Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

MWEN TE YON ILIMINATI PANDAN 47 ANChè frè ak chè zanmi, nou vle pataje avèk nou yon lòt temwayaj de yon nonm ki te yon manm Illuminati pou plis pase 47 ane. Istwa li a pral ede nou konprann plis sou fason satan ak ajan li yo dirije mond sa a. Bon lekti!


Mesaj sa a pral trete fason ke Illuminati yo te rekrite m' ak sa mwen te gen pou’m andire.


Lè m' te 19 an, mwen te tonbe nan lajan ak koneksyon kèk nan zanmi m' yo ak kèk envestisman siksè, ak lajan ke mwen te gen depi anfans mwen. Mwen te patisipe nan pouvwa occult e wè lajan mwen grandi. Pandan’m te ale nan Inivèsite Harvard an 1964, mwen te kòmanse vin rich anpil, epi enfliyans mwen sou lakou lekòl la te grandi ansanm ak patisipasyon’m nan divès klèb ak òganizasyon. Kèk zanmi ak mwen te trè byen imobilye koutye, tout nan Harvard. Mwen akimile yon tòn lajan pandan ane sa a, mwen te vin pwisan ak enfliyan.


Yon jou lannwit, pandan’m tap retounen nan dòtwa mwen an yon ti tan apre minwi, de gason an kostim nwa te pwoche bò kote’m. Okòmansman, mwen te sipoze ke yo tap mennen ankèt sou aktivite mwen yo, paske kèk nan yo pat totalman legal. Yo te mande’m pou’m vin avèk yo, epi mwen te swiv yo nan sousòl yon kay de etaj kèk lari anba dòtwa mwen an. Yo te fè’m chita bò kote yon tab epi yo te mande’m si’m te pare pou’m fè yon kontra. Yo pat di’m kisa pou’m fè, yo jis ensiste si’m te pare pou’m fè yon kontra. Mwen pasyèlman dakò, e se lè sa a yon jeyan soti nan yon plaka chita avè m', li ofri m' yon kontra, si ou pa kwè m' ebyen mwen regrèt. Mwen la pou’m di verite a, e pa gen anyen mwen ekri se yon fo egzajerasyon oswa syans fiksyon. Enfòmasyon sa a reyèl, se vre, li se reyalite, li lè pou mwen rakonte li.


Mwen te yon manm nan Illuminati pou plis pase 47 ane, mwen te rekrite lè mwen te gen 19 an. Enfòmasyon mwen pral revele yo trè revele e danjere. Mwen se youn nan 7 moun nan istwa Illuminati ki te patisipe nan seremoni "depa" a. Mwen te konnen mwen te bezwen soti nan tout bagay sa yo lè yon bagay te revele m' nan yon reyinyon nan mwa jen 2010. Pou ane mwen te oke ak kwayans yo, motif ak aksyon Illuminati yo, men li dènyèman te vin twòp pou mwen sipòte, epi mwen te oblije mete fen nan kontra sakre mwen an.


Rezon ki fè mwen vini isit la se revele tout bagay sou Illuminati yo. Ki jan ou vin yon manm, poukisa òganizasyon an egziste, kisa li fè, ak plan pou lavni nou genyen.


Mwen pral tounen poste premye pòs mwen an lè mwen wè sijè sa a ap resevwa anpil atansyon anvan mwen kontinye. Nenpòt ki lè nan fiti prè lè mwen kòmanse revele sekrè Illuminati yo, mwen dwe asire ke gen ase moun ki prete atansyon pou efò mwen yo pa gaspiye. Yon fwa mwen wè ke sijè sa a gen yon kantite siyifikatif opinyon ak repons, mwen pral fè premye pòs mwen an.


Men yon apèsi kèk nan bagay mwen pral revele:


Barack Obama se pa yon manm illuminati, li pi mal pase sa.


Nouvo "vòl espas" yo ki se bann avyon ki ka antre nan atmosfè a briyèvman pa tankou amizan jan yo sanble yo ye, yo se zouti Illuminati yo.


Denver, Colorado, se yon lye malefik.


Ekstratèrès yo yon ti kras diferan de sa laprès di nou.


Premye sijè konvèzasyon an pral bunker anba tè mwen mansyone yo. Kounye a, gen 57 baz anba tè ak bunker nan peyi Etazini ki itilize pou plizyè rezon. Gen 439 bunker atravè lemond. Tout bunkers sa yo ak baz yo kontwole ak konsève pa Illuminati yo. Bunker ki pi enpoze a se nan Sao Paulo, Brezil. Bunker sa a gen kapasite pou kenbe 5,000 moun pou yon peryòd ki rive jiska dizan. Mwen te pèsonèlman vizite youn nan bunker sa yo anvan, epi li pi gwo pase ou ta ka imajine. Sa a se bunker ki konsève sitou nan evènman fen mond lan. 5,000 moun pwisan, rich, ak briyan yo pral an sekirite nan bunker sa a nan ka yon lagè mondyal tèmonikleyè oswa dezas natirèl, oswa nenpòt fòm katastwòf mondyal. Pa tronpe nou.


Lòt bunkers gen kapasite pou loje yon gwo kantite moun pou peryòd tan, men pa youn nan bunkers sa yo ki gwo tankou sa a. Nan evènman 3yèm Gè Mondyal la, tout lidè yo nan mond lan pral pran refij nan li, e gouvènman mond lan teyorikman pral gouvènman proxy. Plitokrat mond lan pral la tou. Moun tankou Bill Gates, Warren Buffet, magnat petròl (sepandan, magnat petròl sa yo pral asasinen pandan yo nan bunker a kòm li pral pi fasil pou yo pran kontwòl Mwayen Oryan nan lòd pou yo tabli Nouvo lòd mondyal la). Mwen pa konnen kantite egzat, men nan 439 bunker yo nan mond lan, mwen pral di ke 275 nan yo te sitou bati kòm refij. Mwen te rete nan youn nan bunker sa yo nan Lachin nan ane 90. Yo trè bèl ak trè abondan. Se pratikman tankou pase yon bon moman nan yon otèl 5 etwal.


Kèk moun rete nan bunkers sa yo:


Leon Trotsky: Apre Trotsky te bat pa Stalin, Trotsky te pran refij nan yon bunker anba tè nan Swis. Okòmansman, Stalin pat konnen paske si li pat swiv lòd Illuminati yo, lè sa a, Trosky ta prezante kòm lidè Inyon Sovyetik la. Kidonk, li te enpòtan pou Trotsky nan yon kote ki an sekirite paske Stalin ta pral touye l' de tout fason. Stalin te fini ale ansanm ak plan Illuminati yo e Trotsky te egzekite paske li pat bezwen ankò.


Abraham Lincoln: John Wilkes Booth PAT asasinen Lincoln. Lincoln te plase nan biwo prezidans lan kòm yon pion. Illuminati yo te konnen ke si li te eli lè sa a, Sid la ta separe. Lagè Sivil la te anrichi Nò a anpil. Sa a se sèl rezon ki fè lagè sivil la te fèt. Si Illuminati yo pat wè opòtinite pou yo vin trè rich nan lagè sa a, lè sa a, esklavaj ta toujou yon enstitisyon nan peyi Etazini. Lincoln te plase nan biwo prezidans lan pou kòmanse lagè a. Li te fè yon akò ke lè lagè a fini, li pral retire nan prezidans la. Sa a te fèt pandan fo asasina l' la, epi li te pase tout rès lavi li nan yon bunker nan Meksik.


Saddam Hussein: Hussein te sou pouvwa an Irak jis pou jistifye yon potansyèl envazyon pa Etazini ak lòt nasyon yo. Anpil nan nou deja abitye ak sa mwen te di sou plan yo pou pran tout kontwòl Mwayen Oryan an ak sekirize gaz la ki kounye a ineksplwate. Hussein “pann” te sèlman yon mannken, videyo yo pibliye yo te fèt pou "prèv". Saddam yon kote nan yon bunker nan Ajantin. Mwen pa gen okenn plan pou li.


Rès bunker yo atravè mond lan yo itilize pou estoke bagay ki pa ka estoke anwo tè a, tankou asenal nikleyè - ki te fèt nan bunker anba tè. Si yon nasyon evite kou ki te planifye a, li pral elimine. Swa atravè asasina lidè li yo oswa atravè destriksyon nikleyè. Lwanj pou Bondye, zam nikleyè a pat gen pou itilize jouk lè sa a; sepandan, pa kwè ke destriksyon sa yo te depase yo.


Nou tout deja okouran de machin konplo a: HAARP. Li egziste pou tout bon. Mwen ka asire nou de sa. Se machin nan tout antye ki sitiye nan yon bunker anba tè ki sitiye anba dlo nan Oseyan Pasifik la. Machin sa a te devlope nan ane 1980 yo, e li te premye itilize nan ane 90. Machin sa a gen kapasite pou fabrike nenpòt dezas natirèl Illuminati vle lakòz.


Siklòn Katrina se te pwodwi machin HAARP la. Siklòn nan te itilize kòm yon detounman. Kòm zòn nan te jete nan dezòd, e atansyon yo te konsantre yon lòt kote, enjenyè yo te voye refè petròl la nan Gòlf la. Mwen ka asire nou ke Illuminati yo kapab deplwaye plis operasyon nan Gòlf la. Men, petròl la ki te deja ponpe nan Gòlf la se sèlman yon ti fraksyon nan sa ki kapab potansyèlman fèt.


Mwen te deja mansyone ke devèsman petròl la te itilize kòm yon ajan pou implant mikwo-òganis nan sèvo timoun nan zòn nan. Timoun sa yo ki te afekte yo kounye a sijè a kontwòl gouvènman an chak fwa mikwo-òganis sa yo aktive. Illuminati yo te pwofite tou de opòtinite Katrina a te prezante pou konstwi yon bunker ki chita dirèkteman anba Trimès franse a. Poukisa nou panse FEMA te ralanti pou’l bay bon jan asistans? Enjenyè yo te bezwen tan.


Machin HAARP a pa anba kontwòl okenn peyi; li kolektivman kontwole ak itilize. Tranblemanntè an Ayiti a, sa ki pase nan dènye jou yo, tout se pwodwi HAARP. Se pa tout evènman yo enpòtan, kèk se jis tès ak kèk erè. Nan nenpòt ka yo ka lakòz nenpòt dezas selon volonte yo, asire nou.


Yon lòt bagay ki nan bunkers sa yo se dwòg. Gen gwo kantite kokayin, marigwana, ewoyin ak tout kalite lòt dwòg ki estoke. Komès dwòg ak lagè sou dwòg yo esansyèl pou Illuminati yo. Kòm plis ak plis dwòg yo te fè komès e katèl yo vin pi pwisan, Illuminati yo vin pi rich ak pi pwisan. Youn nan kontribitè prensipal yo ak byenfetè nan komès dwòg la se Warren Buffett. Buffett te dirije trafik dwòg nan emisfè lwès la pou ven ane ki sot pase yo. Katèl dwòg Meksik yo sou pouvwa li. Li enpòtan ke Illuminati yo kontwole majorite dwòg nan Amerik di Nò. Sa a se paske li ba yo yon lòt fason ankò pou transpòte teknoloji ki pèmèt yo kontwole konsomatè yo. Illuminati yo toujou ap chèche fason pou yo jwenn yon pye nan tèt piblik la an jeneral e natirèlman, kontwole komès dwòg la te fason pafè a pou fè sa. Buffett te asire kontwòl komès dwòg la lè li te apwoche plizyè katèl dwòg epi li te prezante yo ak kontra. Li te nan kontwòl depi tout tan, epi Ben Bernanke ede l' ak operasyon chak jou.


Plizyè bunker yo ekipe tou pou sèvi kòm krematoryal. Nan menm fason an ke Nazi yo te boule viktim yo, Illuminati yo planifye pou boule viktim yo ki te touye. Anpil moun te espekile ke FEMA te konstwi depo kask pou itilize pou antèman mas, men se pa vre. Antèman mas la ta pran anpil tan ak efò. Kidonk, lè lè pou yo kòmanse masak ak ekzekisyon yo rive, yo pral voye kadav yo nan "burn yard" kote yo pral jete yo nan bunker sa yo epi redwi an sann. FEMA, ki se yon òganizasyon ki dirije pa Illuminati, te deside sa a se ta fason ki pi efikas pou jete anpil kò.


Plizyè nan bunker sa yo gen robo ki gen fòm epi ki pare pou enfiltre nan espas travay yo nan ka yon mank travayè ak resous imen. Senaryo kote robo sa yo pral itilize se lè pwojè kontwòl lide illuminati a deplwaye. Yo pral voye robo pou fè travay lòt moun, epi lòt moun sa yo pral itilize pou lòt evènman, tankou lagè, pwopagann ak vyolans. Yo pral itilize robo sa yo tou yon fwa pwojè rediksyon ak kontwòl popilasyon an kòmanse.


Alex Jones se pa moun li pretann lan li ye. Pandan plizyè ane li travay pou devwale sekrè Illuminati yo ak nouvo lòd mondyal la, men li se yon manm Illuminati yo epi li pral sou pouvwa yon jou oswa yon lòt. Jones te deklare wa nan teyorisyen konplo yo pou fabrike fo enfòmasyon ak lakòz konfizyon nan lespri moun. Pa kwè nan anyen mesye sa a di. Tout enfòmasyon ki prezante fabrike pa Illuminati yo, pou Illuminati yo. Panse ak Joseph Goebbels. Alex Jones se reyèlman pafè Joseph Goebbels. Sispann koute li si nou te fè sa. Yo ap ban nou manti e nonm sa a te resevwa lòd dirèkteman nan men illuminati yo.


Aterisaj lalin nan 1969 te reyèl, men te gen yon lòt aterisaj lalin 7 ane anvan e li te premye aterisaj lalin reyèl la. An verite, Ris yo se te premye moun ki te ateri sou Lalin nan; sepandan, yo pat fè piblisite pou reyisit yo oswa rezilta yo. Li te deside ke Amerik ta genyen kous nan espas yo nan lòd pou asire santiman siperyorite kapitalis la sou kominis lan.


Larisi te voye pwòp fize pa yo sou Lalin pou asire tès Ameriken an ap reyisi sèt ane pita. Tout te ale byen ak aterisaj lalin Ris la, epi yo te aplike menm teknoloji a pita nan misyon lalin Amerik la. Sou Lalin nan, astwonòt Ameriken yo te kòmanse bati sit misil nikleyè. Sit sa yo ki gen misil nikleyè yo te apwovizyone pandan ane yo pa divès misyon Apollo yo.


Objektif sit sa yo se lanse misil nikleyè san risk pou yo trase misil yo nan yon peyi an patikilye. Senaryo a nan ki misil sa yo ta dwe itilize se atake yon nasyon ki pa kolabore ak Illuminati yo. Illuminati yo ta lanse misil sou yon nasyon, san nasyon an pa konnen kote yo soti. Yo pa ta kapab demontre ke yo ta deklare lagè sou yon peyi espesifik. Dapre mwen, misil sa yo pap janm itilize paske gen anpil lòt fason Illuminati yo ka itilize pou detwi tout yon gouvènman olye pou yo detwi ak zam nikleyè. Sepandan, dapre mwen sa konnen, lalin nan gen kounye a 2 sit misil nikleyè ki byen ekipe ki ka opere sou Latè.


Yo kenbe espas la…


Syantifik yo kap travay pou Illuminati yo te dekouvri yon fason pou "koupe" solèy la. Yo te kreye yon zam ki kapab tire yon gwo reyon radyo-aktif dwat nan kè yon planèt oswa zetwal. Gwo bout bwa radyo-aktif sa a penetre planèt la pou’l kreye yon gwo silenn nan sant li. Radyasyon ki rete a kòmanse devore zetwal la oswa planèt la e efè yo kolosal. Teknoloji sa a te teste sou plizyè zetwal toupre sistèm solè nou an e li trè efikas. Premye bagay ki rive lè yo manje yon etwal nan anndan se ke li sispann fonksyone epi li refwadi. Radyasyon an kontinye grandi ak gaye. Gen kèk zetwal ki te rete sou jiskaske radyasyon an te totalman domaje. Men, kèk te vin tèlman enstab ke yo te boule nan kèk pwen.


Syantifik yo konvenki ke teknoloji sa a ka itilize sou solèy nou an, men tou sou nenpòt planèt. Yo te estime ke yon fwa gwo bout bwa a frape solèy la li ta pran 9 ane pou disparèt nan yon fòm oto-kanibalis, men efè radyasyon an ta santi yo 3.5 ane apre premye atak la. Premye siy yo ta pi kout jou e entansite limyè de pli zan plis diminye. Nan pwen sa a nou ka kòmanse wè van solè yo ak je toutouni sou sifas solèy la, epi yo ta debouche nan yon fason ke solèy la ta santi tankou yon zanj lanmò. Lavi sou Latè pa ta siviv yon kataklism konsa.


Paske mwen te kite lòd la, mwen pa konnen ankò ki moun ki nan tèt li, ki moun ki lidè Illuminati yo nan nivo sa a, men mwen pral fè tout sa mwen kapab pou devine. Illuminati a gen 3 gwo lidè nan chak pi gwo rejyon mond lan; sepandan, kèk zòn abandone akòz mank de lidèchip adekwat. Se poutèt sa, yon règ enstale la.


Nan Amerik di Nò: Warren Buffet se definitivman chèf operasyon Illuminati yo. Ki te swiv pa Ben Bernanke, ki te swiv pa Lloyd Blankfein ki se PDG nan Goldman Sachs. Goldman Sachs se ajan kle nan Amerik di Nò pou endistri Illuminati yo. Dènyèman, Goldman Sachs te envesti 500 milyon dola nan Facebook. Anjeneral, sa vle di ke Facebook pral byento anba kontwòl Illuminati yo, tankou Myspace ak Twitter. Lòt ajan kle nan Amerik di Nò: Alex Jones, Bill Clinton, Rahm Emmanuel, e sètènman Obama, ak Timothy Geithner.


Amerik di Sid pa gen okenn lidè Illuminati. Hugo Chavez, sila sa a, refize kolabore. Li sanble swiv ajannda Illuminati a, men li pa renmen yo di’l sa pou’l fè. Men, pifò manya ak plitokrat Amerik di Nò yo ap dirije Amerik di Sid.


An Ewòp: Nicolas Sarkozy se ajan prensipal la. Li kontwole majorite operasyon an Ewòp ak Afrik. Gordon Brown te trè enfliyan jiskaske li deside fè anyen; illuminati yo te prefere kite ale. Opinyon mwen se ke li toujou yon jwè kle, jis pa enpòtan menm jan li te konn ye. Gen plizyè machann zam Afriken ki fèk pran pouvwa a, men mwen pa konnen yo.


Mwayen Oryan an lajman kontwole pa Binyamin Netanyahu, ki se diman yon sipriz. Netanyahu pa kontwole anpil bagay ke ou imajine. Kòm mwen te deklare anvan, pèp Izrayèl la se gwo "maryonèt" eta Illuminati yo. Eta Izrayèl la pral fè absoliman ANPIL NENPÒT BAGAY Illuminati yo vle epi li pral fè’l ak kè kontan ak raj nan kè’l. Pèp Izrayèl la te konplètman bay dwa pou bonm Iran nan volonte. Kontwòl Mwayen Oryan an difisil akòz anpil gwoup rebèl. Youn pa ta dwe menm enkyete sou Palestine. Malgre ke Palestine pa kontwole pa Illuminati yo, yo pa kapab fè anyen.


Iran gen yon atitid estipid de tan zan tan, e konplètman opoze lòt moun. Se poutèt sa pèp Izrayèl la pral bonbade Iran epi kòmanse 3yèm Gè Mondyal la.


Azi konplètman kontwole pa Vladimir Putin ak disip li yo. Putin trè, trè pwisan, ak trè entelijan. Li pral reyisi nan reprann kontwòl sou aktivite Larisi byento, ou ka sèten de sa, tout sa k’ap pase nan Larisi kounye a se nan li. Lachin te chwazi bay kèk pouvwa pou Illuminati yo. Yo kolabore; men pa vle jwenn twò enplike.


Dapre mwen, se paske yo kwè ke yo pral kapab defèt Illuminati yo evantyèlman. Malerezman, yo tronpe. Evantyèlman, yo pral jwenn ansanm ak rantre nan gwo jwèt la ki pral rele 3yèm Gè Mondyal la.


Grip Espanyòl 1918 la, SARS ak grip H1N1 gen yon bagay an komen: yo tout te enjenye pa Illuminati yo. Pandan ke pa gen anyen ki te etabli globalman, Illuminati yo te teste viris sa yo depi bann ane epi finalman yo ap debloke estrateji yo pou kreye yon viris ki pral gaye atravè mond lan pou touye moun espesifik trè vit. Konsèy mwen an: pa pran vaksen yo. Ou pral tounen yon pati nan yon gwoup tès ke Illuminati yo itilize pou eksperimantasyon. Viris H1N1 an te kòmanse gaye lè bèt yo te chape soti nan yon fèm nan Brezil kote viris la te teste. Plizyè nan bèt sa yo te melanje ak sitwayen nan vil ki antoure yo a, e anpil nan yo te manje. Popilasyon vil ki antoure yo a te mete an karantèn, epi mò yo te kouvri; Sepandan, yon jan kan menm yon vwayajè te pote viris grip la tout wout la nan nò Meksik, kote viris la te premye rapòte. Illuminati yo byento dekouvri ke viris la te byen mwens efikas pase espere. Kounye a yo ap pouswiv rechèch sou yon viris ki pral efase yon peyi nan kèk jou.


Mwen espere ke enfòmasyon ki prezante la a te itil pou nou epi li te kontribye nan yon fason nan krediblite mwen. Mwen gen anpil bagay pou’m di ak enfòmasyon pou’m revele men sa mande’m anpil tan pou’m ekri tout bagay devan òdinatè’m epi pou’m fè’l fasil pou’m konprann. Sa a se definitivman pa dènye pòs mwen sou blog sa a, kòm mwen gen lòt bagay pou di. Mwen fatige depi lontan, depi kèk jou, e mwen espere enfòmasyon sa yo ase pou mwen repoze pou yon ti tan.


Kounye a ke nou te konprann ke satan vrèman egziste, konnen ke li menm ak tout moun ki swiv li yo pral pase letènite yo nan Lanfè. Si ou pa vle fè youn nan moun ki pral pase tout letènite nan touman Lanfè a, men opòtinite ou a renonse ak satan epi aksepte Jezi Kris kòm Senyè ak Sovè pèsonèl ou.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF