Brīdinājumi

 

Šī Grāmata ir bezmaksas un nekādā gadījumā nevar būt tirdzniecības avots.

 

Jūs varat brīvi kopēt šo Grāmatu savai sludināšanai, izplatīšanai vai arī Evaņģelizācijai Sociālajos Tīklos, ar nosacījumu, ka tās saturs netiek nekādā veidā pārveidots vai mainīts un kā avots tiek norādīta mcreveil.org mājas lapa.

 

Bēdas jums, alkatīgie sātana aģenti, kuri centīsies komercializēt šīs mācības un liecības!

 

Bēdas jums, sātana dēli, kas labprāt publicētu šīs mācības un liecības Sociālajos Tīklos, slēpjot tīmekļa vietnes www.mcreveil.org adresi vai viltojot to saturu!

 

Ziniet, ka jūs varat izvairīties no cilvēku tiesu sistēmas, bet jūs noteikti neizbēg no Dieva sprieduma.

 

Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Mateja 23:33

 

Cienījamie Lasītāji!

 

Šī Grāmata tiek regulāri atjaunināta. Mēs iesakām lejupielādēt atjaunināto versiju no www.mcreveil.org vietnes.

 

Mēs vēlamies norādīt, ka šī Mācība ir rakstīta Angļu un Franču valodā. Un, lai padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, mēs izmantojām datoru programmatūru, lai to tulkotu citās valodās.

 

Ja konstatējat kļūdas tekstā, kas tulkots jūsu valodā, lūdzu, nevilcinieties informēt mūs, lai mēs varētu tās labot. Un, ja jūs vēlaties godināt Dievu un veicināt Dieva darbu, tulkojot Mācības savā valodā, nekautrējieties sazināties ar mums.

 

Priecīgu Lasīšanu!

 

RESTITŪCIJA

(Atjaunināts 05 06 2024)


1- Ievads


Mācībā par garīgo karu mēs definējām zādzību kā dubultu grēku: pati zādzība un ļaunums. No šīs mācības ir skaidrs, ka tad, kad jūs kaut ko nozogat no kāda, jūs atņemat šim cilvēkam viņa lietu, un jūs atstājat cilvēku nelaimē, ciešanās un lielās problēmās. Tādējādi jūs esat vainīgi Dieva priekšā ļaunuma grēkā un netaisnības grēkā. Ja ļaunuma grēku var vienkārši izsūdzēt tāpat kā citus grēkus, Dievs tic, ka netaisnības grēks nedrīkst aprobežoties tikai ar grēksūdzi, tas ir jālabo. Dievs, lai atrisinātu šo netaisnības problēmu, ir noteicis to, ko Bībele sauc par Restitūciju.


Saskaņā ar Bībeli restitūcija ir darbība, kad patiesajam īpašniekam vai likumīgajiem īpašniekiem tiek atdots kaut kas, kas tika brīvprātīgi nozagts, vai kaut kas, kas ir nelikumīgi aizturēts, vai kaut kas atrasts vai paņemts, bet ko īpašnieks nav izmetis. Tas Kungs, kurš bija izvēlējies iepazīstināt Savu tautu ar Savu tautu kā Taisnības Dievu, nebija devis skaidrus norādījumus par nozagto un/vai atrasto lietu pārvaldību. Lai pārliecinātos, ka darām ne vairāk un ne mazāk, kā Dievs ir prasījis, ir svarīgi, lai mēs pārbaudītu Bībeli.


2- Ko saka Vecā Derība?


Bībelē, it īpaši Vecajā Derībā, Dievs pieprasīja nozagto mantu restitūciju, kā arī pazaudēto, bet atrasto priekšmetu, kā mēs redzam šādās rakstvietās:


4. Mozus 5:5-8"5Un tas Kungs sacīja Mozum, teikdams: 6Paziņo Israēla bērniem: Ja kāds vīrietis vai kāda sieviete izdara kaut vienu no cilvēciskajiem grēkiem, kļūdami uzticības lauzēji tā Kunga priekšā un uzkraudami uz sevis vainu, 7Tad tiem būs izsūdzēt savus grēkus, ko tie darījuši, un vainīgajam jāatlīdzina viņa nodarītais zaudējums pilnā vērtībā, un vēl jāpievieno viena piektdaļa, un jāatdod tam, kā priekšā viņš noziedzies.8Bet ja tādam cilvēkam nebūtu tuva cilvēka, kas varētu celt prasību, kam to noziegumu varētu maksāt, tad atlīdzība par vainu lai paliek tam Kungam, un tā pienākas priesterim..."


3. Mozus 5:20-24 "20Un tas Kungs sacīja Mozum, teikdams:21Ja kāds cilvēks apgrēkojas, lauzdams uzticību tam Kungam, un tas ar viltu savam tautietim liegtu to, kas pie viņa nolikts, vai viņa rokā iedots, vai viņa laupīts, vai ar ko viņš savu tautieti piekrāpis, 22Vai kad viņš atradis ko pazaudētu un tādēļ melo un apzvērē, pie tam viltīgi, kaut vai tik vienā vien lietā no visām, kur cilvēks var apgrēkoties, 23Tad pēc tam, kad viņš ir apgrēkojies un sev vainu uzkrāvis, lai viņš atgādā laupījumu, ko tas bija nolaupījis, vai ar viltu iegūto, ko viņš bija izkrāpis, vai glabāšanaj nodoto, kas tam bija uzticēts, vai nozaudēto, ko viņš bija atradis, 24Vai it visu to, ko viņš ar nepatiesu zvērestu bija ieguvis, lai viņš to atdod, pievienojot klāt ar uzvijām piekto dalu, un atdod to tam, kuram tas piederēja, savas vainas izpirkšanas dienā."


2. Mozus 22:1-4 "1Kas nozog vērsi vai aitu un nokauj to vai pārdod, tam ir jāatmaksā piecas liellopu galvas par vērsi un četras aitas par aitām. ... 4Ja nozagtais dzīvnieks tiek atrasts dzīvs viņu īpašumā - vai tas būtu vērsis, ēzelis vai aita - viņiem ir jāatmaksā dubultā."


3- Ko saka Jaunā Derība?


Jaunā Derība nav atgriezusies pie šīs prakses, lai gan Caķejs brīvprātīgi nolēma labot zaudējumus, ko viņš bija nodarījis cilvēkiem. Lūkas 19:8 mēs lasām: "Bet Caķejs piegāja pie Jēzus un sacīja: Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi gribu atdot."


Mēs tikko izlasījām, ko Bībele saka par restitūciju. Tagad, kad mēs esam attīrīšanas procesā un gatavojamies Nolaupīšana no Baznīcas, ir svarīgi, lai mēs neatstātu neko tādu, kas mūs pēdējā brīdī varētu bloķēt. Svarīgi ir arī tas, ka mēs neļaujam rūgtai dedzībai un neziņai likt mums vairot kļūdas. Šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi labi izprast restitūcijas jēdzienu. Mēs formulēsim dažus būtiskus jautājumus, kuru atbildes palīdzēs mums saprast šo tēmu.


4- Būtiski jautājumi


- Kāpēc Tas Kungs pieprasīja restitūciju?


- Kam no tā bija jāgūst labums?


- Kā bija jāveic restitūcija?


- Vai mums vēl ir jāpiemēro šis restitūcijas likums?


- Kas tagad jādara?


Visi šie jautājumi mums ir svarīgi, un to atbildes palīdzēs mums būt kārtībā ar Dievu šajā jautājumā, lai mēs pārstātu dzīvot vainas apziņā.


4.1- Kāpēc Tas Kungs pieprasīja restitūciju?


Tas bija, lai atjaunotu taisnīgumu starp cilvēkiem, ka Tas Kungs ieviesa nozagto vai atrasto īpašumu restitūciju. Dieva bažas bija par to, ka cilvēks nedrīkst ciest, jo viņa īpašums ir atņemts no viņa ar zādzību, triku palīdzību vai vienkārši atrodot īpašumu un neatdodot to īpašniekam. Tas ir tas, kas skaidri izriet no fragmentiem, kurus mēs tikko izlasījām.


4.2- Kam no tā bija jāgūst labums?


Likumā par restitūciju Dievs runā par mūsu "kaimiņu". Ir acīmredzams, ka tas, ko Dievs sauc par mūsu tuvāko, nav ne institūcija, ne tauta, ne organizācija, bet gan indivīds.


4.3- Kā bija jāveic restitūcija?


Uz jautājumu, kas attiecas uz to, kā bija jāveic restitūcija, ir atbildēts 4. Mozus 5:5-8, 3. Mozus 5:20-24, 2. Mozus 22:1-4 fragmentos, kurus mēs tikko izlasījām.


4.4- Vai mums vēl ir jāpiemēro šis restitūcijas likums?


Atbilde ir JĀ. Mums joprojām ir jāievēro šis bauslis, pat ja tā piemērošanai vairs nevajadzētu būt tādai pašai kā agrāk, kad bija nepieciešams atgriezt vai nu visu priekšmetu, pievienojot piekto, vai dubultu nozagto priekšmetu, vai četrkāršu, vai kvintuple, atkarībā no nozagtā priekšmeta. Tas, ka Tas Kungs ir izvēlējies to nepieminēt Jaunajā Derībā, neatceļ šo likumu, ņemot vērā, ka Dieva nostāja attiecībā uz taisnīgumu nav mainījusies.


4.5- Kas tagad ir jādara?


Pirmkārt: centieties vairs nezagt. Beidziet zagt. Nenostādiet sevi situācijā, kad jums būtu neērti saskarties ar restitūcijas problēmu. Jūs pats zināt, ka restitūcija ir ļoti neērts akts. Izvairieties no zagšanas, lai nesaskartos ar šāda veida situācijām.


Otrkārt: Visam, ko jūs nozagāt pagātnē, ir jāatstāj jūsu mājas. Neatstājiet nozagtus priekšmetus savā mājā, es saku, ka patiešām nav nozagtu priekšmetu.Jebkurš nozagts priekšmets, ko jūs glabājat savā mājā, vienmēr var būt atvērtas durvis sātanam. Tāpēc jums ir jāizvēlas visi šādi objekti. Tie, kas pieder indivīdiem, tas ir, fiziskām personām, kuras jūs pazīstat un kuras joprojām ir dzīvas, jums ir jālūdz viņiem piedošana un jāatdod viņiem viņu īpašums. Ja iesaistītie vairs nav dzīvi un jūs pazīstat viņu bērnus, dodieties un dodiet viņiem īpašumus. Tomēr, ja nav neviena bērna vai tuva radinieka, kam priekšmetus var dot, ejiet un atdodiet tos patiesam Dieva kalpam, kurš zinās, kā rīkoties ar tiem saskaņā ar norādījumiem, ko viņš saņem no Tā Kunga.


Ja jums pieder, piemēram, zeme, māja, automašīna vai kāds cits īpašums, kuru jūs esat piespiedu kārtā atņēmis no nabadzīgu un vāju cilvēku rokām, konfiscējis, nozadzis, nozadzis vai ieguvis, viltojot patiesā īpašnieka vārdu, vai ar viltu to ieguvis, vai ļaunprātīgi izmantojis savas pilnvaras vai varu, lai to iegūtu, jums tas ir jāatdod cilvēkam, ja viņš vēl ir dzīvs, vai jānodod viņa ģimenei, ja viņa nav dzīvs. Atcerieties, ka, ja jūs paliekat šo preču īpašumā, jūs gaida Elle. Un, ja pēc jūsu nāves jūsu ģimenes locekļi neatdod šīs preces īstajiem īpašniekiem, viņus gaida arī Elle. Tāpēc, pirms pieķeraties īpašumam, kas jums nepieder, ļoti labi ziniet, ka tieši Ellē jūs pavadīsiet savu mūžību.


Bet arī šeit, ja jums vairs nav neviena viņa ģimenē, kam nodot šīs mantas, ejiet ar to pie patiesa Dieva kalpa, un viņš redzēs, ko ar to darīt Tā Kunga priekšā. Nelietojiet īsceļu, lai dotos pie Dieva kalpa ar lietām, kad to patiesie īpašnieki ir pieejami.


Gadījumā, ja jūs esat nozadzis priekšmetus no indivīdiem, un šīs personas joprojām ir tur, bet šo priekšmetu jums vairs nav, jums jāiet un jālūdz šīm personām piedošana un jāpiedāvā viņiem restitūcija. Ja viņi pieņem restitūciju, bet dod priekšroku tam, lai jūs viņiem maksātu skaidrā naudā, tā vietā, lai dotu viņiem pašu īpašumu, jums viņiem ir jādod tas, ko viņi pieprasa. Un, ja viņi piekrīt jums piedot, bet atsakās no restitūcijas, ejiet un atdodiet nozagtā priekšmeta vērtību Dievam kā upuri. Ja attiecīgās personas vairs nav dzīvas, restitūciju veic viņu ģimenei, ja tāda ir bijusi.


Parasti restitūcijas laikā, ja jūsu upuri pieprasa kompensāciju, jo esat atņēmis viņiem īpašumu, jums ir jāpieņem šis nosacījums. Un, ja viņi saka, ka viņu priekšmeti ir nolietojušies, un uzstāj, lai tie atgrieztos sākotnējā stāvoklī, jums ir jāievēro viņu prasība, jo tas ir normāli Dieva priekšā. Kad jums ir jāatdod nozagti priekšmeti, jums ir jālūdz, lai Tas Kungs mīkstina jūsu upuru sirdis.


Attiecībā uz priekšmetiem, kurus esat nozadzis un kuri piederēja, piemēram, iestādēm, organizācijām vai uzņēmumiem, jums nav pienākuma atgriezties šajos uzņēmumos. Ej pie īsta Dieva kalpa, atzīsties šajā rīcībā un atdod viņam visas nozagtās lietas. Viņš lūgs par jums un piedāvās šīs lietas trūkumcietējiem.


5- Cilvēki, pie kuriem nekad nevajadzētu doties, lai viņiem restitūciju


Ir cilvēki, kuriem nav droši iet un satikties, lai veiktu restitūciju, pat ja viņi vēl ir dzīvi. Īpaši tas attiecas uz burvjiem, marabūtiem un visiem sātanistiem. Ja jums ir gadījies kaut ko nozagt burvim, marabūtam vai jebkuram sātana kalpam, ir bīstami atgriezties pie viņa, lai saņemtu restitūciju. Tā vietā meklējiet kontaktu ar īstu Dieva kalpu, kas palīdzēs jums tikt ar to galā. Pats galvenais, neriskē glabāt savā īpašumā priekšmetus, kas nozagti no burvja vai okultisma praktizētāja. Ja jūs to darāt, ziniet, ka jūsu dzīvība ir ļoti apdraudēta.


6- Kas ir tie, kurus skar restitūcija?


Jebkurš zaglis vai blēdis ir saistīts ar restitūciju. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, neatkarīgi no tā, vai jūs jau esat no jauna piedzimis kristietis vai nē, ja esat bijis iesaistīts zādzībās, krāpšanā, izspiešanā vai korupcijā attiecībā pret indivīdiem vai indivīdiem, jūs uztrauc restitūcija. Tātad šī mācība nav tikai par no jauna dzimušajiem kristiešiem. Tas attiecas uz visiem. Arī citticībniekiem ir jāsaprot, ka katrs ļaunuma akts ir lāsts. Zādzības, krāpšana, izspiešana, korupcija un jebkāda veida ļaunprātīga izmantošana ir ļaunprātības akti, un tāpēc tie ir reāli lāstu avoti visu to cilvēku dzīvēs, kuri pie tiem ir vainīgi.


Dažas profesijas pakļauj tos, kas tos praktizē, šāda veida ļaunuma grēkam. Tas attiecas uz muitas darbiniekiem, policistiem, žandarmiem, nodokļu iekasētājiem, tiesnešiem, miertiesnešiem, juristiem, politiķiem, valsts bagātības pārvaldītājiem un visiem tiem, kas bieži ir iesaistīti visu veidu korupcijā un shēmās. Viņi visi ir zem lāsta, un viņi ir nobažījušies par restitūciju, un, ja viņi vēlas tikt atbrīvoti no lāsta, kas pār viņiem karājas, jāatdod viss, ko viņi ir vai nu nozaguši, vai izspieduši, vai apkrāpuši, vai piesavinājušies utt.


Visi tie, kas ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras, lai bagātinātu sevi uz savu nabaga upuru rēķina, visi ir zem lāsta, un, ja nelaimju dēļ viņi mirst, nenožēlojot grēkus un neatjaunojot saviem upuriem nozagtās vai izspiestās mantas, tieši Ellē viņi sapratīs, ka Dievs, kurš, šķiet, nav taisnības Dievs, un, kas novēroja, kā viņi brīvi dara savas muļķības, tas patiešām ir taisnības Dievs. Tieši pēc viņu nāves viņi sapratīs, ka taisnīgums pastāv.


Tātad, ja jūs praktizējat kādā no šīm profesijām, kuras es tikko minēju, vai ja jūs praktizējat kādu citu nodarbošanos, kas ļauj jums ļaunprātīgi izmantot nabadzīgo un vājo vājumu, vai izmantot nezinošā nezināšanu, ziniet, ka jūs gaida restitūcija. Pirms jūs no visas sirds sākat korupciju un nabadzīgo un vājo preču izspiešanu, paturiet prātā, ka jūs visu atgriezīsit, pretējā gadījumā jūs pavadīsit savu mūžību Ellē. Un, ja jūs esat kā Jehovas liecinieki, kas netic ellei, esiet spītīgi; Kad jūs tur nokļūsiet, jūs tam ticēsiet.


Dažos gadījumos, ja vecāki, kuri ir izdarījuši zādzības, krāpšanu un izspiešanu, pirms nāves neveic restitūciju, viņu bērni būs spiesti to darīt. Tātad, ja jums ir ļauni un ļauni vecāki, kuri priecājas bagātināties ar nabaga nevainīgu cilvēku asinīm un barot un audzināt jūs ar sava ļaunuma augļiem, ziniet, ka jūs esat zem lāsta, un dažos gadījumos jūs varat būt spiesti atlīdzināt visu, ko jūsu vecāki nozaga vai apkrāpa, vai konfiscēta, vai izspiesta.


6.1. Muitas darbinieki un nodokļu iekasētāji


Muitas darbinieki un nodokļu iekasētāji, kas ļaunprātīgi izmanto savas funkcijas, lai apkrāptu un sagrautu nabadzīgos cilvēkus, kuriem viņiem būtu jāsniedz normāls un bezmaksas pakalpojums, ir zem lāsta, un viņi visi ir nobažījušies par restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši; pretējā gadījumā viņus gaida Elle.


6.2. Netaisnīgi tiesneši un maģistrāti


Ļaunie tiesneši un miertiesneši, kas ļauj sevi samaitāt, lai taisītu netaisnīgus spriedumus, ir zem lāsta, un visi ir saistīti ar restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši; pretējā gadījumā viņus gaida Elle.


6.3. Policisti, žandarmi un citi drošības aģenti


Policisti, žandarmi un citi drošības aģenti, kuri izmanto savu stāvokli uz ceļiem, lai apkrāptu un sagrautu taksometru vadītājus, autobusu vai kravas automašīnu vadītājus un citus nabadzīgus mazos autovadītājus, kuri cīnās par izdzīvošanu, ir pakļauti lāstam un visi ir saistīti ar restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši; pretējā gadījumā viņus gaida Elle.


6.4- Nodevīgi un ļauni juristi


Advokāti, kuri ļauj sevi korumpēt savu klientu oponentiem, lai liktu saviem klientiem zaudēt lietu, ir vainīgi dubultā noziegumā, ļaundarībā un lielā nodevībā. Šie dēmoni tā vai citādi maksās par saviem briesmīgajiem noziegumiem. Viņi visi ir saistīti ar restitūciju. Viņiem ir jāatlīdzina saviem upuriem par visu, ko viņi viņiem ir nozaguši, un visu, ko viņi viņiem ir nodarījuši.


6.5. Tie, kas ļaunprātīgi izmanto savu titulu, varu vai autoritāti


Visi tie, kas ļaunprātīgi izmanto savu titulu, varu, autoritāti vai augstus amatus, lai izkrāptu vai izspiestu cilvēku īpašumus, visi ir saistīti ar restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši, ja viņi vēlas tikt izglābti.


6.6- Sievietes, kuras izmanto maldināšanu un krāpnieciskus manevrus, lai iegūtu naudu vai īpašumu no vīriešiem


Sievietes, kuras izmanto maldināšanu un krāpnieciskus manevrus, lai iegūtu naudu vai īpašumu no vīriešiem un saņem no viņiem finansējumu, nepatiesi solot viņiem laulību un izliekoties par saviem līgavaiņiem, ir zem lāsta, un visas ir saistītas ar restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši, ja viņi vēlas tikt izglābti.


6.7- Vīrieši, kuri izmanto maldināšanu un krāpnieciskus manevrus, lai iegūtu naudu vai īpašumu no sievietēm


Vīrieši, kuri izmanto maldināšanu un krāpnieciskus manevrus, lai iegūtu naudu vai īpašumu no sievietēm un saņem no viņām finansējumu, nepatiesi solot viņām laulību un izliekoties par saviem līgavaiņiem, ir zem lāsta, un visi ir nobažījušies par restitūciju. Viņiem ir jāatdod saviem upuriem viss, ko viņi no viņiem ir izspieduši, ja viņi vēlas tikt izglābti.


6.8- Publisko līdzekļu piesavināšanās


Pretēji tam, ko es paskaidroju iepriekš, uzstājot uz to, ka tieši noziegumi, kas nodarīti personām, kurām nepieciešama restitūcija, zina, ka ir zādzību un piesavināšanās gadījumi attiecībā uz valdībām, kas arī prasa restitūciju. Ja jūsu rīcība izraisa daudzu upuru postu un ciešanas, jūs neizbēgat no Dieva dusmām un soda. Jūs esat zem lāsta un rūpējaties par restitūciju. Jums ir absolūti jāatdod visa nozagtā sabiedriskā bagātība, pretējā gadījumā jūs gaida Elle. Un visi jūsu bērni, kurus jūs barojat un audzinat ar šo nozagto un piesavināto bagātību, visi ir zem lāsta. Jūs tiekat brīdināti!


6.9.-Šķībi, negodīgi un alkatīgi politiķi


Visi šie greizie politiķi un citi negodīgie un mantkārīgie valsts bagātības pārvaldītāji, kas iztukšo valdību kases, lai bagātinātos, kamēr miljoniem cilvēku iet bojā nožēlojamā nabadzībā ap viņiem, tāpēc visi ir zem lāsta, un visi ir nobažījušies par restitūciju. Viņiem ir jāatdod cilvēkiem viss, ko viņi ir nozaguši, pretējā gadījumā viņus gaida Elle. Un, ja jums ir šāda veida dēmoni vecākiem un dzīvojat labu dzīvi uz nabadzīgo asinīm, jūs neizbēgsit. Jūs arī tiekat brīdināti!


7- Sargieties no Liekuļiem


Atcerieties, mīļie, ka, lai ko mēs darītu, mēs darām Tā Kunga, nevis cilvēku labā. Mēs neliekam uz izrādi; Mūsu vēlme ir, lai mūs neredz vīrieši. Mēs vēlamies Tā Kunga apstiprinājumu. Lai to panāktu, mums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar veselo saprātu un saskaņā ar Dieva vārdu. Tāpēc neatdariniet farizejus, kuri savā liekulībā liek jums justies taisnīgākiem nekā visi pārējie un kuri lūdz jūs darīt to, ko viņi paši nespēj izdarīt, un iegrūž jūs kļūdās, lai apmierinātu viņu ego. Šie liekuļi maskējas kā pārlieku taisnīgi. Ļaujiet man minēt dažus piemērus:


7.1- Pirmais Piemērs


Pirmais ir jauna meitene, kas dzīvoja Eiropas valstī un vēl nebija ieguvusi savus dokumentus. Viņas farizeja mācītājs, kurš apgalvoja, ka ir taisnīgāks par visiem pārējiem, un kurš uzskatīja, ka viņš ir viens no nedaudzajiem, kas praksē māca par restitūciju, viņai teica, ka viņai ir jāatdod un ka Bībele lūdz atdot. Pēc tam māsa viņai bija jautājusi, kas būtu jāatdod un kā veikt šo restitūciju. Šis farizejs bija lūdzis viņu doties uz imigrācijas iestādēm un pastāstīt tām, ka viņa valstī dzīvo nelegāli.


Naivā māsa bija sekojusi šim riebīgajam padomam. Savā neziņā viņa bija paklausījusi. Viņa bija devusies darīt tā, kā burvis viņai bija lūdzis, un imigrācijas darbinieki viņu bija arestējuši uz vietas un atgriezuši savā valstī, nedodot viņai iespēju kaut ko paņemt.Pēc vairākiem ārzemēs pavadītiem gadiem viņa bija aizsūtīta atpakaļ kā zaglis, tukša.


Ļaujiet man jums pateikt, ka šādai sievietei būs ļoti viegli nolādēt Dievu savās ciešanās un pārpratumos. Viņa ies tik tālu, ka ticēs, ka Dievs viņai noteikti ir uzstādījis lamatas. Tas, ko viņa nesapratīs, ir tas, ka tas bija viņas mācītājs farizejs, kurš viņu maldināja. Tas ir trūkums, kas saistīts ar atrašanos viltus baznīcās un sekošanu nezinošiem un akliem mācītājiem, kuri lielākoties ir burvji.


7.2- Otrais Piemērs


Otrs piemērs ir cits farizejs, kurš saka, ka, lai nokārtotu eksāmenu, viņa krāpa un ka, kad viņa sāka strādāt, Dievs lūdza viņu iet un veikt restitūciju. Tāpēc viņa devās uz varas iestādēm, lai atteiktos no darba, stāstot viņiem, ka viņa ir krāpusies ar eksāmenu. Un varas iestādes viņam bija teikuši, ka viņi nekad nav atraduši tik godīgu cilvēku. Pievērs uzmanību pavedināšanai!


Šī nepareizā restitūcijas jēdziena interpretācija ir plaši izplatīta dažās Vasarsvētku sektās, kuras, nesaprotot Dieva vārdu un nesaprotot Kristus prātu, tic, ka tieši ar savu taisnību viņi ieies Debesīs. Apdomā šīs rakstvietas: Mateja 5:20: "Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā." Salamana pamācības 7:16 "Neesi pārliecīgi taisns un neturi pats sevi par pārliecīgi gudru, jo kāpēc tu gribi pats sev kaitēt?"


No šīm rakstvietām mēs mācāmies, ka mums ir jāmeklē taisnīgums un jādzīvo saskaņā ar taisnīgumu. Tas Kungs sagaida, ka mums būs lielāks taisnīgums nekā pasaules ļaudīm. Un Atklāsmes 22:11 Viņš saka, ka mums, kas esam taisnīgi, joprojām ir jāpraktizē taisnīgums. Tādēļ ir skaidri noteikts, ka Tas Kungs turas pie taisnības. Tas atkal ir tas pats Kungs, kurš mums saka, lai mēs nebūtu taisnīgi pret pārmērībām. Patiesībā pat nav iespējams būt pārmērīgi taisnīgam. Mēs jau tā neesam pietiekami taisnīgi, lai būtu pārmērīgi taisnīgi. Tas Kungs šeit domā par to, ka mums nevajadzētu ticēt savai lepnībai, ka mēs praktizējam taisnīgumu labāk nekā jebkurš cits un ka mēs nedrīkstam atdarināt farizejus, kuri cenšas praktizēt savu taisnību, lai cilvēki viņus redzētu. Viņi noslogo cilvēkus ar apgrūtinājumiem, kurus viņi paši nespēj izturēt (Lūkas 11:46).


Mēs nedrīkstam atdarināt tos liekuļus, kuri nespēj darīt mazas lietas, bet kuri apgalvo, ka dara lielas lietas. Dieva vārda novērošana un ieviešana praksē pārsniedz tos, bet tie rada iespaidu, ka cilvēki ir pārāk taisnīgi. Mācību par restitūciju nav grūti saprast, tas ir liekuļi, kas ir pārāk taisnīgi savās acīs, kas padara to sarežģītu.


8- Dimesu un ziedojumu zagļi


Ir divas desmitās tiesas un ziedojumu zagļu kategorijas: tie, kurus Kungs sauc par zagļiem, jo viņi nedod savu desmito tiesu un ziedojumus, un tie, kuri atklāti ļauj sev nozagt desmito tiesu un ziedojumus, ko Dieva bērni ir devuši. Ja pirmajai kategorijai mēs varam runāt par vienkāršu zādzību vai alkatību, otrā kategorija pārsniedz vienkāršos grēkus, ko var izdarīt normāls Dieva bērns, un tā vietā atklāj izpratnes un gudrības elementus. Runāsim par šīm divām kategorijām.


Visi jūs, Dieva bērni, kuri padarāt sevi vainīgus zagšanā Dieva priekšā, izvēloties nedot desmito tiesu vai ziedojumus Dieva namā, saprotiet, ka zādzība, tāpat kā citi grēki, novedīs jūs tieši uz elli, ja jūs nenožēlosiet grēkus. Un nožēlot grēkus šeit nozīmē atdot visu, ko jūs jau esat nozaguši. Nespēlējies ar savu pestīšanu. Neuzņemieties risku tikt pārvarētam ar alkatību, tikai lai uz mūžību atrastos elles ugunī. Ja jūs esat viens no tiem, kas vienmēr atrod dažus iemeslus, lai nozagtu Dieva naudu, ziniet, ka esat ceļā uz elli. Pieliek pūles, lai atgrieztu visu, ko jau esat nozadzis, un pārtrauciet zagt no Dieva.


Ja katru reizi, kad nedodat Dievam savus dimes vai savus piedāvājumus, izliekoties, ka tikko esat aizņēmies ar nolūku atmaksāt, ziniet, ka esat zagļi Dieva acīs. Beidziet sevi pavedināt. Jums nav tiesību izmantot Dieva lietas bez atļaujas, pat ja tas ir jāatmaksā. Pārtrauciet alkatību un pārtrauciet kāroto skatījumu uz lietām, kas paredzētas Dievam. Pielieciet visas pūles, lai nekavējoties atgrieztu visu, ko esat nozadzis. Ja jūs spītīgi neatdodat visu, ko nozagāt, un nāve jūs pārsteidz, Elle jums ir sākusies.


Un jūs visi, sātana aģenti, tā sauktie Dieva bērni, kuri izaicina Dievu, nākot uz Dieva namu, lai zagtu, uztver šo vēsti nopietni. Sātans noteikti ir pārliecinājis jūs, ka Elle neeksistē un ka viņš dalīsies savā valdīšanas laikā ar jums. Es gribu jums atgādināt, ka sātans jūs maldina. Viņam nav valdīšanas, ar ko dalīties ar jums. Tā ir Elle, kas viņu gaida, un šī slavenā valdīšana, kurā viņš plāno dalīties ar jums, tā ir elles uguns. Pirms sekojat tam, labāk padomājiet.


Atcerieties, ka, lai saņemtu piedošanu, ja jūs plānojat saņemt piedošanu, jums ir jāatmaksā visa nozagtā nauda, bez santīma mazāk. Ja jūs plānojat aizbēgt no elles, katrs santīms, ko nozagāt, ir jāatmaksā. Un, ja jūs vēlaties redzēt, pirms jūs piekrītat, esiet spītīgs, neatmaksājot, un jūs to sapratīsiet tuvākajās dienās.


Jums, Dieva bērni, es izmantoju šo iespēju, lai dotu jums izpratnes un gudrības elementus. Ziniet, ka neviens patiess Dieva bērns nevar atļauties ieiet Dieva namā, lai lidotu. Neviens patiess Dieva bērns nevar atļauties zagt no Tā Kunga kases. Tātad visi šie tā sauktie Dieva bērni vai vadītāji, kas ļauj sev palīdzēt Tā Kunga kasē, jo uzskata, ka neviens viņus neredz, ir vai nu dēmoni, vai nešķīstu garu apsēsti cilvēki. Pat ja normāls kristietis savos vājuma brīžos var lidot, neviens nevar atļauties iet uz Dieva namu, nozagt vai nu Dieva Bērnu ziedojumus, vai kādu citu priekšmetu.


9- Priekšmetu zagļi Dieva namā


Neatkarīgi no tā, vai tā ir nauda vai kāds cits priekšmets, ko jūs reiz nozagāt no Dieva nama, atcerieties, ka jums viss ir jāatdod, un jālūdz jūsu atbrīvošana, ja neesat dēmons. Ir tikai divas cilvēku kategorijas, kas var nozagt no Dieva nama: dēmoni vai nešķīstu garu apsēsti cilvēki. Ja jūs vienkārši esat apsēsts, ātri nožēlojiet grēkus, atgrieziet visu, ko esat nozadzis, un lūdziet savu garīgo atbrīvošanu.


10- Secinājums


Nobeigumā atcerieties, ka restitūcija atšķiras no reparācijas par visiem pagātnes grēkiem. Restitūcija attiecas uz zādzības grēku, un to nedrīkst vispārināt uz citiem grēkiem. Nekad vairs neiekrītiet slazdā, ko jums uzstādījuši tie sātana aģenti, kuri jums saka, lai dodaties un atgriežat vecos diplomus, kas iegūti krāpšanā, darbus, kas iegūti korupcijas rezultātā, imigrācijas dokumentus, kas iegūti ar nepareizām deklarācijām utt.


Ļoti labi ziniet, ka jums vienkārši nav iespējams izlikties, ka labojat visas savas pagātnes kļūdas. Mēģinājums sagrozīt Dieva vārda nozīmi un vispārināt restitūcijas jēdzienu uz lietām, ko Dievs nav mācījis, ir slazds tiem, kas māca šīs nepatiesības, un tiem, kas tām seko. To darot, zagtu priekšmetu un atrasto priekšmetu kontekstā jums ir jāīsteno restitūcija praksē, kā mēs tikko pētījām. Un par citiem grēkiem jums ir jālabo tas, ko vēl var labot, vai kas vēl ir jālabo.


Tātad, ja pagātnē ir kļūdas, kuras varat novērst, neradot papildu problēmas, dariet to. Atcerieties, ka mūsu mērķis ir aizbēgt no problēmām un izvairīties no jebkādām problēmām. Tātad, ikreiz, kad varat novērst vienu problēmu, neradot citas, dariet to. Neiekrītiet slazdā, kad vēlaties atrisināt mazas problēmas, radot lielākas.


Ja jums ir kādi jautājumi par šo tēmu vai ja jums ir bažas par restitūciju un nezināt, kā to izdarīt, sazinieties ar mums, un mēs Jums palīdzēsim. Un, ja jūs esat apsēsts, ja jūs joprojām dzīvojat nešķīstu garu ietekmē, ja jūs joprojām esat pakļauts nekādiem lāstiem un meklējat atbrīvošanu, vispirms pārlieciniet sevi, ka jums nav restitūcijas gadījuma, lai apmestos savā dzīvē, pirms lūdzat, lai brāļi lūdzas par jūsu atbrīvošanu. Es iesaku mācību ar nosaukumu "Atbrīvošana no nešķīstiem gariem", kuru jūs atradīsit vietnē https://www.mcreveil.org


Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā.

 

Ielūgums

 

Dārgie brāļi un māsas,

 

Ja esat aizbēguši no viltus baznīcām un vēlaties zināt, ko jums vajadzētu darīt, šeit ir divi risinājumi, kas jums tiek piedāvāti:

 

1- Skatieties, vai jūsu apkārtnē ir citi Dieva bērni, kas bīstas Dieva un vēlas dzīvot saskaņā ar Svēto Mācību. Ja kādu atradīsiet, nekautrējieties tiem pievienoties.

 

2- Ja neatrodat nevienu un vēlaties mums pievienoties, mūsu durvis jums ir atvērtas. Vienīgais, ko mēs lūgsim jums darīt, ir vispirms izlasīt visas Mācības, ko Kungs mums ir devis un kas ir atrodamas mūsu mājas lapā www.mcreveil.org, lai pārliecinātos, ka tās ir saskaņā ar Bībeli. Ja jūs uzskatāt, ka tās ir bībeliskas, un esat gatavi pakļauties Jēzum Kristum un dzīvot saskaņā ar Viņa vārda prasībām, mēs sagaidīsim jūs ar prieku.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.

 

Avots un Kontakti:

Vietnes Internets: https://www.mcreveil.org
E-pasts: mail@mcreveil.org

Spiediet šeit, lai lejupielādētu šo Grāmatu PDF formātā