?


Lai būtu ūdenī katru reizi sakot, "Es kristīt Jums Jēzus Kristus Vārdā", tas nebūtu vienkāršs deklamēšana? Runāt ziņā vienkāršs deklamācija vai atkārtošanās bausli, dod man starpība starp vienu, kas baptizes desmit reizes atkārtojot, "Es tevi kristīt Jēzus Kristus vārdā" un tas, kurš baptizes desmit reizes atkārtojot, "Es kristīju tevi Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā". Kas ir mazāk deklamācija vai mazāk atkārtošanās starp šiem diviem veidiem, kā darīt lietas? Šo dēmonu idiotija ir patiešām liels. Atcerieties pēdējo reizi visu laiku, tas ir lai mums, Dieva bērniem, ka Dievs devis gudrību un izlūkošanas. Velniem nav neviena.


Pēteris, kurš zināja, ka Jēzus bija muļķis saskaņā ar dēmoniem, saprata, ka viņam nevajadzētu uzticēties tam, ko Jēzus teica. Tad, zinot, ka Jēzus saskaņā ar šiem pašiem dēmoniem bija tikai nezinošs cilvēks, kurš nezināja, ko viņš teica, Pēteris bija labojis Jēzus nezināšanu, aizstājot norādījumus, ko Jēzus bija devis ar citu norādījumu.


Es arī vēlētos jums atgādināt, ka Jēzus norādījums iet un kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā nebija adresēts tikai Pēterim. Šis norādījums tika adresēts arī citiem apustuļiem, citiem mācekļiem, kuri varēja kristīt cilvēkus un pat mūs, kurus šodien sauc, kristīt cilvēkus es atkārtošana. Tas nozīmē, ka, pat ja Pēteris patiešām būtu nemiernieki, kā šie dēmoni vēlas viņu iepazīstināt, viņš, iespējams, būtu mainījis Jēzus norādījumus savā līmenī, bet to nedarot ikviena līmenī, jo viņam jau nav šo tiesību. Tas nozīmē, ka, ja Pēteris būtu nemiernieki, viņa sacelšanās iesaistītu viņu tikai, un formulas maiņa attiektos tikai uz viņu. Tas neattiecas uz citiem apustuļiem, kas bija kopā ar viņu, ne mums.


Saskaņā ar šo Elles aģentu zaimošanu Pēteris var ļaut sevi sacelties pret Jēzu, kā viņš vēlas, nicināt Jēzus norādījumus, kā viņš vēlas, mainīt visu, kā viņš vēlas, aizbildinoties, ka viņš būtu saņēmis Dieva valstības atslēgas. Un saskaņā ar to interpretāciju, tas ir bijis kopš Pētera Atslēgu izmantošanas Apustuļu darbi 2:38, ka cilvēki sāks saglabātas, jo tas ir tikai no Pētera, ka cilvēki veiks patieso kristību, ar patieso formula. Kad es jums saku, ka cilvēki, kas pārdeva savas dvēseles sātans ir dumbest cilvēki uz zemes, jūs dažreiz domāju, ka tas ir apvainojums. Izskatīt šo argumentāciju pats. Vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Tas vienkārši nozīmē, ka neviens nav iegāju debesīs, pirms tur noslēpumainais atklājums no Pēteris, un ka neviens neienāk debesīs bez Pētera atļaujas. Kungs Jēzus, kas ieradās, lai glābtu mūs, būtu zaudējis savu laiku, jo, neskatoties uz viņa upuri, ikvienam ir jāiet cauri burvju formula, ka Pēteris būtu atklājis, izmantojot slaveno atslēgas, lai tiktu saglabāts. Tas ir līdz jums, lai pastāstītu man, ja jūs uzskatāt, ka šāda lieta ir iespējama. Šī ir visa argumentācija šiem velna dēliem, kuri arī tic, ka saprot Dieva vārdu.


Ļaujiet mums jau atzīmēt, ka Bībelē Nekur nav minēts izteiciens "formula", kas jāizmanto kristībām. Tas ir velnu sektas, kas māca sātanisko doktrīnu, ka Jēzus tajā pašā laikā būtu Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kas iet apmaldīties, vadot citus apmaldīties, ar jēdzienu no formula no ūdens kristības. Tas ir šie paši dēmoni, kas izgudroja šos jēdzienus "dieva funkcijas", "atribūti dieva", "unitāra dieva", "trinitarian dievs", bezjēdzīgas termini, būvēts tikai apsēt neskaidrības uz apziņā nezinošs, un vāja prātā.


Bībele rāda, nav vietas, kur mācekļi ūdenī, izrunāja jebkuru formula. Kad dēmoni jums pateiks, ka mācekļi kristīja tikai Jēzus vārdā, lūdziet viņus parādīt jums vienu vietu, kur māceklis ūdenī izrunāja šo formulu. Vai nav vilināja dēmoniem vairs. Ja jūs vēl vienā no tām sātanisks sektām, kas atbalsta zaimi, ka Jēzus Kristus ir tajā pašā laikā Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, izkļūt no turienes ātri, ja jums rūp jūsu pestīšanu. Bībele ir skaidra un nepārprotama, kā mēs tikko pierādīts. Jums nav jāiet cauri prātā jucis interpretācijas saprast Bībeli. Tas ir daudz vieglāk saprast, nekā jūs domājat.


13- Apustuļu darbi 18:24-28 un Apustuļu darbi 19:1-7


Apustuļu darbi 18:24-28 "24Bet Efezā nonāca kāds jūds, vārdā Apolls, dzimis aleksandrietis, izglītots vīrs, labs rakstu pazinējs. 25Tas bija mācīts tā Kunga ceļā un, degdams garā, runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. 26Viņš sāka sludināt sinagogā. Viņu dzirdējuši, Priskilla un Akvila viņu aicināja pie sevis un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. 27Kad viņš gribēja iet uz Achaju, brāļi mācekļiem rakstīja un lūdza, lai viņu uzņem; tur nonācis, viņš daudz palīdzēja tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi. 28Jo viņš dedzīgi pārliecināja jūdus, ļaužu priekšā no rakstiem pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus."


Bībele iepazīstina mūs Apolls kā daiļrunīgs, un labs rakstu pazinējs. Dieva vārds nosaka, ka Apolls zināja tikai Jāņa kristību. Jūs nekur neredzat brāļus Efezā, lūdzot viņu atsākt savu kristīšanos. Tieši otrādi, viņi iesaka to Achaju brāļiem. Un, kad viņš ierodas Achaju, brāļi, kuri saņem viņam nav lūgt viņam atsākt savu kristību. Šis piemērs palīdz saprast, ka apustulis Pāvils neapšauba mācekļu kristīšanos uz Apustuļu darbi 19, jo viņu kristības bija Jāņa kristīšanās. Dēmonus, kuri ir uzdots mainīt nozīmē Dieva vārdu, apgalvo, ka Pāvils kristīja atkal mācekļi uz Apustuļu darbi 19, jo viņu kristības bija no Jāņa, un ka šī Kristība tika darīts bez patieso formulu. Kungs aizver viņu mute ar šo piemēru Apustuļu darbi 18.


Tagad atļaujiet man noteikt atšķirību starp Apustuļu darbi 18. un Apustuļu darbi 19. gadu, tas ir, starp Apolls lietu un to Efezā mācekļiem, kurus Pāvils satika.


Apolls, lai gan bija zināmi tikai Jāņa kristības, tas ir, lai gan viņš vēl nebija pazinis Svētā Gara kristību, bija māceklis, kas bija labs rakstu pazinējs. Viņš zināja un saprata Dieva vārdu, līdz vietai, sludinot un mācot precīzi, kas attiecas uz Jēzu. No otras puses, Efezā mācekļi, kurus Pāvils satika, bija pazinuši tikai Jāņa kristību, tas ir, ka, tāpat kā Apolls, viņi vēl nebija pazinuši Svētā Gara kristīšanos. Bet atšķirībā no Apolls, viņi neko nezināja par Dieva vārdu, līdz punktam nav pat zinot, ka ir svēts gars. Šī par šo nezināšana mācekļu pakāpi pierādīja, ka viņu kristības netika darīts labos apstākļos. Patiess Jēzus Kristus māceklis, kas kristīts labos apstākļos, nevar nezināt, ka Svētais Gars eksistē. Šī maz demonstrācija pilnīgi aizver muti no šiem burvjiem, un neatgriezeniski iznīcina viņu meli.


Apustuļu darbi 19:1-7 "1Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus, 2Viņš tiem sacīja: Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir. 3Viņš jautāja: Ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja: Ar Jāņa kristību. 4Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, —Jēzum. 5To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. 6Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja. 7Viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru."


14- Manā vārdā


Kad Jēzus gribēja, lai viņa vārdā tiktu izdarīts akts vai kāds ieteikums tiktu sniegts Viņa Vārdā, Viņš to neslēpa, lai to pateiktu. Tas Kungs nekad nav bijis problēmu, lūdzot mums kaut ko darīt Viņa Vārdā. Tas ir tas, ko jūs mācīties no zemāk fragmenti:


Mateja 18:5 "Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani."


Mateja 18:20 "Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū."


Marka 9:37 "Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; bet, kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet vto, kas mani sūtījis."


Marka 9:39 "Bet Jēzus sacīja: Neliedziet vi-ņam, jo neviens nedara brīnumu manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu runāt ļaunu."


Marka 9:41 "Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku: tam viņa alga nezudīs." Ievērojiet, ka dažās Bībeles versijās ir rakstīts: "Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc manā vārdā, patiesi es jums saku: tam viņa alga nezudīs."


Marka 16:17 "Bet šis zīmes ticīgiem ies līdz: Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jau-nām mēlēm runās."


Lūkas 9:48 "Un sacīja: Kas šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis; jo kas mazākais jūsu starpā, tas ir liels."


Lūkas 21:8 "Viņš sacīja: Pielūkojiet, ka jūs nepieviļ! Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es tas esmu, un: laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem!"


Jāņa 14:13 "Un visu, ka jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā."


Jāņa 14:14 " Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu."


Jāņa 14:26 "Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis."


Jāņa 15:16 "Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā vārdā, viņš jums dos."


Jāņa 16:23 "Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūgsit, viņš jums to dos manā vārdā."


Jāņa 16:24 "Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs."


Jāņa 16:26 "Tanī dienā jūs lūgsit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūgšu Tēva priekšā par jums."


Ja tas kungs varētu justies tik ērti, lūdzot saviem mācekļiem darīt to vai citu lietu viņa vārdā, kāpēc ūdens kristību gadījumā viņam ir jāiet cauri alūzijām, lai dotu viņiem norādījumus? kas tas ir Jēzus zaudēs, stāstot saviem mācekļiem: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami manā vārdā, Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam." Kāpēc viņam būtu bail vai kauns lūgt saviem mācekļiem kristīt cilvēkus viņa vārdā? Vai viņš pēkšņi ir bail, ka viņa tēvs varētu apsūdzot viņam dot sev pārāk liela nozīme? Tātad jūs saprotat, mīļots, ka tas nav nepieciešams daudz zināšanu, lai iznīcinātu lielu manipulāciju ar Elles aģentiem.


15- Citas interesantas Bībeles fragmenti


Apustuļu darbi 1:1-22 "1Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis unmācījis no paša sākuma. 2Līdz tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. 3Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. 4Un, tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. 5Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām. 6Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību? 7Viņš tiem atbildēja: Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā. 8Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un lidz pašam pasaules galam. 9To sacījis, viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebess viņu uzņēma prom no viņu acīm. 10Kad tie, viņam aizejot, deši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, 11Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. 12Tad viņi griezās atpakaļ uz Jeruzālemi no kalna, ko sauc Eļļas kalnu, kas ir tuvu pie Jeruzālemes vienu sabata gājumu. 13Un, tur nonākuši, viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un Žēlots Sīmanis un Jūda, Jēkaba dēls. 14Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. 15Tanīs dienās Pēteris, piecēlies brāļu vidū—tur bija kopā ap simts divdesmit cilvēku—sacīja: 16Brāļi, bija jāpiepildās rakstiem, ko Svētais Gars runājis ar Dāvida muti par Jūdu, kufš bija vedis Jēzus gūstītājus. 17Jo tas bija pieskaitīts mums un dabūjis to pašu kalpošanas amatu. 18Tas, ieguvis tīrumu par netaisnības algu un uz vaiga nokritis, ir vidū pārsprādzis, un visas viņa iekšas izgāzušās. 19Tas kļuva zināms visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums viņu valodā nosaukts Hakeldama, tas ir asins tīrums. 20Jo psalmu grāmatā ir rakstīts: viņa māja lai paliek par postažu, lai neviens tur nedzīvo; un lai cits dabū viņa uzrauga pilnvaras. 21Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nācis un gājis, 22Sākot ar Jāņa kristību lidz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par viņa augšāmcelšanās lieci-nieku."


Šis fragments vien apklusina domstarpības par to, ko vajadzētu saukt par "Udens Kristības Formula". 5 dzejolis apliecina, ka ir tikai divi veidi, kristības: ūdens kristība un Svētā Gara kristības un ka ir tikai divi autori kristības: John kā autors par ūdens kristību, un Jēzus kā autors par Svētā Gara kristības, Dievs tēvs, kas ir autors visam, protams. Kad mēs saprotam, ka Jānis ir vienīgais autors ūdens kristības, mums kļūst vieglāk saprast, kāpēc ūdens kristības joprojām sauc par kristību Jāņa.


Uz pantā 5 Jēzus teica: Jo Jānis kristīja ar ūdeni,... tādējādi atzīstot vienīgo derīgo kristību, kristības Jāņa. Uz pantā 22 Peter saka: Kopš kristības Jāņa... arī atzīstot Jāņa kristību kā vienīgo patieso kristīšanos. Tas Kungs atzīst, ka tas bija Jānis, kurš uzsāka ūdens kristību, un viņa apustulis Pēteris, kuru dēmoni apsūdz par to, ka ir saņēmis atslēgu, kas viņam atklāj tā saukto patieso formulu, atzīst Jāņa kristību kā vienīgo patieso kristību. Bet Jānis negaidīja Pētera slaveno formulu, lai sāktu kristīšanos ūdens.


Jāņa 1:33 "Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja. Uz ko tu redzēsi Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir tas, kas kristīs ar Svēto Garu."


Šis fragments parāda mums, ka Dievs Tēvs atzīst tikai divas kristības, ūdens kristību un Svētā Gara kristību. Un Dievs Tēvs iecēla tikai divus šo divu kristību autorus: Jāni kā ūdens kristības autoru un Jēzu kā Svētā Gara kristības autoru.


Lūkas 7:29-30 "29Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns, likdamies kristīties ar Jāņa kristibu. 30Tikai farizēji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu viņu pašu labā, palikuši viņa nekristīti."


Saskaņā ar Jēzu, tie, kas atsakās no Jāņa kristības, dosies uz elli, jo viņi viņiem ir atcēluši Dieva plānu. Bet saskaņā ar Elles aģentiem, tie, kas tiek kristīti ar Jāņa kristību, dosies uz elli, jo viņi pieņēma kristību, kas nav veikta saskaņā ar formulu, kas nepastāvēja Jāņa laikā, un ko Pēteris būtu atklājis ilgi pēc Jāņa Kristītāja un pēc Jēzus. Tas ir jums, lai apzīmētu, kas no Jēzus Kristus vai aģenti sātana ir taisnība. Ja jūs uzskatāt, ka ir Jēzum Kristum ir taisnība, ātri nožēlot grēkus un iznākt no visiem dēmonu sektiem, kuri saka, ka kristīšana Tēva vārdā, Dēls un Svētais Gars ir nepatiesa. Un, ja jūs uzskatāt, ka tas ir no velna dēliem, kas ir tiesības, palieciet viņu sektās un turpiniet savu zaimošanu.


Apustuļu darbi 13:24 "Priekš viņa atnākšanas Jānis visai Israēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību."


Mēs nupat lasām, ka pirms Jēzus atnākšanas Jānis bija sludinājis grēku nožēlas kristību visiem Israēla ļaudīm. Ja, tāpēc, Jāņa kristības ir nepatiesa, tas nozīmētu, ka tas, ko Bībele šeit aicina grēku nožēlas kristību, ir drīzāk nosodījumu kristību. Saskaņā ar sātana aģentiem, tas bija drīzāk viltus kristības, nosodījumu kristību un no nāvi, ka Jānis bija sludināja visiem Israēla tautai pirms Jēzus atnākšanas. Jānis Kristītājs, kuru sūtīja Dievs Tēvs, lai sagatavotu ceļu pasaules Pestītājam, tādējādi būtu bijis uzdevums vadīt visus Israēla ļaudis Ellē pirms Jēzus atnākšanas, saskaņā ar doktrīnu par dēmoniem. Nebrīnies. Dēmoniem ir misija cīnīties pret Dievu, un zaimošana ir daļa no viņu ieročiem.


Jāņa 1:19-36 "19Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un Ievītus, lai viņam jautātu: Kas tu esi? 20Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: Es neesmu Kristus. 21Tad tie viņam jautāja: Kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka: Es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja: Nē. 22Tad tie viņam sacīja: Kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? 23Viņš teica: Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: Sataisait Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. 24Tos bija sūtījuši farizēji, 25Un tie viņam jautāja: Ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidāmais pravietis? 26Jānis viņiem atbildēja: Es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, 27Kas pēc manis nāk, kūpam es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. 28Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja. 29Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. 30Šis ir tas, par ko esmu sacījis: Pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc ka viņš bija pirmāk nekā es. 31Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Israēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni. 32Un Jānis liecināja, sacīdams: Es redzēju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. 33Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja. Uz ko tu redzēsi Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir tas, kas kristīs ar Svēto Garu. 34Un es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva Dēls. 35Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. 36Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: Redzi, Dieva jērs!"


Meditācijā no šī fragmenta, ir skaidrs, ka Jānis neizmantoja "formula", "Jēzus vārdā" vai "Kunga Jēzus vārdā" vai "Jēzus Kristus vārdā", jo sākumā Jāņa ministrijas, Jēzus vēl nebija atklāts cilvēkiem kā Kristus. Pirms zinot Jēzu kā Kristu, Jānis jau kristīja cilvēkus. To apstiprina Apustuļu darbi 13:24, kurus mēs lasām iepriekš. Pat ja Svētais Gars, kas dzīvoja Jānis, varētu viņam palīdzēt atpazīt Kristu, un tas ir tas, kas notika, kā aprakstīts Jāņa 1:29, Jānis pats stāsta mums 31 un 33 pantā, ka viņš vēl nezināja Jēzu kā Kristu. Kaut arī viņš zināja, ka Kristus jau bija klāt ļaužu vidū, viņš pats vēl nezināja, kas Kristus bija starp ļaužu. Papildus Svētajam Garam, kurš palīdzēja viņam atpazīt Kristu, Dievs tēvs viņam bija devis arī zīmi, kas tika atklāta 33. pantā. Tādēļ ir saprotams, ka no šī brīža Jānis zināja, kas ir Kristus, starp ļaudīm, tas ir, no šī Jēzus kristībām. Tomēr pirms Jēzus kristībām Jānis jau bija kristījis daudzus cilvēkus, kā arī to parādīja Lūkas 3:21 fragments "Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts;…" un Mateja evaņģēlija 3 nodaļa.


Ir skaidrs, ka, ņemot vēl nav identificēti Kristus, Jānis nevarēja izmantot savu vārdu jebkurā kristības formula. Tāpēc, Jānis kristīja cilvēkus bez slavenās formulas "Jēzus Kristus vārdā". Ja Dievs tēvs, kurš sūtīja Jāni, lai kristīt, apstiprina šīs kristības, tas nozīmē, ka doktrīna par dēmoniem (kas atsakās no kristībām, kas nav darīts ar tā saukto formulu, ka Apustulis Pēteris būtu atklājis ilgi pēc Jāņa Kristītāja nāves), ir nepamatots, kā mēs jau esam pierādījuši.


Jāņa 8:14-18 "14Tad Jēzus viņiem atbildēja: Lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nāds un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp eimu. 15Jūs spriežat kā cilvēki, es ne par vienu nespriežu tiesu. 16Bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet ar mani ir tas, kas mani sūtījis. 17Arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir pareiza; 18Es esmu viens, kas liecina par sevi, un par mani liecina Tēvs, kas mani sūtījis."


Jūs, bez šaubām brīnums kāpēc es citēju šo fragments no Jāņa 8:14-18 šajā mācību nodarbojas ar Ūdens Kristības Formula. Atļaujiet man sniegt jums iemeslu. Dēmoni, kas apgalvo, ka kristīšana Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā ir nepatiesa, ir tie paši, kas apgalvo, ka Dievs tēvs neeksistē un ka Svētais Gars neeksistē. Tas ir tie paši dēmoni, kas saka, ka Jēzum Kristum nav tēva, un tas ir viņa paša tēvs. Tāpēc, ir no šīs velnišķīgas doktrīnas, kas noliedz Dievu tēvu un Svēto Garu, šī zaimošana par Jāņa kristībām izriet. Tāpēc šīs divas sātanas doktrīnas ir saistītas.


Tādējādi, ja viena no šīm mācībām ir nepatiesa, otrā automātiski ir nepatiesa. Šajā dzejolis no Jāņa 8:14-18. pantā tas Kungs apstiprina Svētos rakstus, sakot, ka divu vīru liecība ir patiesa. Un viņš turpina sacīt, ka viņa liecība un viņa tēva liecības ir divu vīru liecība. Jēzus Kristus Dieva Dēls, šeit neapstrīdami teica, ka viņa tēvs un viņš veido divi atšķirīgi cilvēki. Šajā līmenī ir skaidri noteikts, ka Jēzus Kristus nav Dievs Tēvs, un ka Jēzus Kristus ir atšķirīgs no Dieva Tēva. Tiem, kas joprojām šaubījās par to, šis fragments parāda, ka Jēzus Kristus nav ne Dievs Tēvs, ne Svētais Gars; viņš patiešām ir Dieva Dēls. Šis fragments vien ir pietiekami, lai aizvērtu muti pastāvīgi visiem dēmoniem, kas atbalsta šo sātanisks doktrīnu. Ja tāpēc doktrīna dēmoniem, ka Jēzus Kristus pats ir Dievs Tēvs un Svētais Gars ir nepatiesa, tas nozīmē, ka pat viņu doktrīna kas atsakās kristību Tēva vārdā, Dēla un Svētā Gara ir arī nepatiesa.


16- Atklāsme


Vēl viens elements, aiz kura šie burvji mēģina slēpt, kad tie ir iestrēdzis, ir fragments no Mateja 11:27, kas saka: "Visas lietas man ir mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu, kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu, kā vien Dēls, un kam Dēls to grib darīt zināmu." Šie ļaundari mēģina ieskaidrot naivu, stāstot viņiem, ka apustulis Pēteris bija vienīgais, kurš zināja noslēpumu par ūdens kristības formulu, jo tas bija kaut kas slēpts, ka Dēls viņam bija laipni atklājis. Mīļie, pat ja mums patiešām būtu jārunā par atklāsmi, apustulim Pēterim nebūtu iespējams saņemt atklāsmi par Jāņa Kristītāja kalpošanu, ko pats Jānis Kristītājs nezināja. Es ceru, ka no šī brīža neviens neietilps šo velna dēlu slazdā.


17- Burvji uzskata, ka viņi gudrāki nekā Jēzus


Jums ir citi mazi dēmoni, kas jums stāsta, ka jums ir kristīt cilvēkus tikai Jēzus Kristus Vārdā, jo visi apustuļi būtu kristījuši cilvēkus šajā vārdā. Lūdziet šīm čūskām parādīt tikai vienu vietu Bībelē, kur Apustulis vai kāds cits Māceklis tiek uzklausīts, izrunājot formulu, kad viņš atrodas ūdenī. Palūdziet viņiem nosaukt viena apustuļa vai jebkura cita mācekļa vārdu, kas ir kristību ūdeņos, kas kristīja cilvēkus, sacīja: "Es Kristīju jūs Jēzus vārdā vai Jēzus Kristus vārdā, vai tā Kunga Jēzus vārdā." Ļaujiet viņiem sniegt jums nosaukums māceklis, kas izmanto šo formulu, un jums Bībeles dzejolis, kas runā par to. Ja šie čūskas jums dot šādu Bībeles dzejolis, justies brīvi sekot viņiem, un rakstiet mums, lai mēs varētu nožēlot.


Citi čūskas pateikt, ka "Tēva vārdā, Dēls un Svētais Gars" ir tīri katoļu un sātanisks trīsvienība. Viņi ir tur, sakot, ka Jēzus Kristus, kurš lūdza saviem mācekļiem kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, ir katolis un sātanisks. Kad šie čūskas ir sajaukti ar dzejolis par Mateja 28:19, daži saka, ka dzejolis saka "vārdā", vienskaitlī, un citi saka, ka "Tēvs, Dēls un Svētais Gars" nav pareizu vārdu. Veids, kā pateikt, ka tie ir gudrāki nekā Jēzus. Šiem nelieši, Jēzus nezināja neko sintakse, gramatikas līmenis Jēzus bija ļoti zems.


Vēl citi dēmoni jums pastāstīs vai nu par Dieva funkcijām, vai par Dieva atribūtiem. Tie, kas runā par funkcijām, saka, ka Dievs ir unikāls un mainās atkarībā no tā, ko viņš vēlas darīt. Un viņi paskaidro, ka "Dievs Tēvs" ir funkcija, "Dieva Dēls" ir vēl viena funkcija un "Dievs Svētais Gars" ir vēl viena funkcija, un tas viss ir viena un tā pati persona, kas metamorfozes, atkarībā no apstākļiem.


Tie, kas runā atribūtiem teikt, ka "viens mūžīgais Dievs izpaužas viņa atšķirīgas atribūtiem, saskaņā ar uzdevumu, ko viņš dara, Dievs ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars, jo Dievs kļuva mūsu Tēvs, caur Jēzu Kristu, cilvēks, mūsu Kungu, kas mājo mums caur savu Svēto Garu, kas ir vienkārši Jēzus Kristus, Gars." Tas ir negantība, ka šie dēli velna uzturēt, tādējādi padarot Dievs melis, un tādējādi pasludinot Bībeli nepatiesu.


Neļaujiet šiem dēmoniem savukārt jūs prom ar to, ko viņi sauc par "funkcijas" vai "atribūtiem." Vienkārši lūgt tos dzejolis. Ja jūs nevēlaties, lai šie dēmoni, lai atkritumu savu laiku ar viņu argumentācija, ka kairināt jums un Sacelšanās jums, jo viņu baseness, vienkārši palūdziet tos citēt jums vārdu viens apustulis vai jebkuru citu mācekli, kurš, kad viņš bija kristību ūdeņos lai kristī cilvēkus, un izrunājot formula "es kristīt jūs Jēzus vārdā vai Jēzus Kristus vārdā, vai tā Kunga Jēzus vārdā," un palūdziet, lai dotu jums Bībeles dzejolis, kas saka, ka tas.


18- Veselā saprāta jautājums


Ja būtu ūdens kristību formula, bez kuras neviena kristība nebūtu derīga, šī formula, protams, tiktu izmantota jau kristību sākumā, un šī formula tiktu atklāta ūdens kristību ierosinātājam, kurš ir Jānis Kristītājs. Tas ir veselā saprāta jautājums. Jānis Kristītājs, kura kalpošana bija ūdens kristīšana, nevarēja pabeigt kalpošanu līdz nāvei bez šīs ministrijas slavenās formulas, lai šī iespējamā viņa kalpošanas formula drīzāk tiktu atklāta tiem, kuriem bija tikai jāturpina viņa kalpošana. Ja ideja, ka Pēterim būtu bijusi šī slavenā atklāsme, būtu taisnība, visa Jāņa kalpošana nebūtu bijusi nekāda mērķa, jo viņš būtu strādājis no sākuma līdz beigām, bez viņa kalpošanas ļoti pamatelementa atklāsmes. Vai jūs domājat, ka šāda lieta ir iespējama?


Atcerieties, ka Jānis bija piepildīts ar Svēto Garu no viņa mātes dzemdes. Vai jūs domājat, ka Tas Kungs var nosūtīt savu kalpu Jāni, piepildīt viņu ar Svēto Garu no mātes dzemdes, uzticēt viņam svarīgu misiju, piemēram, sagatavot Kristus cilvēces Glābēja ceļu, bet paslēpties no viņa šīs misijas noslēpumu? Šādā veidā ir tikai dēmoni, kas zaimo, un, par laimi, ir tikai citi dēmoni, kas tic šādam trakumam. Katrs patiess Dieva bērns ir apdzīvota ar Svēto Garu, un kā tāda bauda vismaz izpratni, kas palīdz viņam izmantot veselo saprātu, kad vien nepieciešams.


Par ūdens kristības ministrija nebija ne ministrijas Jēzus, ne ministrijas par Jēzus apustuļiem. Tā bija Jāņa Kristītāja ministrija. Tas ir iemesls, kāpēc visi cilvēki, ieskaitot Jēzu un viņa apustuļiem, tika kristīti no Jāņa. Un neviens no tiem nevar apšaubīt Jāņa kalpošanu, ko viņi visi atzina par patiesu. Tāpēc nevajag maldināt šos dēmonus, kuri mēģina pārvērst tevi prom no Dieva vārda. Šīs čūskas ir Elles aģenti misijā, lai savaldzinātu un novirzītu pēc iespējas vairāk cilvēku no Dieva ceļa, kā to viņu meistars Lucifers bija darījis ar Adamu un Ievu Ēdenes dārzā. Ja jums sekot tiem, jūs sadedzināt ar viņiem Ellē.


19- Liecība


Kādu dienu es nonācu konferencē ar baznīcas vecākajiem, tas ir, tiem vīriešiem, kuriem parasti ir apustuļu, praviešu, skolotāju, mācītāju un evaņģēlistu nosaukumi. Šie Dieva kalpi galvenokārt piederēja tiem Sātaniskajiem sektiem, kuri apgalvo, ka Jēzus Kristus vienlaikus ir Dievs tēvs, dēls un Svētais Gars. Kamēr es viņus mācīju par ūdens kristību, Es pieskāros šim jautājumam par ūdens kristību formulu. Un starp Bībeles fragmenti, ka es izlasīju, lai palīdzētu viņiem saprast mācību, tur bija šis fragments no Mateja 28:18-20, kas saka: "18Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 20Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam."


Tiklīdz es pabeidzu lasīt šo fragmentu, viens no dalībniekiem, tā sauktais evaņģēlists, skaļi un saprotami paziņoja visu dalībnieku klātbūtnē, ka viņam ir alerģija pret šo Mateja 28:19 pantu, ko es tikko lasīju, un ka šis pants lika viņam vēlēties vemt. Mīļie, tāpēc es biju provocējot, neapzinoties to, slikta dūša tā saukto Dieva kalps, liels evaņģēlists turklāt, tikai caur lasot Bībeles dzejolis. Jūs varat iedomāties manu apmulsums šajā šovā. Man bija jāatrod sevi darīt to, ko es bieži izvairīties darīt, tas ir, pakļaujot dēmonus priekšā visiem. Šis dēmons bija tikko atklājis sevi, un es to vairs nevarēju noslēpt. Es biju spiests pārtraukt mācības par ūdens kristību, ko es viņiem devu, lai vispirms viņiem piešķirtu nelielu daļu no mācīšanas Mācības uz Gudrības Elementi, kas bija plānota drīzāk nākamajās dienās.


Es teicu šo lielisko evaņģēlists priekšā visiem dalībniekiem, ka viņš bija dēmons. Un, kamēr viņa citi kolēģi šķita pārsteigti, un daudzi no viņiem bija pārsteigti, es lūdzu viņus būt mierīgiem un pacietīgiem, un klausīties mācību, kas man bija viņiem jāsniedz. Es viņiem teicu, ka, ja pēc mācību man bija apmēram, lai dotu viņiem, izrādījās, ka spriedums man bija tikko veikts pret viņu kolēģi bija nepareizi, man nācās nožēlot grēkus un beigt semināru. Visi vēl bija ļoti pārsteigti. Viņi jau bija ļoti mierīgi no paša sākuma, ļoti pieklājīgi un ļoti atbildīgi.


Tāpēc es ņēma laiku, lai izskaidrotu viņiem, ka es uzskatīju tos brāļi un draugi, un ka es nedomāju, ka man bija pārāka par tiem. Es viņiem teicu, ka es pievērstu uzmanību savai valodai, kad esmu Dieva tautas priekšā, un ka es nekad neuzņemu sevi par to, ko es neesmu. Es viņiem teicu, ka man vienmēr ir liela cieņa pret Dieva kalpiem, pat ja tie ir pilnīgā nezināšana, kā viņi bija, un ka es nekad uzņemties risku, aicinot Dieva kalps dēmons, tikai no nicinājums vai apvainotu viņu. Visi bija kļuvuši pat mierīgāki un ļoti uzmanīgs.


Es deva viņiem daļu mācību par gudrības elementi, apsolot viņiem, ka šī mācība kopumā bija programmā, turpinot mūsu semināru. Es esmu parādījis viņiem ar Dieva Vārdu, ka neviens patiesais Dieva bērns nevar vēlēties vemt, tikai lasījums Bībeles dzejolis. Es paņēmu laiku, lai ieietu visās detaļās, kas ļautu viņiem pilnībā izprast mācību. Pēc dažām stundām mēs staigājām pa visu Bībeli. Kad es pabeidzu mācīšanu, viņi visi bija apdullināti. Tad es viņiem devu atklāsmi, ka starp Dieva ļaudīm ir vairāk dēmonu nekā Dieva bērni; es arī parādīju viņiem, ka ļoti liels skaits no tiem, kurus nepareizi sauc par Dieva kalpiem, pat nav no Dieva. Pēc paskaidrojumus man bija tikai, ņemot vērā tos caur Bībeli, visi saprata, un labprāt gaida dienu plānots mācību par Gudrības Elementi.


Es centos maksimāli samazināt šo liecību, cik vien iespējams, lai šī mācība netiktu pārāk ilga. Tas ir mīļots, maz kontu, kas parāda, cik neērti aģenti sātans, kuru jūs vērā no nezināšana kā bērni Dieva vai Dieva kalpi justies neērti patiesību. Visvairāk cītīgs justies pat riebumu par patiesību, un justies slikta dūša. Tāpat kā šis dēmons, ko es tikko tev sniedzu liecību, sātana aģentiem ir alerģija pret patiesību. Tāpēc viņi ir ļoti cītīgi, sludinot melus un atbalstot viltus doktrīnu. Šis aspekts ir labi izskaidrots mācībā par "Gudrības Elementiem", kurus jūs atradīsiet vietnē www.mcreveil.org.


20- Brīdinājumi


Lai izvairītos ka no šīs mācīšanas nevajadzīgi ilgi, es neizstrādās šeit visus brīdinājumus, kas jau ir veikti citās mācībās, uz kuru es jūs atsaukšu. Kas jums ir jāatceras, ka tad, kad jūs vienkārši palikt par to, kas ir rakstīts melnā un baltā krāsā Dieva vārdu, jūs aizvērt muti ļoti viegli visiem aģentiem sātans. Jo lai gūtu panākumus pagrieziena jūs prom no Dieva ceļu, šie čūskas vienmēr ir pienākums iet ārā no Dieva vārda.


Jūtieties brīvi lasīt mācību ar nosaukumu "Vai Jēzus Kristus ir Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars?" ka es ieteicu jums iepriekš. Lasiet arī priekšnoteikumus, kurus esmu ieteicis Dieva bērniem novērot ikreiz, kad viņiem ir jāiesaistās jebkurā Bībeles pētījumā vai jebkurā diskusijā Vai debatēs par Bībeli ar sātana aģentiem. Jūs atradīsiet šo īso tekstu mājas lapā mcreveil.org to sauc par "Bībeles Studiju Priekšnoteikumi".


Mīļie, šis pētījums, ko mēs tikko izdarījām, dod jums vēl vienu iespēju atklāt dažus citus dēmonus, kas slēpjas Dieva tautu vidū. Es dodu jums šeit vēl vienu gudrības elementu, kas palīdzēs jums atpazīt dažus dēmonus Dieva bērnu vidū. Bet pirms šī gudrības elementa izmantošanas jums ir jāpierāda liela elastība un ārkārtēja toleranci spriedumā, kā mēs esam pieraduši darīt.


Šī iemesla dēļ, lai gan ir skaidrs, ka katrs patiesais Dieva bērns uzskata, ka ir viegli izprast Dieva lietas, lai gan ir skaidrs, ka neviens patiess bērns Dievs var zaimot šādā veidā enerģiski apgalvojot, ka Bībele ir nepatiesa, tomēr uzskata, ka visi tie, reliģisko, kas atbalsta šo sātanisks doktrīna, ir vai nu nezināšana vai vienkārši apsēsta ar dēmoniem. Dodiet viņiem šo mācību, kas ir labi izstrādāts un pietiekami skaidri, lai atvērtu acis.


Tie, kas bija diezgan neziņā, tiks atbrīvoti ar patiesību, kas izklāstīta šajā mācībā. Un tie, kuriem vienkārši bija dēmoni, tiks atbrīvoti arī ar patiesību, kas ir skaidri attīstīta šajā mācībā, jo, kā jūs labi zināt, Patiesība atbrīvo. Jāņa 8:32. Bet tie, kas, lasot visu demonstrāciju, kas veikta šajā mācībā, izvēlēsies nenožēlot grēkus un izvēlēsies pieķerties viņu zaimošanai, ar to dos jums pierādījumu, ka viņi ir dēmoni. Citiem vārdiem sakot, jums jāzina, ka jebkurš tā sauktais kristietis, kurš pēc šīs mācības lasīšanas turpina apgalvot, ka Jāņa kristība ir nepatiesa, ir dēmons. Atcerieties, ka dēmoni nekad nožēlot, baidoties, ka tiek saglabāti. "Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām." 1Timotejam 4:1.


Šeit es aicinu nožēlot grēkus visiem tiem, kas joprojām atrodas šajā sātaniskajā doktrīnā. Visi jūs, kas izplatījāt šo dēmonu doktrīnu, un jūs, kas tic šai zaimošanai, satveriet šo Kunga izstiepto roku un nožēlojiet grēkus. Pamest šo sātanisko doktrīnu, un bēgt ceļu Elles, kamēr vēl ir laiks. Jums ir izkļūt, no visiem tiem Sātana sektām, kas zaimo pret Dievu. Ja izvēlēsieties izkļūt no šiem sātana klubiem un nolemsiet staigāt skaņu doktrīna Kristus, nekautrējieties sazināties ar mums.


21- Secinājums


Ar šo secinājumu, mēs jums parādīs, ka mums nav pat vajadzīga visa analīze, ko mēs tikko izdarījām, lai demontētu dēmonu doktrīnu un mūžīgi aizvērtu muti tiem Elles aģentiem, kas zaimot, sakot, ka Jāņa kristības ir viltus kristības. Ļaujiet mums pārbaudīt šādus fragmentus Mateja 3:11 un no Apustuļu darbi 1:5:


Mateja 3:11 "Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; tam es neesmu cienīgs kurpes nest, viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni."


Apustuļu darbi 1:5 "Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām."


Jānis Kristītājs sevi stādās Mateja 3:11 kā tas, kura misija ir kristīt no ūdeni, un iepazīstina Jēzu Kristu kā to, kuram ir spēks kristīt ar Svēto Garu. Tādēļ no tā izriet, ka ir tikai divu veidu kristības, proti, Ūdens Kristību ar Jāņa kā tās autoru un Svētā Gara kristības, ar Jēzu Kristu kā savu autoru.


Jēzus Kristus sevi stādās Apustuļu 1:5, kā to, kuram ir spēks kristīt ar Svēto Garu, un iepazīstina Jānis Kristītājs, kā tas, kurš tiek nosūtīts kristīt ar ūdeni. No tā arī izriet, ka ir tikai divu veidu kristības, proti, ūdens kristības ar Jāni Kristītāju kā tā autoru un Svētā Gara Kristību ar Jēzu Kristu kā tā autoru.


Savas kalpošanas laikā Jānis Kristītājs kristīja tūkstošiem cilvēku, ieskaitot Jēzu un viņa apustuļus. Saskaņā ar dēmonu mācīšanu, tas bija pēc Jāņa Kristītāja nāves un Jēzus Kristus izbraukšanas, ka Pēteris atklāja patieso kristīšanas formulu. Tādēļ šie Elles aģenti jums saka, ka jebkura kristība, kas veikta Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, būtu nepatiesa un novedīs pie Elles visiem tiem, kas kristīs cilvēkus ar šo "formulu", un visiem tiem, kas tiek kristīti ar šo "formulu". Viņi stāsta jums, ka Jāņa kristības ir nepatiesa, un ka Jānis netika nosūtīts ar Dievs. Šie tūkstošiem cilvēku ka Jānis kristīts, ieskaitot Kungu Jēzu Kristu, apustulis Pēteris, un citi apustuļi, visi dosies uz elli. Un tikai tie, kas ir tikuši kristīti saskaņā ar formulu, kas būtu atklāta pēc Jāņa Kristītāja un Jēzus Kristus izbraukšanas, tiktu izglābti.


Saskaņā ar dēmonu doktrīnu, pats apustulis Pēteris, kurš būtu saņēmis atslēgas, kas viņam atklāj noslēpumu par vienu un vienīgo patieso ūdens kristības formulu, kas ietaupa, ir in Ellē. Kāpēc apustulis Pēteris ir arī Ellē, kad viņam tika atklāts vienas, glābšanas formulas noslēpums? Tas ir tāpēc, ka Pēteris izmantoja patieso formulu, lai kristītu pārējos mācekļus, bet aizmirsa atkal sevi kristīties ar tādu pašu jauno formulu. Un tāpat kā jebkuru kristību, kas tiek darīts bez vienīgā patiesā formula, drīzāk ved uz elli, apustulis Pēteris, kurš palika ar savu kristību Jāņa bez pareizās formulas, ir Ellē. Halleluja! Tas palīdz jums saprast, mīļotais, ka sātana aģentu idiotisms ir ļoti liels. Elles aģenti ir lieli idioti.


Visbeidzot, atcerieties vienreiz un par visu, ko apustulis Pēteris nekad nav saņēmis nekādu kristības formulu, ka viņš nekad nav apšaubījis Jāņa kristību un ka viņš pats atkal nav kristīts jauno, jo viņš būtu kristījis Jānis bez dēmonu formulas. Jebkura kristības teorija, kas jādara tikai Jēzus Vārdā, ir tīri sātaniska doktrīna, kas nāk tieši no bezdibenis. Ja pēc visa demonstrācijas, ko mēs tikko esam izdarījuši, jūs joprojām ticat, ka doktrīna no dēmoniem ir patiesa, jums vairs nebūs attaisnojuma.


Lai žēlastība būtu ar jums visiem, kam ir Jēzus Kristus Kā Meistars!

 

Ielūgums

 

Dārgie brāļi un māsas,

 

Ja esat aizbēguši no viltus baznīcām un vēlaties zināt, ko jums vajadzētu darīt, šeit ir divi risinājumi, kas jums tiek piedāvāti:

 

1- Skatieties, vai jūsu apkārtnē ir citi Dieva bērni, kas bīstas Dieva un vēlas dzīvot saskaņā ar Svēto Mācību. Ja kādu atradīsiet, nekautrējieties tiem pievienoties.

 

2- Ja neatrodat nevienu un vēlaties mums pievienoties, mūsu durvis jums ir atvērtas. Vienīgais, ko mēs lūgsim jums darīt, ir vispirms izlasīt visas Mācības, ko Kungs mums ir devis un kas ir atrodamas mūsu mājas lapā www.mcreveil.org, lai pārliecinātos, ka tās ir saskaņā ar Bībeli. Ja jūs uzskatāt, ka tās ir bībeliskas, un esat gatavi pakļauties Jēzum Kristum un dzīvot saskaņā ar Viņa vārda prasībām, mēs sagaidīsim jūs ar prieku.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.

 

Avots un Kontakti:

Vietnes Internets: https://www.mcreveil.org
E-pasts: mail@mcreveil.org

Spiediet šeit, lai lejupielādētu šo Grāmatu PDF formātā