Jēzus Kristus ir Patiesais
Dievs un Mūžīgā DzīveLaipni lūdzam mūsu mājas Lapā!


Pirms ritināšanas lapu, meditēt dažas minūtes uz šādu jautājumu:Kur tu Pavadīsi savu Mūžību?Uz Debesīs?
vai


Uz Ellē?Elle ir Reāla, un tā ir Mūžīga.


Padomā par to!
Tagad atpūsties! Baudiet lasīšanu! Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums.


Mācības ir pieejamas PDF formātā. Ja vēlaties tās saņemt grāmatas formātā, vienkārši noklikšķiniet uz PDF ikonas, un jūs varēsiet tās lejupielādēt.


Jūs varat brīvi izmantot šīs Vietnes mācības vai nu savai Evaņģelizācijai, vai savām mācībām, ar nosacījumu, ka mcreveil.org vietne ir minēta kā avots un ka mācību saturs nekādā veidā netiek mainīts vai mainīts.