Brīdinājumi

 

Šī Grāmata ir bezmaksas un nekādā gadījumā nevar būt tirdzniecības avots.

 

Jūs varat brīvi kopēt šo Grāmatu savai sludināšanai, izplatīšanai vai arī Evaņģelizācijai Sociālajos Tīklos, ar nosacījumu, ka tās saturs netiek nekādā veidā pārveidots vai mainīts un kā avots tiek norādīta mcreveil.org mājas lapa.

 

Bēdas jums, alkatīgie sātana aģenti, kuri centīsies komercializēt šīs mācības un liecības!

 

Bēdas jums, sātana dēli, kas labprāt publicētu šīs mācības un liecības Sociālajos Tīklos, slēpjot tīmekļa vietnes www.mcreveil.org adresi vai viltojot to saturu!

 

Ziniet, ka jūs varat izvairīties no cilvēku tiesu sistēmas, bet jūs noteikti neizbēg no Dieva sprieduma.

 

Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Mateja 23:33

 

Cienījamie Lasītāji!

 

Šī Grāmata tiek regulāri atjaunināta. Mēs iesakām lejupielādēt atjaunināto versiju no www.mcreveil.org vietnes.

 

Mēs vēlamies norādīt, ka šī Mācība ir rakstīta Angļu un Franču valodā. Un, lai padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, mēs izmantojām datoru programmatūru, lai to tulkotu citās valodās.

 

Ja konstatējat kļūdas tekstā, kas tulkots jūsu valodā, lūdzu, nevilcinieties informēt mūs, lai mēs varētu tās labot. Un, ja jūs vēlaties godināt Dievu un veicināt Dieva darbu, tulkojot Mācības savā valodā, nekautrējieties sazināties ar mums.

 

Priecīgu Lasīšanu!

 

BĪBELES STUDIJU PRIEKŠNOTEIKUMI

(Atjaunināts 05 06 2024)


1- Ievads


Tas Kungs Savā vārdā brīdina mūs no tā, ko Viņš pats ir izvēlējies saukt par "... veltīgās diskusijas par cilvēkiem, kas samaitā prātā un atņem patiesību..." 1.Timotejam 6:5.


Lai gan mēs esam aicināti darīt visu iespējamo, lai nestu Jēzus Kristus evaņģēliju cilvēkiem, lai viņus glābtu, un lai gan mēs esam aicināti izrādīt visu nepieciešamo pacietību, lai palīdzētu visiem cilvēkiem saprast Dieva vārdu, mēs nekādā ziņā neesam aicināti apspriest Dieva vārdu. Mums ir jāizvairās no iekrišanas slazdā, ko sātana aģenti mums uzstādīja, radot diskusijas nevis, lai saprastu Dieva vārdu, bet tikai lai novērstu mūsu uzmanību. Mums ir arī jāizvairās no jebkādām diskusijām, kas diez vai mūs iedvesmo.


2- Sātana slazdi


Kā Kungs mums jau ir atklājis, kad sātana aģentiem neizdodas mūs noķert dažādos grēka slazdos, ko viņi mums uzliek, viņi cenšas uzlikt citus slazdus, lai novērstu mūsu uzmanību un neļautu mums koncentrēties uz mūsu glābšanu un Dieva darbu.Tāpēc mums ir jābūt ļoti modriem.


Tagad, kad jūs zināt, ka Elles pārstāvji ir zvērējuši nekad nepieņemt patiesību, un tagad, kad jūs zināt, ka viņu uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai novērstu jūs no Dieva ceļa un aizvestu jūs uz Elli, jums ir jāveic daži pasākumi, kas jums ir jāveic, kad vien vēlaties iesaistīties jebkādās debatēs vai diskusijās ar cilvēkiem par Bībeli.


Sātana aģentu dēļ mēs nevaram aizvērt durvis cilvēkiem, kuri uzdod mums jautājumus, lai labāk izprastu Dieva vārdu. Bet, tā kā mēs nevaram a priori zināt, kurš uzdod jautājumus, lai mācītos, un kurš lūdz viņus izklaidēt, mums jābūt atvērtiem, pacietīgiem un gataviem atbildēt ar mīlestību un maigumu ikvienam, kurš vēlas mācīties.


Lai neiekristu sātana aģentu slazdā, kuru misija ir novērst jūs no Dieva vārda, šeit ir noslēpums, ko mēs nododam jūsu rīcībā. Šie ir septiņi priekšnoteikumi, kas jāuzspiež cilvēkiem pirms katrām debatēm vai pirms katras diskusijas, kad jūs domājat, ka šīs debates vai diskusija var nest augļus.


3- Sektu Bībeles


Ir sātaniskas sektas, kuras, pārliecinātas, ka nespēs attaisnot savu viltus mācību ar Svēto Bībeli, ir bijušas spiestas veidot savas bībeles. Tas attiecas uz katoļiem, Jehovas lieciniekiem, mormoņiem un dažām citām sātaniskām grupām. Katoļi ir izveidojuši to, ko viņi sauc par "Jeruzalemes bībeli" un "TOB bībeli". Papildus tam viņiem ir daži citi manuskripti un fascikuli, kurus viņi izmanto, lai apmānītu savus sekotājus. Jehovas liecinieki ir safabricējuši to, ko viņi sauc par "Jaunās pasaules tulkojumu". Viņi arī izmanto daudzas brošūras, lai maldinātu savu ganāmpulku. Tas attiecas arī uz mormoņiem, kuri ir radījuši to, ko viņi sauc par "Mormona grāmatu".


Jūs nekad nedrīkstat pieņemt debates vai diskusijas ar cilvēkiem, kuri izmanto šo sektu Bībeles. Un, ja jūs vēlaties apgalvot, ar tiem, pieprasījums, ka tie atstāj savu viltus Bībeli, un ka viņi cieš no izmantojot patieso Bībeli laikā jūsu debatēs.


Mēs citējām iepriekš katoļu bībeles TOB. Ir svarīgi atzīmēt, ka TOB nozīmē ekumenisks tulkojums Bībeles, tulkojumu, kas īpaši izveidots, lai apmierinātu visas reliģijas; tulkojums, kas veikts, lai saskaņotu visus iespējamos uzskatus. Tātad jums šeit ir patiesa Bībeles prostitūcija, bezkaunīga Dieva vārda prostitūcija.


4- Septiņi (7) priekšnoteikumi


Neatkarīgi no tā, vai jums ir darīšana ar iepriekš minētajām sektām vai citu sektu, kas nav minēta, princips, kas jums jāpiemēro, ir vienāds. Pirms iesaistīties jebkādās Bībeles studijās vai jebkādās diskusijās vai debatēs par Bībeli ar kādu citu, jums vispirms ir jāvienojas par šādiem septiņiem (7) priekšnoteikumiem:


1- Mums jāpiekrīt, ka Bībele ir Dieva vārds.


2- Mums ir jāpiekrīt, ka tikai Bībele ir Dieva vārds, tas ir, neviena cita grāmata, neviens cits dokuments, neviens cits manuskripts vai pat komentārs Bībelē nav Dieva vārds.


3- Mums ir jāpiekrīt, ka Dievs ir vienīgais Bībeles autors, kas nozīmē, ka nav vārdiem Pētera vai Jāņa vai Pāvila Bībelē, utt.


4- Mums ir jāpiekrīt, ka visa Bībele ir adresēta mums, tas ir, Bībelē nav ziņu Korintiešiem vai Efeziešiem utt.


5- Mums ir jāpiekrīt, ka patiesajā Bībelē, ko Dievs atstājis mūsu rīcībā, ir 66 grāmatas. Šīm 66 grāmatām ir jābūt mums zināmo Svētās Bībeles grāmatu nosaukumiem, un tām jābūt klasificētām parastajā grāmatu secībā, kā tas ir norādīts Svētajā Bībelē.


6- Mums jāpiekrīt, ka Bībele ir patiesa.


7- Mums ir jāpiekrīt, ka tas, kas nav rakstīts, neattiecas uz mums.


Šie septiņi (7) priekšnoteikumi ir absolūti jāievēro, ja vēlaties veikt Bībeles pētījumu vai diskusiju par Bībeli, diskusiju kas godina Dievu. Nekādā gadījumā nevajadzētu iesaistīties Bībeles debatēs ar cilvēkiem, kuri noliedz Bībeles autoritāti. Tā būtu nepaklausība Dievam. Jūs nekad nedrīkstat iet tālāk par to, kas ir rakstīts, kā Tas Kungs mums pavēl šajā 1Korintiešiem 4:6 "Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi ... lai jūs pie mums mācāties ... nepacelties pār to, kas ir rakstīts, …" Iemācīties palikt uz Bībeli, par visu Bībeli un tikai uz Bībeli!


Patiesajā Bībelē ir 66 grāmatas, kas sakārtotas šādā secībā:


5- Vecā Derība


1.Mozus, 2.Mozus, 3.Mozus, 4.Mozus, 5.Mozus, Jozuas, Soģu, Rutes, 1.Samuēla, 2.Samuēla, 1.Ķēniņu, 2.Ķēniņu, 1.Laiku, Otrā Laiku, Ezras, Nehemijas, Esteres, Ījaba, Psalmi, Salamana Pamācības, Salamans mācītājs, Augstā dziesma, Jesajas, Jeremijas, Raudu dziesmas, Ecēhiēla, Daniēla, Hozejas, Joēla, Amosa, Obadjas, Jonas, Mihas, Nahuma, Habakuka, Cefanjas, Hagaja, Caharijas, Maleahija. Kopā 39 mārciņas.


6- Jaunā Derība


Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa, Apustuļu darbi, Romiešiem, 1.korintiešiem, 2.korintiešiem, Galatiešiem, Efeziešiem, Filipiešiem, Kolosiešiem, 1.Tesaloniķiešiem, 2.Tesaloniķiešiem, 1.Timotejam, 2.Timotejam, Titam, Filemonam, Ebrejiem, Jēkaba, 1.Pētera, 2.Pētera, 1.Jāņa, 2.Jāņa, 3.Jāņa, Jūdas, Jāņa atklāsmes. Kopā 27 mārciņas.


7- Piezīme


Tomēr es vēlos jums atgādināt, ka īstajai Bībelei vajadzēja būt bagātākai ar mācībām un atklāsmēm nekā tam, ko mēs atrodam šajā 66 grāmatu Bībelē. Bet sātans, kurš kopā ar saviem aģentiem vada nerimstošu karu pret Dieva Vārdu, ir darījis visu, lai nodrošinātu, ka noteiktas mācības un atklāsmes, kuras vajadzēja atrast Bībelē, tur beidzot netiek atrastas. Tāpēc ir konstatēts, ka 66 grāmatu Bībele, kas mums pašlaik ir, ir nepilnīga.


Daži no jums varētu brīnīties, kāpēc es uzstāju, lai mūsu Bībeles mācības un studijas balstītos tikai uz 66 grāmatu svēto Bībeli, kas mums pašlaik ir, ja es apzinos, ka tā ir nepilnīga. Atbilde ir šāda, mīļais:


Pirmkārt, ja mēs savas mācības un Bībeles studijas balstītu uz manuskriptiem, kas nav pieejami visiem un par kuriem mēs pat neesam pārliecināti, ka Dievs tos ir apstiprinājis, mums būtu praktiski neiespējami vienoties par Dieva vārdu. Citiem vārdiem sakot, būtu ļoti grūti zināt, kurš patiesībā māca patiesību un kurš māca nepatiesību, vai kura mācība patiešām ir patiesa, un kura ir nepatiesa.


Otrkārt, Kungs ir nodrošinājis, ka, neskatoties uz to, ka Bībelē nav atrodamas mācības un atklāsmes, ko sātans un viņa aģenti ir izņēmuši no Bībeles, būtiskākais, kas mums ir jāzina, lai tiktu glābti, ir saglabāts. Tas nozīmē, ka tas, ka trūkst mācību un atklāsmju, ko sātans un viņa aģenti ir izņēmuši no Bībeles, nevar padarīt mūs par garām Debesīm. Tas Kungs Savā suverenitātē ir uzmanīgs, lai kompensētu šo atklāsmju trūkumu vai neesamību, lai mēs no tā neciestu un lai mēs nebūtu patiesi garīgi nelīdzsvaroti.


8- Secinājums


Tāpēc, mīļie, mums ir jābūt apmierinātiem ar šo Bībeli no 66 grāmatām, kas mums pašlaik ir, mūsu mācībām un Bībeles studijām. Lai gan šī Bībele ir nepilnīga, tajā ir ietverts būtiskais no tā, kas mums ir nepieciešams, lai iepazītu Dievu un kalpotu Viņam.


Darbs, ko sātana aģenti dara, radot savas savas bībeles, ir tikai turpinājums karam, ko sātana nometne gadsimtiem ilgi ir vadījusi pret Dieva vārdu, darot visu iespējamo, lai patiesība pilnībā pazustu no saules. Diemžēl Elles aģentiem un par laimi mums, Dieva bērniem, jebkura cīņa pret Dieva vārdu ir zaudēta cīņa. Sātanam un viņa aģentiem nekad neizdosies iznīcināt Dieva vārdu vai likt pazust patiesībai.


Kā es jums teicu mācībā par "Gudrības Elementi", Patiesība nekad netiks apslāpēta. Dieva Vārds ir Patiesība, un Dievs ir apsolījis uzraudzīt un aizsargāt Viņa Vārdu. Visi, kas cīnās ar Patiesību, drīzāk griež baobaba koku ar skuvekļa asmeni. Jā, šie muļķi iztukšo okeānu ar kausu. Un savā stulbumā viņi tic, ka kādu dienu izdosies. Hallelujah!


Ja Tas Kungs atļaus, es jums sīkāk izklāstīšu šo tēmu citā mācībā.


Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā.

 

Ielūgums

 

Dārgie brāļi un māsas,

 

Ja esat aizbēguši no viltus baznīcām un vēlaties zināt, ko jums vajadzētu darīt, šeit ir divi risinājumi, kas jums tiek piedāvāti:

 

1- Skatieties, vai jūsu apkārtnē ir citi Dieva bērni, kas bīstas Dieva un vēlas dzīvot saskaņā ar Svēto Mācību. Ja kādu atradīsiet, nekautrējieties tiem pievienoties.

 

2- Ja neatrodat nevienu un vēlaties mums pievienoties, mūsu durvis jums ir atvērtas. Vienīgais, ko mēs lūgsim jums darīt, ir vispirms izlasīt visas Mācības, ko Kungs mums ir devis un kas ir atrodamas mūsu mājas lapā www.mcreveil.org, lai pārliecinātos, ka tās ir saskaņā ar Bībeli. Ja jūs uzskatāt, ka tās ir bībeliskas, un esat gatavi pakļauties Jēzum Kristum un dzīvot saskaņā ar Viņa vārda prasībām, mēs sagaidīsim jūs ar prieku.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.

 

Avots un Kontakti:

Vietnes Internets: https://www.mcreveil.org
E-pasts: mail@mcreveil.org

Spiediet šeit, lai lejupielādētu šo Grāmatu PDF formātā