Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Jāņa 1:1-4

Laipni lūdzam mcreveil.org       Spiediet šeit, lai piekļūtu Vietnei      
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem! Psalmi 119:89
Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Psalmi 119:105

Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Jāņa 8:32