PROFESÈ JEAN-BERNARD FOURTILLAN LIBere


Chè frè ak chè zanmi, gras a aksyon enèjik nou te antreprann, ak konba espirityèl nou te mennen an, reptilyen yo ki te pran tèt yo pou bondye nan monn sa a pat gen okenn chwa ke libere rapidman e san kondisyon pwofesè Jean-Bernard Fourtillan.


Donk, konnen ke Pwofesè Fourtillan lib. Nou kontan sa, e nou beni tout moun ki te angaje nan batay sa a. Ann rete vijilan tout tan.


Ke favè Senyè Jezi avèk nou!

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF