Avètisman

 

Liv sa a gratis e pa ka nan okenn ka konstitiye yon sous komès.

 

Nou lib pou kopye Liv sa a pou predikasyon nou yo, ak pou distribiye’l, oswa pou Evanjelizasyon nou sou Rezo Sosyal yo, a kondisyon ke kontni li nan okenn ka pa modifye ou chanje, e ke sit mcreveil.org a site kòm sous.

 

Malè ak ajan satan renmen lajan yo ki pral tante pou vann ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo!

 

Malè ak nou, pitit satan yo ki pran plezi pou pibliye ansèyman sa yo ak temwanyaj sa yo sou Rezo Sosyal yo nan kache adrès sit Entènèt www.mcreveil.org a, oswa pou chanje kontni yo!

 

Konnen ke nou kapab chape nan jistis lèzòm, men nou pap chape sètènman nan jijman Bondye a.

 

Sèpan, ras koulèv! Kòman nou pral chape nan chatiman lanfè a? Matye 23:33

 

DAVID ICKE: KONSPIRASYON COVID-19 LA


1- Entwodiksyon


Chè frè ak chè zanmi, nou vle mete a dispozisyon nou yon ekstrè nan entèvyou Otè ak Oratè Britanik la David Icke konsènan sa yo rele pandemi Kovid-19 la ki paralize lemonn antye jodi a. Soti nan entèvyou sa a, ke pandemi Kovid-19 la se yon tèrib montaj ajan Lanfè yo k’ap gouvène mond sa a. Objektif reyèl tris komedi sa a se pou finalize pwojè Nouvo Lòd Mondyal la, ke ajan lisifè sa yo te kòmanse depi lontan, men ki selon pwojeksyon yo, te pran yon gran reta.


Kòm nou te anonse nou depi plizyè ane deja, nou ap viv fen tan yo, e nan akò ak pwofesi biblik yo, lemonn antye pral byento tonbe nan yon diktati san parèy, k’ap antre nan konfiskasyon tout libète imen. Nou sou wout pou antre nan sa ke Bib la rele rèy antikris la, yon rèy nan li ke lajan kach pral disparèt, e chak moun ki rete sou latè, pou viv oswa siviv, pral fòse pou aksepte yon ti pis swa sou men an oswa sou fwon. Pou tout moun nan nou ki pa janm tande pale de sijè sa a, nou konseye nou li chapit 13 nan liv Revelasyon an ki se dènye liv nan Bib la, oswa Ansèyman ki rele "Mak Bèt la", ke nou pral jwenn sou sit la www.mcreveil.org.


Entèvyou David Icke sa a ki fèt pa jounalis Brian Rose nan kanal nouvèl London Real, pral pèmèt nou konprann ki sa ki kache dèyè manti syèk sa a, ki rele Kovid-19 la. Se konsa, sonje trè byen, ke Kowonaviris la egziste; li te dayè toujou egziste; men Kovid-19 la ki vire an pandemi an, se yon kamouflaj, ki vize pou mete kanpe rèy antikris la ki te anonse nan Bib la depi dè milye ane.


[Kòmansman Entèvyou a]


2- Covid-19 la se yon tronpri


Brian: Mwen se Brian Rose. Envite mwen jodi a se David Icke, yon otè e oratè Britanik koni depi ane 1990 yo kòm chèchè ak pwofesyonèl nan domèn konspirasyon. Ou defini tèt nou kòm yon anketè an plen tan, vize pou detèmine ki moun ak ki sa ki vrèman kontwole mond lan. Ou se otè 21 liv ak 10 DVD, epi ou te bay bann konferans nan plis pase 25 peyi, gwo konferans piblik ki ka pafwa dire 10 èdtan e ranpli estad tankou Wembley Arena. Mwen akeyi ou pou yon dezyèm fwa nan espas kèk semèn pou pale sou pandemi Kovid-19 la ak konfinman an, pwochen resepsyon ekonomik la, enpak teknoloji 5G a, vyolasyon dwa nou yo e menm jan ak vyolasyon libète ekspresyon an. David, Byenvini nan London Real.


David: Mèsi, Brian.


Brian: 19 jou te pase depi premye entèvyou nou an. Depi lè sa a, nou te di ke dè milyon de moun atravè mond lan enfekte. Kantite moun ki mouri yo ap apwoche kounye a 100.000. Prèske 3 milya moun rete lakay yo. Mache yo desann a 30% e yon resesyon mondyal nan wout. Videyo ki nan dènye entèvyou nou an te viral, David. Plis pase 7 milyon opinyon, epi li te pwodwi plis kòmantè ke mwen pat janm anrejistre nan istwa emisyon mwen an, sa ki fè m' panse yon sèl bagay: Moun yo vle tande opinyon ou e moun yo vle tande verite a.


David, menm jan ou konnen li an, mwen pa dakò ak tout sa ou di yo, men mwen pral goumen jouk dènye souf mwen pou defann dwa pale ou. Nan yon moman kote nan peyi sa a yon regilatè entèdi medya yo pale " de teyori konplo, Kowonaviris ak 5G a", sa a gen ase pou enkyete’m. Anpil moun toujou avize pou’m pa fè entèvyou sa a. Men, mwen soti nan Etazini, kote Premye Amannman Konstitisyon nou an, ki se dwa libète ekspresyon, ak libète laprès, te vyole kounye a menm. George Orwell, nan liv pi popilè li a, 1984, te di, "Nan moman tronpri inivèsèl sa yo, di verite se yon zak revolisyonè." E David, se sa nou pral fè jodi a. Onètman, mwen te mande tèt mwen si nou te ka menm isit la jodi a. Mwen te panse ke yo ta pral entèdi nou soti pou fè emisyon sa a. Se konsa, pa kisa n’ap kòmanse? Èske gen yon viris?


David: Depi dènye konvèzasyon nou an, Brian, mwen te pase pifò tan mwen, pou devore tout enfòmasyon ke posib, ke li se enfòmasyon ki soti nan virològ, espesyalis, doktè, atravè mond lan, Kit se bò kote Etazini, Almay, Otrich, Itali, soti nan moun ki pat janm pèmèt pou yo pale nan yon emisyon televizyon, Kit se BBC oswa CNN, pou senp rezon ke yo ap detwi vèsyon ofisyèl foste sa a. Men, si moun yo ale nan sit mwen an Davidicke.com lè emisyon sa a pral fini, yo pral jwenn yon seri de videyo; "Pou atansyon moun k’ap koute ou yo", videyo kote nou ka tande doktè sa yo ak lòt moun ke tout nan pwòp fason yo rete lakay yo tout bagay mwen pral di ou jodi a. Donk se pa mwen ki envante tout bagay sa yo. Sa pa tap gen okenn enterè. Ou ta dwe swa gade nan reyalite yo epi koute sa ekspè yo di, oswa pa fè anyen.


Donk men pou kòmanse. Epi mwen sèten ke sa ke mwen pral di yo pral choke plis pase yon sèl. Pa gen okenn Kovid-19. Li pa egziste. E jodi a mwen pral eksplike ou poukisa se konsa, ak ki jan poutèt ki sa, pèsepsyon yon pandemi ta ka mete an kesyon. Youn nan doktè mwen te koute se doktè Andrew Kaufman ki soti nan Etazini. Li travay nan sikyatri. E li, tankou lòt doktè yo ou pa janm wè sou BBC, te kòmanse ap gade sekans evènman yo ki te mennen nou kote nou ye a. E men ki jan li te rive.


Nan Lachin, moun yo te kòmanse vin malad pou kèlkeswa rezon an. E otorite chinwa yo te pran echantiyon jenetik la soti nan likid andedan poumon yo nan moun ki malad yo, yon ti kantite tou piti nan yo; e yo te jwenn sa nou rele materyèl jenetik la. Li pa t' yon viris izole. Men, materyèl jenetik ki ka jwenn la pou tout kalite rezon, ki gen ladan kansè nan poumon. Apre sa, yo deside ke kòz maladi a te yon viris, ki rele Kovid-19. Men, nan okenn moman, yo pat izole sa yo rele viris rès materyèl jenetik sa a, ke jwenn lajman nan kò pi fò moun.


Nan Lachin, se donk sou sèl baz sentòm yo ke yo te kòmanse fè dyagnostik moun yo, menm anvan yo te kòmanse fè bann tès. Ou ka te tande tèm renouvlab sa a sou sentòm Kowonaviris yo oswa Kovid-19 la, paske gen plizyè kowonaviris. Fraz renouvlab sa a, se, "Sentòm ki sanble ak pa grip la". Sentòm sa yo sanble ak pa grip la ki ka koze pa yon gran varyete kòz, men yo te pran desizyon ki baze sou sentòm ki te ka soti nan plizyè kòz diferan, e yo te di ke sentòm sa yo te kounye a Kovid-19. Se konsa, ou gen sentòm ki sanble ak grip la, yo di Kovid-19. Se konsa, nou fini ak yon de pli zan pli gwo kantite moun ki enfekte. Mwen pral pale ak ou pita sou yon lòt eleman pa rapò ak Lachin e pa rapò ak Oksidan nan sa ki konsène 5G a.


An swit yo devlope tès sa a, oswa te kòmanse pou sèvi avèk tès sa a pou teste Kovid-19 la. Tès sa a rele RT-PCR. Li pa teste Kovid-19. Li teste materyèl jenetik ki gen yon chaj kontni diferan, ki koze pa anpil kòz, e tout egalman diferan. Men, si ou teste pozitif a materyèl jenetik, se pa Kovid-19, ou pral dyagnostike kòm gen Kovid-19 la. E si ou mouri, yo pral di ou te mouri nan Kovid-19.


Kounye a, ann pale de tès RT-PCR sa a. Li te devlope, envante nan 1984 pa yon byochimist Ameriken ki rele Kary Mullis. Tès sa a te itilize pou fè dyagnostik plizyè bagay. Pa egzanp, tès sa a te itilize pou eseye fè dyagnostik kansè nan poumon. Menm tès sa a ki teste materyèl jenetik la ak li ke yo di ou, "Ou pozitif, ou gen Kovid-19". E sa ki te fè Kary Mullis di? Moun ki te envante tès la te di, "Tès sa a pa ta dwe itilize pou dyagnostike maladi enfeksyon". Se moun ki te envante tès sa a li menm ki te di sa. E ki metòd yo itilize pou konnen ki moun ki enfekte ak Kovid-19 la? Tès la ki pat dwe itilize pou detekte li.


3- Men poukisa moun yo toujou teste pozitif nan kowonaviris la


David: Se konsa, yo teste materyèl jenetik sa a epi yo di ou ke ou gen Kovid-19. Men, gen yon lòt fasèt nan sa a. Se ke, tès sa a anplifye materyèl jenetik la. Nan lòt mo, li fè l' pi gwo. E jan li ap grandi nan sik anplifikasyon an, se ke ou di se kòz maladi a, vin pi enpòtan epi ou ka wè li menm plis. Men, tout rès kontni materyèl jenetik la tou anplifye. Sepandan, prèske tout moun pote yon gwo pati nan materyèl jenetik sa a avèk yo. Epi se konsa tès la travay. Se konsa, li trè fasil pou manipile chif yo.


Sipoze ke yo fè 30 a 35 sik anplifikasyon. Ou pral pote nan tès pozitif la yon seri de bagay ki andedan materyèl jenetik sa a ki lè sa a, vizib nan nivo sa a. Se konsa, nou pral jwenn kèk pozitif, ke ou rele Kovid-19. Men, ou pral jwenn kèk negatif, paske ou pat pote tout materyèl sa a nan tout pwosesis tès la. Men, ou te anplifye materyèl jenetik la, ann di, 60 fwa. Nan enpòte yon gwo kantite kontni materyèl jenetik konsa pou reponn a pwosesis tès la nan nivo anplifikasyon sa a, nòmalman tout moun pral teste pozitif, paske tout materyèl jenetik ki prezan nan kò pifò moun yo pral teste pozitif poutèt gwo anplifikasyon sa a. Sa vle di ke kantite sik anplifikasyon ke ou itilize nan diferan peyi dikte kantite tès pozitif ou jwenn. Se konsa, ou jis bezwen ogmante anplifikasyon an pou jwenn pi plis ak plis rezilta pozitif, epi ou pral rele sa a Kovid-19.


Brian: E anplifikasyon an vle di degre sansiblite tès la lè sa a?


David: Ann pran yon zepeng senbolikman, yon tèt zepeng. Li tèlman piti ke ou pa ka vrèman konprann li. Men, si ou anplifye li, li vin pi gwo e kounye a ou ka kòmanse wè eleman diferan li yo.


Brian: E se sa tès la fè. Li anplifye eleman sa yo.


David: Men gen yon lòt bagay. An 1890, yon bakteriolojist e doktè, Robert Koch, te devlope yon tès ki rele postila Koch, daprè li kat kritè pwouve ke yon ajan, yon sa yo rele ajan enfektye, se vrè kòz la nan sa ou di li ye. Sa a gen ladan: Youn, ke tout moun ki soumèt ak ajan sa a gen menm sentòm yo. De, ke ou te izole ajan sa a, rele li viris, bakteri oswa kèlkeswa, se konsa pa gen okenn lòt materyèl prezan, jis sa; Se konsa, pa gen okenn kontaminasyon, se konsa pa gen okenn fo pozitif tankou fason mwen te dekri a, ou jis izole sa. Twa, lè ou pran eleman sa a e enjekte li nan yon selil ot k’ap viv, selil ot sa a resevwa sa ou di ki se kòz la. E kat, a pati selil ot sa a, ou ka pran materyèl la ke ou panse ki lakòz maladi enfektye nan moun sa a e enjekte li ankò nan yon lòt moun ki pral trape li.


Kòm pou Kovid-19 la, pa yon sèl yon sèl nan kat postila Koch sa yo, ki te itilize depi 1890 pa medsin konvansyonèl la atravè lemond antye pou pwouve ke bagay sa a ap enfekte epi lakòz bagay sa a, pa yon sèl yon sèl te itilize oswa respekte. Se konsa, nou vini nan yon lòt eleman ke Andre Kaufman te idantifye, ki se yon gwo travay obsèvasyon ak rechèch ke ou ka wè nan videyo sa a sou DavidIcke.com. Lè yon selil anpwazonnen, li sekrete sa ki rele exosomes. Sa a se yon pati repons natirèl chak jou sistèm iminitè a kont selil anpwazonnen yo. Exosomes sa yo lage epi yo sèlman lage lè selil yo anpwazonnen. Li ka anpwazonnen pou plizyè rezon, tankou toksisite pa egzanp; li kapab tou anpwazonnen akòz estrès ak laperèz.


Èske ou ka imajine estrès la ak laperèz la ki kounye a ap manifeste nan mond lan pandan peryòd konfinman sa a? Anpwazonnman sa a ka koze pa yon maladi, yon enfeksyon. Epi li ka koze pa chan elektromanyetik la, yon eleman enpòtan e ou pral konprann poukisa lè nou adrese kesyon 5G a. Se konsa, exosomes sa a yo lage a, e youn nan wòl yo se asire ke selil anpwazonnen yo, menm jan yo deplase, avèti lòt selil yo, "Gen yon pwoblèm. Prepare tèt ou. Gade, gen yon pwoblèm sou isit la." Se poutèt sa, li ase pou gen selil anpwazonnen pou rezon diferan sa yo pou ke exosomes yo dwe lage. Se konsa, Kaufman te kòmanse obsève a ki sa ke foto exosomes yo ki pran nan mikwoskòp yo ta sanble. Epi, li te gade yon foto ki te pran nan mikwoskòp nan sa ke yo pretann ki se Kovid-19 la. De foto sa yo te egzakteman menm bagay la.


Apre sa, li te kòmanse egzaminen makiyaj jenetik exosomes yo, ke yo jwenn nan likid nan poumon moun yo ki gen pwoblèm nan poumon yo paske pwoblèm yo yo te koze pa liberasyon exosomes yo; e li te egzamine makiyaj jenetik ki pretann ki Kovid-19 la. Yo se egzakteman menm nan tout pwen. E exosome yo ak sa yo rele Kovid-19 la tou de tache sou menm reseptè selilè yo. Se konsa, nou ap fè fas klèman, kòm Kaufman te demontre nou, avèk menm bagay la. Se konsa, yo te pran yon mekanis nan repons natirèl nan kò a, sa vle di, reyaksyon sistèm iminitè a fas a bann selil toksik, e chanje non li Kovid-19. Koulye a, materyèl jenetik sa yo ke yo te pran nan poumon moun yo e ki se baz tès sa a pral genyen, pa nati li menm, exosomes sa yo. Se konsa, yo dekouvri yon mekanis repons natirèl nan sistèm iminitè imen an, sekresyon sa a soti nan selil anpwazonnen yo, epi yo rele li Kovid-19.


4- Vrè rezon ki dèyè kantite viktim kovid-19 yo


E kòm nenpòt moun ki gen nenpòt ki nivo toksisite selilè ap pwodwi exosomes sa yo, potansyèl tès pozitif li enfini, o wi, Kovid-19, se yon pandemi. Sèk mondyal sa a ke m’ap ekspoze depi 30 ane a, k’ap pouse lemonn antye nan direksyon leta fachis mondyal Orwellian sa a, pa gen fwontyè. Li opere nan lonbraj, nan tout peyi yo. Politisyen yo vini epi yo ale. Manm sèk sa a yo menm yo toujou la. Lachin se youn nan pi gwo sant li yo, ansanm ak Amerik, Izrayèl, Grann Bretay, Almay, ak Itali. Se konsa, jis swiv kwonoloji evènman yo.


Nan kòmansman ane a, nan Lachin, yo deside ke li se yon viris. Men eleman 5G a vini ke mwen pral pale sou li pita. Yo pa izole viris la, yo teste li, oswa olye yo dyagnostike li nan kòmansman, sou baz sentòm yo. Lè sa a, yo kòmanse fè analiz e yo itilize tès sa a ki pèmèt pou detekte materyèl jenetik la e non Kovid-19 la. Lè sa a, viris la kòmanse avanse Oksidan. E doktè yo, enfimyè yo, pwofesyonèl sante yo, moun Oksidan yo, elatriye. Yo ap enfòme ke Kovid-19 sa a ap deplase. Siyal alam Òganizasyon Mondyal Lasante, "Se yon pandemi!" (Epi n’ap wè pita ki posede OMS), "E men sentòm yo". Se konsa, ki sa yo kòmanse ap fè? Nenpòt moun ki gen sentòm grip la li kounye a dyagnostike Kovid-19 sou baz modi sentòm yo. Se konsa, chif yo kòmanse ogmante.


Pwoblèm lan se ke li sipoze yon viris ki touye moun. Men, pa gen ase moun ki mouri pou jistifye kalifikasyon sa a. Epi sa a se sa yo ap kòmanse fè. Nenpòt moun ki vin malad, pou kèlkeswa rezon an, menm tonbe nan mach eskalye, nan chemen, epi ki ale lopital, kounye a teste Kovid-19. E kòm tès sa a se yon tès depistaj pou materyèl jenetik, kòm yon rapèl sa a trouve li nan kò anpil moun, yo jwenn anpil rezilta pozitif. Menm si yo entène lopital pou kansè, nan yon etap avanse, pou maladi kè, oswa ensifizans kadyak ak pou lòt kòz karakterize pa grip-tankou sentòm, si tès yo pozitif pou Kovid-19, si yo mouri, yo dyagnostike kòm ofisyèlman mouri nan Kovid-19. Se pou rezon sa a, gen pi plis ak plis moun, fanmi, moun yo renmen, ki di ke yon manm nan fanmi yo te dyagnostike yo tankou yo te mouri nan Kovid-19, lè li se pa sa. Li te mouri de sesi oswa de sela, li te gen tèl oswa tèl maladi depi bann sispisyon.


Sa a se yon gwo egzanp e mwen pale ak moun atravè mond lan ki ap gade emisyon sa a. Eddie Large, ki te yon komedyen pi popilè koni pou duo komik li a ki rele Little and Large, te rapòte li ta soufri yon pwoblèm kè pou kèk tan. A koz ensifizans kadyak, li te ale lopital, e pandan ke li te la, yo teste l' e dyagnostike l' pozitif nan Kovid-19. Malerezman li te mouri, e medya yo te konsa fòmile anons lanmò li: Eddie Large te mouri nan lopital apre li te teste pozitif nan Kovid-19. Li te mouri nan ensifizans kadyak men dyagnostik la se Kovid-19. E chif yo pa sispann ogmante.


5- Medya yo manti sou kantite moun ki mouri nan Kovid-19 yo


Brian: Epi ou di kantite total moun ki mouri atravè mond lan pat chanje, men nou ap reklase yo kòm Kovid-19 paske yo te teste pozitif nan Kovid-19 la. Epi ou di ke langaj lan entèresan paske yo pa di ke yo mouri akòz Kovid-19, men yo mouri apre yo te teste pozitif nan Kovid-19.


David: Wi, li vrèman entèresan. Mwen di sa pandan plizyè jou. Obsève langaj medya yo. Gran majorite nan yo pa di ke moun sa a oswa kantite moun sa a te mouri nan Kovid-19. Li trè difisil pou mouri nan yon bagay ou pa ka menm pwouve egzistans li. Yo di, e sa a se fraz la yo repete tout tan ak tout tan, "Moun sa yo te mouri apre yo te fin teste pozitif nan Kovid-19", se pa a koz Kovid-19. Men, ann wè ki sa sa enplike. O Eddie Large te mouri nan Kovid-19, O, tout moun pral trape li. Ou kontwole chif yo pa fason ou transfere sentòm yo soti nan lòt kòz "Ou gen Kovid-19". Ou kontwole chif yo pa fason ou teste, se pa Kovid-19 la, men yon materyèl jenetik. Epi ou kontwole kantite lanmò moun ou dezinye tankou yo te mouri nan Kovid-19 alò yo te mouri de lòt bagay.


Ou dwe konnen ke moun ki te idantifye kòm mouri nan Kovid-19 yo te gen kansè nan faz tèminal. E men kèk chif pou ou, Brian. Sa yo se chif ofisyèl yo pou enstitisyon medikal italyen an, ki nan Grann Bretay nou rele Sèvis Sante Nasyonal la. 99% nan moun ki te mouri nan Kovid-19 nan peyi Itali te gen youn oswa plis pwoblèm sante pou ki yo te entène nan lopital. Se konsa, li trè fasil pou mete sou kont Kovid-19, lanmò moun yo ki mouri nan yon lòt bagay antyèman. Sa pa vle di ke tout doktè yo ak tout enfimyè yo nan konplo a. Li sifi ke yon moun wo-plase di yo sa yo dwe fè epi yo pral fè li. Se konsa sa mache.


Dènye fwa mwen gade kantite lanmò nan tout kòz yo, an Ewòp an jeneral ak nan Wayòm Ini, li pa t' ogmante konpare ak ane pase. Nimewo sa a menm kòmanse enkli tout moun ki rapòte te mouri nan Kovid-19. Rezon ki fè la se ke, (men ki ta ka chanje pou rezon mwen pral mansyone lè nou ap pale sou 5G a), pa gen anpil moun ki mouri. Men, tout moun ki mouri yo te prezante kòm mouri nan Kovid-19 alò yo te mouri nan lòt bagay. Koulye a, ann obsève sa k’ap pase nan Lombardie, sant epidemi italyen an ki ap resevwa anpil atansyon, e rès Ewòp ak mond oksidantal la ap mouri nan laperèz, o sa a ta ka byento vire sou nou.


Lombardie kote Milan sitiye konnen atravè lemond pou lè polye ak toksik li yo, tou kòm Wuhan nan peyi Lachin. Sepandan, chak ane Lombardie gen yon nonb pi wo nan lanmò pase rès peyi Itali, akòz pwoblèm poumon. Dènye chif mwen te wè sou Lombardie te yon ti kras anba 100 000 moun ki mouri la chak ane. Lazio, ki se yon lòt rejyon Italyen, vini an dezyèm ak mwens lanmò, 57 000. Donk men yon rejyon Italyen kote anpil moun mouri, notamman nan maladi poumon. Se konsa, ou gen fòmidab potansyèl fè tankou yon dyagnostik pou fè moun kwè ke moun yo ap mouri nan Kovid-19 alò yo ap mouri nan lòt bagay. Se konsa, ou kontwole chif yo. Nan fè tès ak nan dyagnostik sèten fason, chif yo ogmante. E epi lòske ou fè dyagnostik ak tès la nan kèk lòt fason, pa egzanp nan diminye kantite sik anplifikasyon nan materyèl jenetik sa a ke ou itilize nan tès yo, chif yo desann.


6- Piramid reyaksyon nan Kovid-19 la


David: Èske’w remake kèk bagay dènyèman? Lachin ak reyaksyon ekstraòdinè li yo pandan konfinman an, kote lopital yo te bati nan mwens pase 10 jou pou fè fas ak kriz sante absoliman devastatè sa a. Nan pa gen tan, konpare ak nivo a kote yo te ye a, lopital sa yo yo kounye a fèmen. Yo di kantite ka yo tonbe. Avyon yo kòmanse vole ankò, ekonomi an reprann. Moun yo tounen nan lari yo. Ki sa? Ki sa ki te toudenkou chanje? Men, si ou teste ak dyagnostike moun ki nan yon sèten fason, e nou pral enplike 5G a isit la tou, e lè sa a, ou chanje dyagnostik la epi ou chanje fason ou fè tès la, sa k’ap pase ak chif yo? Yo tonbe. Koulye a, ann gade nan yon lòt aspè nan sa, Brian, ki degoutan ki depase sa ki posib la; e mwen te rasanble ase prèv nan men kèk moun ki te kontakte m', e nan sa ke lòt moun te pataje sou medya sosyal sou sa ki te pase moun yo renmen yo, pou jwenn ke li se vre. Moun ki kontwole piramid reyaksyon an, klèman vle reyalize anpil lanmò ke posib ki ta ka atribiye ak Kovid-19 la, paske sa bay kredi a pandemi sa a.


Brian: Epi nou pral eksplike sa, pita.


David: Nou pral rive la. Nou pral pale de poukisa paske li se yon rezon trè enpòtan e trè senp epi li gen rapò a rezon ki fè gen yon règ konfinman. Men, sa k’ap pase byen klè, se ke moun ki granmoun aje yo ki entène lopital pou kèlkeswa rezon ki fè a, yo premye teste Kovid-19, materyèl jenetik sa a. E pou rezon mwen te eksplike a, anpil nan yo pral teste pozitif, e non se pa nan viris la, men pou materyèl jenetik la. Koulye a, li se kesyon, daprè fanmi yo ak moun yo renmen yo, osi byen ke pèsonèl yo ki sou tèren yo, nan yon nouvo direktiv nan gouvènman an pou fè granmoun aje sa yo siyen yon egzeyat. Ou konnen, moun granmoun aje sa yo ke konfinman sipoze pwoteje, yo ap eseye fè yo siyen yon fòmilè non-reyanimasyon. Ki vle di yo pral kite yo mouri epi pa gen okenn reyanimasyon ki pral eseye. Men, lè yo mouri, pou manke reyanimasyon, yo pral yon pati nan pèt akòz Kovid-19 la.


Èske ou remake ki jan lide a kòmanse fè wout li? Nou san dout gen pou fè chwa pou deside ki moun nou pral trete e an priyorite. Men, lè se granmoun aje yo, nou pral gen pou fè chwa ki pi difisil yo. Moun ki granmoun aje sa yo ou mande yo siyen fòm non-reyanimasyon an, pa vre? Se poutèt sa yo abize yo nan fason ki pi mechan yo. Yon moun kontakte m' pou di m' sou 83-ane-fin vye granmoun manman l' ki te nan lopital pou rezon topedik, pa yon mo sou viris la. E yon doktè te vin wè li epi li te eseye fè li siyen yon fòm non-reyanimasyon. Toujou gen tout kapasite li, li te refize. Men, anpil granmoun aje yo pa pral fè l'; paske yo pa pral konprann sa k’ap pase a.


Brian: E yo ap eseye fè yo siyen fòm sa a nan bi pou sove lòt moun.


David: Se sa yo di, Brian. Sonje ke nan langaj Orwellian, tout bagay ranvèse. Yo fè yo siyen fòm sa a pou yo ka kite yo mouri. E tout moun ki mouri, mouri nan Kovid-19, tès yo te pale. Sa a se tronpri a ki ap mache. Ki vle di yo kontwole chif yo pa fason yo fè tès yo, pa fason yo fè dyagnostik yo, e pa fason yo konte ka yo. Nou te kapab wè chif yo monte ankò e ankò, pou jistifye yon konfinman anplis. Lè sa a, lè yo pral panse ke yo te rive nan pwen an ke yo te vle jwenn avèk tout sa (sa vle di, destriksyon total ekonomi mondyal la, ke yon kantite konsiderab moun ap pèdi mwayen poul viv yo, e revni endepandan yo epi ki pral se poutèt sa vin depann sou leta a, e ki pral olye gen yon enterè nan fè sa ke leta a di yo si yo vle resevwa alokasyon pou chak mwa yo), yo pral mete yon fen nan tout sa epi yo pral bese chif yo. "Fantastik! Pik la dèyè nou!" Lè yo pral santi ke li te ale byen lwen ase, e ke yo te tire tout bagay yo te vle.


7- Pwogram dèyè konfinman kowonaviris la


David: Gade sa k’ap pase nan Lachin. Yo te fè menm bagay la egzakteman. "O, se tèrib, se tèrib!" e op, se fini!


Brian: Ki jan sa te ka disparèt nan Lachin? Li pa fè sans.


David: Okenn sans, okenn sans.


Brian: Men nou avèk yon enfeksyon nan mitan yon anviwònman iben. E moun yo bay manti sou chif sa yo. Yon doktè te di m' ke CIA te wè bokal fineray sa yo ke yo te achte yo, ak acha eksploze sa yo.


David: Tout sa nou ka di, Brian, se ke Lachin te rekòmanse operasyon li yo: endistri a rekòmanse; moun yo nan lari yo ankò e transpò anlè a te rekòmanse. Bi a se sepandan, ke otorite yo kontwole chif yo e konsa, yo ka deside lè pou yo fini nan moman kote yo pral deside nan chanje senpleman fason yo konte a e chanje fason yo teste yo. Koulye a, gade sekans sa a. Yo pa t' jwenn ase lanmò nan viris sa a pou jistifye lefèt ke li fatal. Gran majorite moun yo pa gen okenn sentòm oswa sentòm lejè. Men, anvan m' ale pi lwen, kite m' dabò ajoute yon ti kras bagay, tès RT-PCR sa a pa kapab epi yo pa detekte kantite "viris" prezan yo.


Nou gen nan kò nou tout viris diferan sa yo ki anfèt yo fè pati sistèm iminitè natirèl la, e li pral nan yon nivo ki pap janm deranje nou. Se poutèt sa ou ka teste pozitif pou yon bagay epi pa gen okenn sentòm. Paske li tankou yon nivo ki ba ke sa pa deranje’w. Sistèm iminitè a fè seleksyon epi li kenbe tout bagay anba kontwòl. Men, sa ke tès sa a pa pèmèt se tcheke kantite ti kras viris sa a nan ou. E kòm te di yon doktè syantifik mwen te site dènyèman an, fòk ou gen yon gwo kantite pou’w malad. Se konsa, yo pa menm ka di ou si maladi ou a se akòz yon viris oswa yon lòt sof si ou ka teste kantite li yo, yon bagay ke tès sa a pa pèmèt ou fè. Ki la kounye a nonm mò yo pa ase pou jistifye lefèt ke viris sa a li mòtèl. Men, yo vle yon konfinman pou bann rezon byen pi enpòtan e mwen pral elaji sou sa nan yon moman.


Ki sa nou fè, se di: "Oke, nou pa gen anpil moun ki mouri jiska prezan." Èske ou remake ki sa ke yo tande toupatou? "O ann tann pik la!" Oke, pik la ka rive nan nenpòt ki lè lè yo vle ogmante fason yo teste e konte ka yo. Se poutèt sa yo ka fasilman kreye yon nouvo vag oswa ilizyon nan yon nouvo vag. Men, sa a pou pita. Pandan ke Premye Minis Britanik la Boris Johnson te di: "O, mezi sa yo pa nesesè, pa gen okenn pwen pou entèdi foutbòl lan, epi fèmen lekòl yo", lè sa a rive Imperial College, ki espesyalize nan modèlizasyon òdinatè absoliman degoutan. Istwa li yo nan domèn sa a te tèrib pandan plizyè ane.


Ou konnen modèl òdinatè yo ki di ke bouchon glas la te disparèt nèt, paske nou tout ap mouri a koz rechofman planèt la. O kijan ou konnen’l? "Paske modèl òdinatè mwen an di li." Se konsa, yo modelize Kovid-19 la pa òdinatè. Patikilyèman yon nèg yo rele Pwofesè Neil Ferguson, ki pa ta dwe janm ankò, tout tan nan lavi li, konseye yon gouvènman; Ferguson sa a te di: "Mesye Johnson, viris sa a ka lakòz lanmò 250 000 a mwatye milyon moun nan Grann Bretay." E men Johnson nou an ki ap resevwa piki paske li antoure pa moun ki di l': "Boris, se sa ki te kapab rive si ou pa konfine, si ou pa enpoze distans sosyal, elatriye. E si ou pa fè anyen, ou ka reskonsab." E boom. Chanjman radikal sitiyasyon an.


E soti nan "O nou pa bezwen fèmen lekòl yo, nou pa bezwen sispann foutbòl ..." nou toudenkou vini nan konfinman. Epi se sa yo fè nan tout mond lan, yo fè li piti piti, yon ti kras piti, e moun itilize li. Apre sa, yo te planifye (si nou kite yo fè li, epi mwen pral tounen vin jwenn li) pouse li nan ekstrèm la.


8- Sèk ki dèyè pandemi kowonaviris la


David: Se konsa, lè konfinman an te kòmanse e tout moun te fèmen nan kay yo, Ferguson te di ke kèk 2 milyon Ameriken ta pral mouri nan sa.


Brian: 2.1 milyon ak 500 000 nan Wayòm Ini.


David: Wi egzakteman. Lè konfinman a te kòmanse, Ferguson te toudenkou fè bak li di, "O non, li la aktyèlman mwens pase 20 000". Yon lòt moun ki soti nan Imperial College ki trè lye ak fran-mason an toudenkou te di, "Oh non, li ta ka ke 7500 moun mouri." Nan konsiderasyon sa a, pati nan kolèj la kote Ferguson ap travay la resevwa finansman nan men Bill ak Melinda Gates Fondasyon. Kòm moun ki nan sèk sa a, yon nonm ki ka fè tout e rich, Gates patisipe anpil nan sa.


Brian: Wi, oswa omwen mwen te tande pale de 5700.


David: Wi konfinman an te kòmanse e li te deside sou baz "yon demi milyon moun pral mouri". Imajine, Brian, yon lòt modèl òdinatè ap vini, yon konseye gouvènman an ki di, "Heu, e byen modèl mwen an di li pa pral rive. Nou pa bezwen fèmen anyen. Pa gen anyen ki pral rive." Mwen mande konbyen tan li ta rete yon konseye gouvènman an. Trant segonn? Yo jwenn sa yo vle pou yo fè sa yo vle. Se konsa, e men nou konfine. Epi nan espas kèlke jou yo, kèk semèn pifò, nou te pase nan sa ke moun yo te konsidere tankou yon mond lib, nan yon fachis mondyal, yon tirani mondyal, nan li yon ti kantite moun ki te reyisi pou mete dè milya de moun, apeprè mwatye nan popilasyon mondyal la, nan konfinman. E tout sa te fè gras a tronpri Kovid-19 la, sa ki mennen m' nan 5G a.


Brian: Anvan pou rive nan 5G a, mwen gen yon kesyon pou ou. Chak swa, mwen gade konferans Trump an dirèk. Nou toujou wè Dr Fauci sa a ak Dr Birx sa a dèyè l'. Èske yo konnen ke tès sa a pa serye? Èske yo fè pati tronpri an oswa yo jis ap swiv chif ki te anonse yo? Tankou, o ou te fè tès la? O sila sa a te teste epi li mouri. Èske yo fè pati plan an oswa èske yo sèlman reyaji kòm pwofesyonèl medikal ak syantifik?


David: Fòk yo ta fè bann rechèch serye nesesè sou de moun sa yo pou reponn kesyon sa a. Men ki jan sa fonksyone. Imajine yon piramid. Sa a se fason sèk sa a travay. Ou gen yon piramid e nan tèt sèk sa a trouve sèk anndan an ki dirije tout sa globalman. Plis ou desann nan pati anba piramid lan, plis gen moun e plis ou elwanye soti nan tèt piramid lan, mwens ou konnen sa. Pou ke yon ti ponyen moun ka kontwole mond lan, gen yon sèl vwa posib, yon fragmantasyon feròs, kote moun yo sèlman konnen ki sa yo bezwen konnen pou yo fè kontribisyon yo san yo pa konnen ki jan kontribisyon yo lye nan kontribisyon nan sa yo ak nan lòd sa yo pou kreye yon imaj trè diferan de sa ke yo panse fè pati an reyalite. Se konsa, tanzantan w’ap desann, nan tèt piramid la, yo konnen ke y’ap manipile baz la, epi yo konnen se yon tronpri.


Men, si ou nan pwofesyon medikal epi yo di ou, "Sa yo se sentòm yo, lè ou wè sentòm sa yo, ou bezwen fè dyagnostik Kovid-19. Lè yon moun antre nan lopital la, ou bezwen pran yon tès pou Kovid-19. Si moun yo mouri, kèlkeswa poukisa, ou dwe mete Kovid-19 sou sètifika lanmò a." Ki liy direktris sa a ke nou te jwenn nan, e apre chak tirani? "Mwen te jis swiv lòd yo." Sa a se fason li fonksyone. Men, gen kèk enfimyè ak kèk pwofesyonèl sante ki te rebele e yo te di: Sa a san enpòtans. Hey, nou ap fè dyagnostik Kovid-19 pou moun ki pat mouri nan li! Anplis de sa, yo mande nou fè granmoun aje yo siyen fòmilè non-reyanimasyon.


Kèk nan yo ap fè rebèl. Men, pifò pa fè sa. Yo kontinye prale, yo ka pote plent epi kriye, men yo fè li, se konsa li fonksyone. Ou gen Òganizasyon Mondyal Lasante sa a. E nan chemen an, ki se dezyèm pi gwo kontribitè OMS apre gouvènman ameriken an? Bill Gates. Li posede li. E Tedros Adhanom sa a, nèg sa a soti nan peyi Letiopi, ki soti nan gouvènman maksis nan destriksyon dwa moun nan peyi Letiopi ki te minis sante nan peyi Letiopi, e ki te kenbe men nan sak twa fwa pou li kouvri epidemi kolera, se chèf OMS pou rezon ki senp ke li pral sèlman fè sa yo te di li. OMS se fòs k’ap kondwi dèyè politik sa a, e OMS te kreye pa Rockefellers yo.


Brian: Wi, epi OMS ki kontinye pran move desizyon nan dènye mwa yo.


David: Wi. Bon desizyon yo pou sèk la, e move desizyon yo pou limanite. Se konsa, OMS ap di ou kisa’w dwe fè, epi ou swiv li. Ou swiv pwotokòl la. Epi mwen pral ba ou yon egzanp pafè nan yon moman, lè nou rive nan pwoblèm 5G a. Se konsa, paske Lachin te enpoze konfinman drakonyèn sa a, e chif yo te kòmanse bese, ki sa sa te fè? Sa a te mete yon presedan nan peyi ki te swiv chemen nan fè fas ak pwoblèm sa a tankou Lachin, se sa ki, enpoze yon konfinman e kenbe moun lwen youn ak lòt. Li se yon tronpri. E sèk sa a òganize li. Mwen jis mete yon memo sou entènèt la; se yon imaj latè ki di: "Ki te dirije pa bann psikopat. E jere pa bann idyo." Epi Men ki jan dinamik sa a travay. Gen psikopat yo nan fon an ki òganize tout bagay sa yo e lè sa a, gen inyoran an ki di: Kiyès mwen ye, ki kote mwen ye, ki sa ki pral pase? Politisyen, elatriye, ki reyaji nan règleman sa a tankou: "O tout moun pral mouri. O, nou t’ap fè pi byen pou enpoze yon konfinman lè sa a", ki pa gen okenn lide de sa k’ap pase a reyèlman.


9- 5G dèyè Kovid-19 la


Brian: Mwen pa gen lenpresyon ke Trump ak Boris Johnson fè pati gwo pwojè sa a. Yo sanble reyaji nan yon sitiyasyon epi yo sanble yo ap eseye sove karyè politik yo e petèt yo ap eseye sove moun ki baze sou kontrent sa yo ak kwayans sa yo.


David: Pran ka Boris Johnson nan ki jis te entène lopital. Yo te ekate l' nan wout la, vrèman! Se pa enkwayab! Tout moun sa yo pandan konferans pou laprès chak jou ki repete nan inison - "Kovid-19, Kovid-19, konfinman" - te tout enfekte ak Kovid-19 la an menm tan. Mwen te jwenn li trè etranj. De tout fason, gade nan figi Boris Johnson. Li sanble tankou yon nonm pèdi e malere, se li menm ki te pran desizyon yo epi li pral blame pou sa. Li pat pran desizyon sa yo. Se konseye l' yo ki mennen ladann. Se yo menm ki motive l'. Se moun nan lonbraj yo ki mennen politik la. Se pou rezon sa a menm règleman yo ap aplike nan tout peyi yo, paske yo esansyèlman dikte nan lemonn antye.


E Trump te eseye, omwen piblikman defann tèt li kont sa, paske yo konnen pwòp karyè politik yo kòm Premye Minis ak Prezidan yo pral absoliman detwi pa Amagedon ekonomik sa a ke blokaj sa yo te kreye. E sou baz de ki sa? Nan detestab pwojeksyon òdinatè yo ak yon modi viris ki pa egziste epi ki gen egzistans pa janm te pwouve. Se konsa, yo reziste men gade nan presyon ke yo ap sibi yo. "Mesye Trump, de milyon Ameriken ap mouri si ou pa enpoze konfinman peyi a." Koulye a, ann entèrese nou a 5G a. Li komik paske premye fwa mwen te chita la a, nou te diskite sou li, se te kilè deja? Èske se te an 2018?


Brian: Wi, plis pase 2 ane de sa.


David: Nou te konsakre yon pati nan konvèzasyon nou an sou sa mwen te panse sou 5G a. E kèk moun te kòmanse mete tout videyo sa yo sou Entènèt paske mwen te atire atansyon ke 5G a se yon pouvwa enèji elektromanyetik pi pwisan pase sa ke nou te wè anvan an. Li pa jis yon ti amelyorasyon 4G a. 4G a te deja nosif ase. 3G a tou. Se konsa, li pa jis yon ti amelyorasyon de 4G a. Li se yon tout nouvo pati nan espèk elektromanyetik la, milimèt vag yo. Li se yon pati imans, pi pwisan pase nenpòt bagay nou te wè anvan.


Kò imen an se yon chan elektromanyetik. Sèvo a kominike avèk rès kò a ak selil yo nan yon fason elektrik. Li trete enfòmasyon yo nan panse a yon fason elektrik. Sou kèk nivo, nou se antite òganik elektromanyetik, elektrik. Lè chan elektromanyetik sa a nan balans, nou nan bon sante. Lè li nan move balans oswa nan dezakò, nou santi nou mal alèz. Nou soufri de swa maladi fizik oswa sikolojik, depann sou ki jan sèvo a afekte pa tretman enfòmasyon an. Nou kounye a bonbade, 24 èdtan nan yon jounen, 7 jou nan yon semèn, pa bann chan elektromanyetik ki te pwodwi pa teknoloji ak Wi-Fi. E nan peryòd izolman sa a a viris sa a, nou wè nan plis ak plis kote enstalasyon 5G a.


Gen liv sa a ki ekri pa Arthur Firstenberg yo rele "The invisible rainbow". Firstenberg gen lontan etidye enpak sante nan chan elektromanyetik yo ki te pwodwi pa teknoloji a. E nan liv sa a, li dokimante lefèt ke, chak fwa nou te fè fas a yon gwo "epidemi" mondyal, nan date grip espanyòl la an 1918, ki pat gen anyen fè ak Espay, li te soti nan yon baz militè. Se konsa, chak fwa nou te fè eksperyans yon sitiyasyon pandemi avèk kòm souvan sentòm grip la, li te presede entwodiksyon yon lòt nivo pouvwa radyasyon ki te pwodwi pa teknoloji a.


E an 2018, Firstenberg te deklare, anvan avènman 5G a e anvan arive Kovid-19 la, ke chak ogmantasyon masif radyasyon pwodwi pa teknoloji a e ki gen yon enpak sou chan elektromanyetik tèrès la, ke nou toujou ap kominike avèk li, te pwodwi pwoblèm masif an tèm de sante pou popilasyon an. E sa, se te an 2018. An 2019, yo entrodwi 5G a, ke kèk nan nou, osi byen ke anpil doktè ak syantifik mande yo sispann enstalasyon li yo, paske enpak li sou sikoloji a ak sante pat teste.


Brian: Pa gen okenn tès endepandan ki te teste?


David: Okenn. Sèl tès endepandan ki te genyen, ki te fèt pa vrè moun endepandan deyò endistri telekominikasyon yo. Epi ou te tande moun sa yo di, "Li ta katastwofik pou sante imen," epi yo te mande ke yo dwe entèdi. Doktè ak syantifik soti nan kèk 41 peyi te siyen yon petisyon rele pou entèdiksyon li yo. E byen si, ki pat koupe, e se pou sa 5G a te deplwaye san ke okenn tès pat fèt, ke yo admèt. Ane pase a, yon senatè soti nan Capitol te mande moun ki anchaj endistri telekominikasyon yo konbyen tès yo te fè, konbyen lajan yo te depanse pou teste efè 5G yo sou sante. E repons lan te, "Zewo". Pou rezon ki senp ke si yo te fè sa a e ofisyèlman pibliye, 5G a pa ta janm te otorize.


Brian: Men, konpayi telecom yo pa vle fè nou mal ak 5G a, se pa yo an patikilye de tout fason.


David: Sa a pote nou tounen nan piramid la. Endistri telekominikasyon yo apatni a sèk la. Sa ke endistri telekominikasyon yo ap fè, avèk tout teknoloji entelijan sa yo e tou ak satelit yo, satelit sa yo ki ak 5G a, emèt radyasyon sou chak santimèt nan tè a, se absoliman enpòtan si yo vle enpoze yon total kontwòl sou popilasyon an atravè entèlijans atifisyèl. Se konsa, nan piramid la nan endistri telekominikasyon yo, gen yon gwo kantite moun isit la ki pa gen absoliman okenn lide nan enpak sa a. E lè sa a, nan verite a, yo pa ta vle entèrese nan li paske gade nan tout sa li pote yo finansyèman. Men nan tèt piramid la nan endistri sa a, pwen santral kontwòl la, yo konnen byen ki sa sa pral pwodwi. Epi poukisa? Paske yo vle li rive etandone efè yo pral gen sou limanite. Yo pral kapab manipile moun sikolojikman, e yo pral kapab fè yon masak ak 5G a.


Donk ki efè 5G a pwodwi? Efè ke 4G a deja pwodwi, men anplifye pa 5G a. Li anpwazone selil yo pa chan elektromanyetik yo. Selil sa yo, yon fwa anpwazonnen, lage exosomes, repons natirèl nan sistèm iminitè imen an, e lè sa a, yo pral teste ou pou Kovid-19. E ki premye vil Chinwa te entwodwi 5G a, jis anvan aparans viris sa a? Wuhan. Koulye a, men yon lòt senaryo ki ta dwe fè ou panse. Pandan ke konfinman sa a ap mache, antèn 5G yo yo deplwaye an vitès zeklè. Pandan ke konfinman sa a ap pran plas, kèk 21 vil ak tout ti bouk an Angletè te pèmèt enstalasyon antèn 5G yo. Atravè planèt la bann antèn 5G te enstale an gran kantite.


Brian: Pandan ke tout bagay yo ta dwe sispann. Yo kontinye enstale gwo fò tou won nan espas yon sèl lannwit.


David: Wi, paske li konsidere kòm yon travay esansyèl. E an reyalite, sa a se esansyèl pou sèk la, paske yo vle 5G a toupatou. Epi pandan ke tout antèn sa yo ap enstale, e byen si moun yo pa ka pwoteste piske yo izole youn de lòt, nan fèmen lakay, e se pou sa yo fè sa. Elon Musk se, (mwen pa pral rele l' yon psikopat paske li pa fò ase, an reyalite, li se yon gwo psikopat), pafètman okouran de rezon ki fè 5G a aplike. Li voye semèn apre semèn plis ak plis ba-altitid satelit ki pral gaye 5G a nan direksyon tè a. Li te deja jwenn otorizasyon pou di mil satelit, e li sou wout pou’l reyalize objektif sa a. Objektif sa a se te karant-de mil. Jis kantite a li te deja voye te pouse astwonòm yo atravè mond lan pote plent paske yo pa kapab obsève syèl la ankò.


Epi pandan ke konfinman sa a ap fè pwogrè, Elon Musk te resevwa otorizasyon komisyon kominikasyon federal la ki te pèmèt deplwaman 5G a san efè li yo pat teste, paske komisyon sa a se pou sèk la. Elon Musk te resevwa otorizasyon pou enstale yon milyon ak yon mwatye antèn tèrès nan Amerik, ki gras ak chan elektromanyetik la, pral konekte ak satelit yo. Yo ap kreye yon teknoloji sireyalis 5G ke yo rele smart grid (rezo entèlijan), ki kouvri mond lan avèk satelit, vide tout bagay sa yo sou latè, kreye rezo sa a avèk li lespri imen an pral dwe konekte via Entèlijans Atifisyèl (IA). Epi yo menm ba ou yon tan lè sa pral kòmanse rive nan yon fason ki grav, ki se, an 2030, yon ane ki souvan retounen. Donk men sa k’ap pase.


Brian: Epi li te resevwa pèmisyon sa a pandan konfinman an?


David: Wi, pandan konfinman an. 5G a se yon gam frekans. Li pa sèlman yon sèl frekans. Si moun yo ale nan sit entènèt mwen an wè lyen sa a pou telespektatè London Real yo, yo pral wè nan seri videyo a ki genyen yon doktè ki soti nan New York. Li se yon doktè ankòlè nan pwen ke li te fè yon videyo. Li te rebele. Li te travay nan yon inite swen entansif ijan nan yon lopital nan New York. E sa li di nan videyo sa a se, "Gade, sa a se pa Kovid-19, li pa sa yo te di li te ye a." Li te di, "Yo te di nou," epi mwen refere ou nan piramid la e lefèt ke tout moun fè sa yo ap di yo fè yo. "Nou te di yo trete moun ki te mennen ban nou yo avèk pwoblèm poumon, tankou moun ki gen yon maladi kontajye, yo rele Kovid-19. Men sa se pa sa nou wè."


Ale wè videyo a. "Sa a se pa sa nou wè" li te di, nan ajoute: "Mwen pa janm wè anyen konsa tankou sa mwen obsève nan poumon yo ak sa yo soufri yo epi mouri." Se sa li te di. "Poumon yo sanble tankou sa yo ki nan yon moun ki vole nan 30 mil pye, e a mezi ke presyon kabin nan disparèt, oksijèn nan disparèt, e li tou dousman mouri nan manke oksijèn." Li te fè yon lòt analoji. "Sa a se sa mwen ta espere wè nan poumon yon moun ke yo ta mete sou tèt Everest san aklimatasyon," e evidamman san aparèy pou’l respire. "Sa a se egzakteman sa ou ta atann. Mwen pa konnen kisa k’ap pase, men li pa Kovid-19. Li pa yon maladi enfektye, e mwen pa janm wè anyen konsa." Endistri telekominikasyon yo admèt sa. Yo vle pote 5G a nan yon frekans 60 Gigahertz (GHz). E mwen ta ka di ke se sa yo te deja fè dèyè sèn nan. 5G a a 60 GHz anpeche kò imen an ak san an absòbe oksijèn. Si yon moun afekte pa frekans 5G a a 60 GHz, kò l' pral pa kapab absòbe ase oksijèn. Li tou senpleman pral tonbe plat atè nan lari an.


Epi sentòm sa yo, dokiman sa a, se egzakteman sa ke doktè New York sa a dekri, men lè li te di, "Mwen pa konnen kisa k’ap pase, mwen pa janm wè anyen tankou li." Epi ou dwe konprann yon sèl bagay. Se ke yo pa t' gen ase lanmò malgre lefèt ke yo ranje chif yo e ke yo te fè pi byen pou akimile tout lanmò sa yo anba etikèt Kovid-19, yo jistifye lefèt ke viris sa a li trè mòtèl. Men, an menm tan, kantite lanmò yo, tout sa ki lakòz, pat ogmante. Sepandan, nou ka wè ke yo ap bati ponp finèb. Yo vire tèren foutbòl yo an ponp finèb nan anpil peyi. Yo ap prepare pou anpil moun, anpil lanmò.


Sa pa kole. E menm nan manipile chif yo reyalite a rete ke kantite lanmò yo anonse a, pa ka jistifye tout espas sa yo ke yo transfòme an ponp finèb yo. Yo p'ap janm ranpli yo avèk chif sa yo te anonse yo. Men, si yo bati ponp finèb sa yo en mas, e chif yo kòmanse bese nan peyi Lachin, "Ouf, nou te simonte kriz sa a", yo pral di. Men, lè sa a yo pral pase pou idyo. Se konsa, poukisa yo ap fè li? Oke, mwen pa di li pral rive, men mwen di ke li se yon bagay nou ta dwe siveye. Yo ap fè li kounye a nan deplwaye tout gwo fò tou won 5G sa yo, toupatou, ak tout satelit sa yo. Plis yo deplwaye 5G a, plis 5G sa a pral gen yon enpak sou sante popilasyon an. E plis li pral gen yon enpak sou sante popilasyon an, plis yo ka di ke se Kovid-19 la ki kòz la. Men, si yo kòmanse nan sèvi avèk 5G a a 60 GHz, yo pral touye anpil moun paske kò yo pral pa kapab ankò absòbe oksijèn.


Si yo fè sa, yo pral kapab kòmanse ranpli ponp finèb yo, epi yo ka di, "Epi, gade, se fòt viris la, epi nou bezwen ranfòse konfinman an. Epi li pral Kontinyèl." Bay chif ke nou bay yo, nou dwe se poutèt atantif a sa. Si moun yo kòmanse tonbe an gran kantite nan tout mond lan kote 5G a prezan, epi yo fini nan ponp finèb sa yo, nou pral kòmanse seryezman poze tèt nou kesyon epi fè rapwòchman. Paske pou tan an, epi sou baz chif yo anonse yo, sa a ta ineksplikab, men se pa si yo anpeche nou jwenn oksijèn. Epi li ta ka fè nan yon zòn piti anpil. Ou ka sible yon kay pou pran retrèt e pa mwayen 5G a, ou ka kreye yon mank oksijèn, e moun yo pral mouri, epi yo pral di, "Kovid-19". Ou gen moun ki kounye a yo rele sitwayen jounalis, moun ki ale filme sa k’ap pase a ak telefòn yo. Sa k’ap pase pandan lekòl ap fèmen, sa k’ap pase pandan moun yo ap konfine, se ke yo ap mete 5G nan lekòl yo. Èske’w konnen ki kote yo ap enstale 5G tou? Nan lopital. Yo mete 5G toupatou. Se konsa, yon fwa sa mete an plas, yo pral gen kapasite pou manipile moun sikolojikman ak fizikman e tout sa a kondwi, omwen an pati, nan vaksen an.


10- Biwo kominikasyon yo entèdi emetè Radyo yo


Brian: David, anvan nou rive nan vaksen an, gen lopital yo, jan nou te wè a, ke yo vid, sal ijans yo ki vid. Ki vle di, jan ou te di a, yo pa pral itilize yo. Sa a pral bay enpresyon de yon sou-reyaksyon ki ta ka endike ke pouvwa konfinman sa yo ka ranvèse.


David: Wi, egzakteman. Kesyon an se, "Èske yo ap pèmèt sa rive e di, o men pa gen okenn?" Lè chif sa yo pwoklame pa Imperial College e kannay Neil Ferguson sa a pap rive vre, ki sa yo pral di? Konfinman an se rezon ki fè chif la pat akonpli. Se konsa, fondamantalman, yo pa ka pèdi. Men, nou wè ke nan peyi Itali, malgre konfinman an ki te kòmanse 9 mas la, chif yo te kontinye ogmante, semèn apre semèn. Pandan ke nan Lachin, kantite lanmò yo te anonse yo tonbe dramatikman. Se konsa, yo pral jis lèse tonbe, e se tou? Oswa èske yo bati ponp finèb sa yo nan yon fason reyaksyonè pou yon rezon? Paske ou gen absoliman rezon. Medya yo di nou, e pa "medya yo" mwen pa vle di jounalis paske li se yon bagay yo p'ap janm konnen; yo di nou ke lopital yo se zòn lagè reyèl. Men, si yo kòmanse nan sèvi avèk 5G a, ak frekans 60 GHz yo anpeche moun yo ki sòti nan absòbe oksijèn, li ta kapab byen, anba senaryo sa a, ke lopital yo se vrè zòn lagè. Men, jan bagay sa yo kanpe a, sa a se pa ka a. Moun yo te ale e te filme anndan lopital sa yo atravè mond lan, epi ou gen absoliman rezon pou soulve pwoblèm nan nan sa yo rele zòn lagè nan lopital sa yo. Yo vid, mon Dye! Yo vid! Yon nèg te mache alantou yon lopital nan Stoke Mandeville nan de zè de tan. Li te filme tout bagay. Kote a te vid, mon Dye! "E, o, poukisa lopital sa a vid, li sipoze yon zòn lagè!" Ki sa yo te fè? Yo jete l' nan prizon.


Gade, e sa se yon bagay ou mansyone pi bonè. Sa a se yon pwen trè enpòtan. Nou gen nan peyi sa a yon depatman gouvènman an, yon regilatè gouvènman an, yo rele Ofcom, Biwo Kominikasyon yo, ki se regilatè difizyon Britanik, te dirije pa yon dam yo rele Mélanie Dawes. Pran nòt nan non sa yo. E lè nou ap pase nan kriz sa a, oswa prèske, moun sa yo dwe rele an kont. Nou nan yon sitiyasyon kote dam sa a ak òganizasyon li an, ki se yon depatman nan gouvènman an, donk te poutèt sa enfòme difizyon Britanik yo (e byen si, yo te obeyi nan fason lach kòm dabitid), ke yo ta fè fas a sanksyon grav si yo pèmèt nenpòt diskisyon sou chanèl televizyon yo ak estasyon radyo, konsènan nenpòt ki lyen ant 5G a ak sa yo rele Kovid-19 la.


Gouvènman Britanik lan, atravè lòt estipid minis sante sa a Matt Hancock, ki pa pral bay responsablite a nan yon Lego House, di ke tout moun ta dwe rete nan kay yo. 66 milyon moun nan peyi sa a, chita nan kay yo epi ap fè sa yo te di. Moun ki tankou li, kounye a di jeyan yo ki nan Silicon Valley yo, Zuckerberg sou Facebook, Sergey Brin ak Larry Page sou Google, Wojcicki sou YouTube, elatriye. ke yo ta dwe kondane moun yo ki fè yon lyen ant 5G a ak kriz Kovid-19 sa a.


Donk sa sa di nou? Youn, yo pa pran swen libète ak dwa deba a. Se poutèt sa, yo pa gen plas nan gouvènman an oswa nan tèt yon kò regilasyon difizyon. Men, ki di nou yon lòt bagay. De, sa a di nou ke gen yon lyen ant 5G a ak kriz sante sa a yo rele Kovid-19 la. E sèl rezon ki fè yo pa vle pèmèt nou pale sou li se paske gen yon lyen. E ki moun ki fè pwomosyon 5G a ak deplwaman 5G a? Ki moun ki jere lisans yo pou 5G a? Ofcom, fanm lan menm. Se konsa, gen yon lyen ant 5G a ak sa yo rele Kovid-19 la, sitiyasyon an n’ap fè fas la. Se poutèt sa yo vle entèdi nenpòt diskisyon sou li. Si ou pa kapab genyen yon deba, epi yo klèman pa ka genyen deba sa a, lè sa a, entèdi li. Se deviz tout tirani yo nan istwa limanite.


Brian: Epi sa a se sèl bagay yo te entèdi a difizè yo. Yo pa anpeche yo pale sou vaksen an, pale sou sa oswa sa. Yo te gen direktiv espesifik, e se sa ki lyen ant 5G a ak pandemi an. Si mwen te travay nan yon estasyon radyo oswa televizyon, mwen pral pwobableman arete. Yo ta anprizone nou. Men, se pa ka a, paske nou pa gouvène pa yo, ankò.


David: Brèf, yo vle sansi a kontinye ankò e ankò. Paske lè konspirasyon ou a kontwòl pèsepsyon an, ki vle di kontwòl konpòtman an, epi gen yon viris danjere ki mennen nan yon konfòmite ak rete lakay, si moun yo reyalize ke pa gen okenn modi viris, e ke li se yon tronpri total, chans yo ke yo konpòte yo tankou mouton reyèl, gen mwens chans paske pèsepsyon yo diferan, kidonk konpòtman yo diferan. Pèsepsyon sa a soti nan enfòmasyon ki resevwa yo. Pakonsekan volonte yo pou domine kontwòl enfòmasyon yo. Epi an nou jis mande tèt nou kesyon sa a. Ann imajine ke pa gen absoliman okenn lyen ant 5G a ak sa yo rele pandemi Kovid-19 la. Ki sa ki mal nan sa ke nou diskite sou li sou antèn pou konnen si gen yon lyen oswa ou pa? Pa gen okenn.


Se konsa, rezon ki fè yo pa vle nou pale sou li se ke gen yon koneksyon. E lefèt ke difizyon yo aji konsa, "Wi madam. Mwen regrèt madam", revele kote enfòmasyon reyèl la ye. Sa yo se sit entènèt tankou m' yo, LondonReal ak lòt òganizasyon atravè mond lan, kote jounalis reyèl yo pran plas, e ki kote enfòmasyon reyèl yo disponib pou moun yo. Ou pa bezwen konte sou sèvis piblik yo pou ba ou yo. BBC se pa yon òganizasyon enfòmasyon. Li se yon depatman gouvènman an. Sa ke yo rele jounalis yo se anreyalite bann fonksyonè. Yo rele tèt yo jounalis, men yo pa sa. Pran nenpòt sitiyasyon, chak fwa BBC swiv liy direktris establishment lan, epi li fè pwomosyon liy sa a sèlman. E li pa pèmèt non plis pou mete’l an kesyon. Li te yon bon bout tan depi BBC te initil, eksepte pou gouvènman an. Se konsa, nou vini nan vaksen yo.


Brian: Premyèman, ann pale sou gwo fò tou won 5G yo, ki apèn enstale yo ke yo te boule nèt semèn pase a nan Belfast, Liverpool, Birmingham. Moun yo reyaji. Gen tout ajitasyon sa a nan gwoup Facebook yo. Ki sa ou panse sou sa? Apre sa, mwen konnen ke nan fen an ou pral di nou sou pwochen etap la ki ap tann nou. Men, mwen ta renmen ou pale m' sou aksyon sa a.


David: Se pa ak mwen menm pou di nenpòt moun ki sa yo dwe fè, paske tout moun lib nan chwa l' yo. Men, ou sèlman gen pou gade sitiyasyon an. Men, si yo kontinye sou chemen sa a ak 5G a, epi yo reyalize objektif yo, li pral fen lavi imen an jan ke li te konnen li a. Mwen te di sa depi lontan. E repons lan te: "O, ou fou! David Icke sa a fou." Apre sa, mwen te di, "Oke, oke." Èske y’ap ri kounye a? Moun yo dwe pran yon desizyon.


Ou konnen, mwen absoliman kont vyolans kont moun. E mwen pa panse vyolans sa a ta ka solisyon an. Si ou itilize vyolans kont moun nan non yon bagay ou panse ki dwat, ou se jis yon glas nan sa ou ap eseye konbat la. Gen Pwovèb sa a: "Ou vin sa ou ap konbat la, ou vin sa ou rayi a." Men, moun yo ap gen pou yo pran pwòp desizyon yo. Tout sa mwen pral di ak repete ankò se ke si deplwaman 5G sa a ap kontinye, se fini. Donk sa ke moun deside fè a sijè sa a, se pou yo.


Men, li trè klè ke sa ki te pase se ke gen moun ki te fèmen lakay yo pou rezon fo sa a. Se konsa, pa gen okenn rasanbleman. Pa gen okenn posiblite pou pwoteste. Se konsa, yo gen lib rèy pou yo rapidman deplwaye e pwolonje 5G a, pandan anpil moun te pèdi travay yo, biznis yo detwi paske yo ap jije pa gouvènman an yo dwe "ki pa esansyèl". Se konsa, yo gen tout latitid yo rapidman deplwaye ak elaji 5G a, pandan anpil moun te pèdi travay yo, biznis yo detwi paske yo jije pa gouvènman an "ki pa esansyèl". Pandan ke deplwaman rapid 5G a gwo fò tou won yo avèk potansyèl destriktif ak sikolojik yo, konsidere kòm travay esansyèl. Koulye a, ou jis gen pou relè pwen yo, epi ou ka wè ke gen yon konspirasyon masif ki an travay, nan bi pou deplwaye 5G a san nenpòt pwotestasyon pou anpeche plan sa a. E sa vle di li pa bon pou limanite. E Elon Musk, selebrite sa a ki soti nan Silicon Valley, se tankou tout moun sa yo ki enplike nan tout bagay sa a, yon super psikopat. Li ta dwe mete nan prizon pou tout rès lavi li. Mwen espere ke yo pral mete l' nan menm selil ak Bill Gates paske yo se de pè byen monte! Li nan pwosesis mete kanpe pi plis satelit ki voye frekans 5G sa yo sou latè. Lè ou bati yon reyalite teknolojik sireyalis nan li ke sèvo chak èt imen konekte nan Entèlijans Atifisyèl la (IA), ou dwe kreye yon sitiyasyon kote chak santimèt kare nan planèt la gen yon resepsyon Wi-Fi. E sèl fason pou reyalize sa a, se pou fè sa soti nan lespas. Epi se, sa yo fè. E Elon Musk konnen sa, ki fè l' yon psikopat. Nan sans sa a, ann entèrese nou a Bill Gates.


Brian: Apre sa, mwen ta renmen ke nou pale sou efè sikolojik sa pral gen sou nou.


David: Egzakteman. Kote li mennen nou se nan vaksen an. E nan vaksen sa a, pral gen anpil materyèl jenetik ki pral deklannche anpwazònman selil yo, ki pral deklannche exosome nan li menm tou. Men, vaksen sa a pral gen tou mikwo-pis la, ki sòti nan nanoteknoloji a. Mwen mansyone pi bonè ke Elon Musk te jwenn otorizasyon pou enstale yon milyon antèn tèrès pou kominike avèk satelit li yo. Nano-pis sa yo ke yo mete nan nou an nan divès fason, yo konplètman envizib nan je toutouni. Se poutèt sa nou pale de nano. Yo rele yo smart dust (pousyè entelijan). Li evidan nou ap pale de bagay sa yo ke yo tout entelijan: nanobots, neurobots yo, yo ba yo non diferan. Men, Smart dust la pral fè jwe fent la. Lide a se mete yo nan kò nou kote yo pral aji menm fason ak antèn tèrès Musk la aji ak satelit li yo. Yo konekte imen yo nan rezo sa a, reyalite teknolojik sireyalis sa a kontwole pa entèlijans atifisyèl la, epi nou pral vin bann tèminal òdinatè. Se sa ki objektif la.


11- Tronpri bann vaksen yo


Mwen pral di ou yon ti istwa ki pral mennen nan fabrikasyon nano-pis ak vaksen an. Nan fen ane 1990 yo, mwen te mande yo ale wè yon syantifik CIA nan Californie paske li te vle kite moun konnen sa ki t’ap pase a, men li pa t' kapab. E rezon an pou kisa li pa t' kapab, te vin trè evidan. Se konsa, mwen te ale wè l' nan kay li nan Sid Kalifòni. Epi fanmi li te la. E nou te manje e nou te gen yon diskisyon lontan lannwit sa a. E li te vle di m' bagay ki t’ap pase yo paske li pa t' kapab pale. Li te di m' li te vle sèvi peyi l' e se pou sa li te antre nan CIA a kòm yon syantifik. Men, lè li te pran biwo li, li te reyalize ke konspirasyon sa a ke mwen te denonse depi 30 ane a t’ap pase. Se poutèt sa li te kontakte mwen. Li te di tèt li: "O non, pa gen okenn fason, mwen pa pral fè sa. Non, non, non, non. Mwen pa pral fè sa. Mwen pa pral jwe yon wòl nan zafè sa a." E li te pati.


Lè sa a, sa l' sonje se ke apre li te kite travay li a, li te soti lakay li, li reyalize ke li te gen yon pèt memwa. Li te di m' ke li pa t' sonje sa ki te pase apre sa, men ke li te sonje, apre li te kite kay li, li te reveye sou ban medikal sa a, nan yon chanm, pou kont li. Pandan li kouche la, li piti piti reprann kapasite li yo. Li reyalize ke yon bagay kole nan pwatrin li. Se konsa, li louvri chemiz li. Epi repete menm jès yo pandan l’ap rakonte’m istwa li a. Mwen ka di ou ke mwen reyèlman pa t 'atann sa. Apre sa, mwen wè sou pwatrin li tankou yon plastik transparan chanpou sak. E andedan, yon likid zoranj ak koulè dore. Anvan li te montre m' sa, mwen mande l' kesyon: "Epi poukisa ou kenbe travay la?" Mwen te deja konnen repons li, men mwen te vle tande’l soti nan bouch li. "Poukisa ou toujou ap travay pou yo?" Li te reponn mwen: "A koz de sa."


Nan CIA a, yo rele li patch (yon kalite pansman), moun ki te "patche" yo (moun ki te sibi kalite pansman sa a). Se konsa, sa k’ap pase pandan pèt memwa sa a se ke yo manipile kò yo. Li te di ke te gen omwen yon mil lòt syantifik ki te patche nan moman an. Se te nan fen ane 1990 yo, alantou 1997 mwen panse. Se konsa, li te di ke pandan pèt memwa sa a, yo manipile kò yo, fè yo totalman depann de dwòg sa a ki nan patch la pou siviv. Sa a se ki jan yo fè. Li te eksplike’m ke patch sa a te dwe ranplase chak 72 èdtan. Men, si ou pa jwenn yon nouvo dòz dwòg sa a, ou kòmanse mouri yon lanmò trè dezagreyab. Pou wè si tout bagay sa yo te vre, li te defye yo e li te wè ke yo pat plezante. Si li pa soumèt, epi si li pa kite yo pran avantaj konpetans li nan sipò CIA a, nan tout tronpri sa yo, ak konspirasyon sa a te òganize pa sèk globalist la, Lè sa a, alò li pa repatche. Li te tou di m': "Mwen kenbe kèk nan konesans yo bezwen, e mwen asire ke yo konnen li, paske mwen konnen nan eksperyans lòt moun ke yon fwa yo te peze sitwon an e pa gen anyen ki rete pou trase nan li, yo debarase yo de ou." Fòk ou te gen anpil kouraj pou pale ak mwen.


De tout fason, men sa mwen te aprann nan men l'. Epi sonje, nou te alantou 1997. E pèsonn pa vrèman pale de nanoteknoloji a nan moman an. Jodi a nou konnen ke li prezan nan tout bagay. Menm nan manje. Men, li pa t' nan domèn piblik nan tan sa a. Li te di m' sou ti mikwo-pis envizib pou je toutouni an ke yo enjekte nan moun nan pwogram vaksinasyon yo. Li te di m' a kisa pis sa yo sèvi. E nou te nan fen ane 90 yo. Vaksen sa yo ankouraje ak finanse pa Bill Gates tankou okenn lòt moun sou latè, ak yon òganizasyon ki rele GAVI, ke Bill Gates ap devlope. De antite sa yo vle vaksinen tout moun. Men, yo vle yon lòt bagay. Yo vle ke tout moun ki pran vaksen an gen yon tatouwaj kantik pou yo ka wè nimerikman si ou te pran vaksen ou non.


Men kisa ki pral rive ak tronpri Kovid-19 sa a, se ke pi bonè oswa pita, chif yo ap kòmanse bese e nan kèk pwen yo pral fasilite konfinman an. Men, yo te planifye lòt vag. E jan presedan konfinman an te mete, yon peryòd preparasyon pa pral nesesè pou konfinman yo k’ap vini pandan lòt vag yo. Li pral imedya. Se sa li ye. Yo fè moun yo soumèt a yo sikolojikman. Apre sa, yo pral chache pou vaksinen yo. Sèt vaksen aktyèlman ap prepare pou Kovid-19 la. Chak nan yo finanse pa Bill Gates. Se menm Bill Gates sa a ki te enplike nan fondasyon Bill ak Melinda Gates sa a nan similasyon yon pandemi kowonaviris ke yo te fè pandan "Events 201" e simile ki jan otorite yo ta reyaji, e se sa ki te pase, epi li te rive egzakteman sis semèn anvan bagay yo te mennen nan atansyon piblik la nan Lachin.


Foròm Ekonomik Mondyal lan nan li ke Gates trè enplike, pi popilè 1% sa a, te tou òganize similasyon pandemi kowonaviris sa a; ak yon òganizasyon yo rele "Johns Hopkins University Medical Operation" nan Etazini, osi byen ke "Johnson ak Johnson", ki kounye a ap devlope vaksen Kovid-19 la. Òganizasyon Johns Hopkins ki te patisipe nan similasyon sa a, reyalite yo montre nou ke tout bagay te pase jan li te planifye a, te tou, nan menm lespri a, te pote yon similasyon an 2018. Epi ki moun ki ap rasanble chif mondyal ka Kovid-19 yo ak lanmò pa Kovid-19 yo nan medya yo? Johns Hopkins Inivèsite ki te patisipe nan similasyon sa yo.


12- Objektif Gouvènman Mondyal la


David: Lide ki kache se ke, si ou vle soti nan konfinman an, epi ou pa vle lòt, ou ta dwe vaksinen avèk vaksen yo te fè pou ou a e konsa pa reprezante ankò menm yon menas pou rès kominote a.


Brian: Epi sa ba ou dwa.


David: Wi.


Brian: Sa se paspò Bill Gates te pale de li a.


David: Wi. Bill Gates se youn nan moun ki pi mechan sou planèt la. Donk men nou ap fè fas ak dilèm sa a kote tout bagay ap jwe deyò. Swa ou aksepte vaksen plen ak tenten sa a, pou yo kontwole ou, epi pou detwi sante ou, epi nou pral gen pandemi repete, oswa ou pa pral kapab melanje ak rès kominote a, epi ou pa pral kapab pran avyon, elatriye. Sa a se rezon reyèl poukisa Gates ak GAVI te devlope tatouwaj kantik la - se konsa, yo ka di ki moun ki te resevwa vaksen an ak ki moun ki pat resevwa li, avèk èd tout teknoloji sa yo nan kontwòl ke ou ta ka soumèt tèt ou bay e ki pral detèmine si wi ou non ou ka monte nan yon avyon pa egzanp. O, non, ou pa kapab. Ou pa vaksinen.


Brian: Èske li tankou yon mikwo-pis andedan ou lè sa a?


David: Wi. Sa a se sa ke tatouwaj kantik la pral efektivman pèmèt. Sa se teknoloji a ke yo pral mete nan plas yo. Prensip sa a la. Lè ou pase nan teknoloji a nan pwen espesifik, tanperati ou pral pran. Moun sa yo k’ap dirije Silicon Valley yo, yo se sa yo rele bon moun, ki sousye pwofondman de limanite. Ki sa ke yo te kòmanse fè, (moun tankou Google), se mete swiv done telefòn mobil disponib nan gouvènman yo, pou wè si gen yon rasanbleman moun pandan konfinman an.


Brian: Wi. Yo te jwenn yon gwoup jèn moun ki te rasanble sou plaj sa a nan Etazini pou selebre prentan an. Yo te 70 epi yo te retrase yo pou 40 diferan eta yo. Mwen te panse li te ilegal pou divilge enfòmasyon pèsonèl, men se sa ke yo fè.


David: Oke, yon fwa ke yon konfinman mete an plas, e demokrasi a desann - e ke sa se egzakteman sa ki te jis te pase - lè sa a, ou antre nan yon tirani ki kapab dekri sèlman tankou fachis, totalitè, aspè legal la oswa respè pou imen pa egziste ankò, paske gouvènman an fè sa li vle. Epi se pa politisyen yo ki deside. Yo pa t' konprann anyen. Se kostim fè nwa yo ki dèyè sèn gouvènman an ki gen kontwòl la. Nou trouve nou donk nan etap la ki vin anvan sa yo ki nan mikwo-pis yo ak objektif ki t'ap chache a. Yo pral swiv ou nan tan reyèl tout kote ou ale. Apre sa, yo pral di ou ke se sèlman tankou yon kantite moun ki gen dwa pou yo rasanble, paske yo pa vle manifestasyon an mas. Epi yo pral konnen si ou fè sa, paske yo pral swiv ou. Koulye a, ann ale nan peyi Lachin.


Mwen te di nan liv yo ak konferans mwen yo ke si ou vle wè sa yo te planifye pou Oksidan an demen, gade nan Lachin jodi an. Nan Lachin, gen deja dè milyon kamera rekonesans fasyal. Polis Metwopoliten te jis entwodwi kamera rekonesans fasyal. Nan Lachin, ou gen yon diktati reyèl, e se sa k’ap pase la. Pandan ke nan Oksidan nou toujou nan "O non, nou pa anba okenn tirani. Nou jis fè l' paske li bon pou nou." Men, yo te fè pwogrè pi dousman. Kounye a ke yo te sispann demokrasi a, yo ka akselere mouvman an. Se konsa, yo ap deplwaye 5G sa a. Se konsa, nan Lachin, ou gen dè milyon kamera rekonesans fasyal ki toujou ap swiv popilasyon an nan tan reyèl. Ou pa plis pase yon nimewo. Wè Georges Orwell, wè Huxley. Mwen te wè dokimantè kote yo voye yon moun nan lari Lachin pou wè konbyen tan li ta pran pou yo jwenn moun sa a - jis kèk minit. "Bam, mwen jwenn ou".


An reyalite, kamera rekonesans fasyal sa yo, gras a Entèlijans Atifisyèl (IA) a, egzaminen konpòtman ou. Sou tèt mache a, ou jwenn kredi sosyal - bon ti gason, bon ti fi - si ou konpòte ou jan gouvènman an vle a. Sinon, kredi sa yo retire nan men ou. Men, lè ou rive nan yon sèten nivo nan retire kredi, konsekans yo tonbe. Sa a se kisa k’ap pase nan dè milyon de Chinwa ki, nan pa konpòte yo jan gouvènman an vle a, yo entèdi yo pran avyon oswa menm tren. Epi se sa ki planifye. Se yon kontwòl total ak yon kontwòl absoli. E tronpri Kovid-19 sa a, fo sa a te fèt pou kreye yon tan trè kout santralizasyon global pouvwa ke mwen denonse a e ke mwen te prevwa depi 30 ane.


13- Avanse totalitè sou pwent pye


Kouman mwen te konnen? Si ou vle konsakre èdtan sou rechèch sa a, jou apre jou, epi mete sou kote ou "li pa ka vre", ou ka dekouvri konspirasyon sa a. Epi ou ka chèche konnen ki sa ki te planifye paske li pa rive nan yon kèk jou oswa menm nan kèk deseni.


Ki jan Aldous Huxley fè ak Pi Bon Mond yo an 1932, ki jan ke li te fè kapab bay anpil detay sou direksyon mond lan ap pran jounen jodi a? Ki jan Georges Orwell te kapab tou konsa presi nan liv li a "1984", ki te pibliye an 1948 kote li te dekri, tankou Huxley nan pwòp fason li, teknoloji tankou tele-ekran? Nou rele li smart TV (televizyon entelijan) jodi a, byenke smart TV pa sanble ak anyen tankou tele-ekran an paske li toujou ap gade ou nan kay la. Ki jan moun ki tankou Orwell - fèt Eric Blair - te konnen teknoloji sa a ta pral rive lè li pa t' egziste?


Ki jan yon nonm ki rele Dr Richard Day, ki te yon egzekitif nan òganizasyon Rockefeller Planned Parenthood, ki soti nan mouvman eugéniques, te konnen an 1969 ke Entènèt la ta pral vini? Gade sa ke Dr. Richard Day sa a te di sou sa ki ta pral rive nan mond lan, nan yon prezantasyon bay pedyat yo nan Pittsburg an 1969, epi li ekstraòdinè. Li pa t' jis pase sou li, men li te pale de li an detay. Youn nan bagay sa yo li te di yo jou lannwit sa a yo te: "Nou pral fè ke ti gason ak tifi menm." Okenn nan sa pa aksidan. Li konplètman entansyonèl. Apre sa, li te dekri Entènèt la an 1969, ki te sipoze te envante nan ane 1980 yo. Epitou nan 1969, li te dekri migrasyon masif moun nan Ewòp, li te di sa a ta pral rive, e poukisa.


Se konsa, kouman yo te konnen sa a? Paske gen yon pwogram ki la depi lontan te planifye pou limanite ki mennen nan kontwòl total atravè Entèlijans Atifisyèl ak kontwòl lespri imen an. E sa a fè etap pa etap. Sa a se sa mwen rele yon avanse sou pwent pye totalitè. Ou avanse pa etap. Epi chak etap yo prezante kòm pa gen anyen fè ak lòt la, se konsa ke apre yon ti tan, lè ou gade tounen, ou wè nan yon fason trè klè e evidan nan ki direksyon tout etap sa yo, aparamman pa konekte, finalman te mennen ou.


Si ou se yon inisye tankou Day te ye, (Day te yon egzekitif nan Planned Parenthood, ki soti nan Eugenics mouvman ki te kreye pa fanmi Rockefeller. Papa Bill Gates te nan tèt Planned Parenthood e li te yon sipòtè eugéniste Malthus la, menm jan Bill Gates te ye. Se konsa, nou toujou ap wè non òganizasyon sa yo parèt ak tout moun sa yo ke yo te konekte yo ak li nan yon fason oswa yon lòt); Se konsa, si ou se yon inisye tankou Day, ou konnen sa ki pral rive. Men, si ou ap travay di pou ekspoze plan sa a, lè sa a, ou ka predi kisa ki pral rive. Se poutèt sa tout liv sa yo ke mwen te pibliye nan dènye trant ane sa yo te ekstraòdinè pwofetik nan sa a e moun yo kounye a reyalize li. Poukisa mwen te fè tout bagay sa yo? Paske si gen yon plan danjere pou mond lan e anyen ni pèsonn pa entèveni pou sispann li – e a ki sa mwen te konsakre tout lavi mwen - lè sa a, li pral rive. Pou mwen, mwen eseye asire ke li pa rive. E nan dekouvri pwogram nan epi di "men plan an", ou pral predi lavni an san entèvansyon. Men, si liv mwen yo, donk egzat nan prediksyon lavni an, se paske yo sèlman revele plan an.


Chinwa yo gen yon pwovèb ki vle di nenpòt danje gen opòtinite li. Nou menm, mesye ak madam yo nan ras imen an, se kounye a nou nan yon pwen danje ak opòtinite. Si moun yo kontinye chita e yo kontinye konpòte tankou vrè mouton, "Woof, wi mesye, woof, woof" - si moun yo jwenn li difisil sa k’ap pase kounye a, wow? Yo poko wè anyen ankò! E se sa mwen te di moun yo ki t’ap ri m' yo depi trant ane ki sot pase yo, "Ou pral eksplike dwat nan je pitit ou yo ak pitit pitit ou yo poukisa ou pat aji. Paske si ou panse li difisil pou ou, gen yon ti imajinasyon ak wè mond lan move, endezirab, nan privasyon total ak kontwòl total, nan li pitit ou yo ak pitit pitit ou yo pral viv. Epi ou vin di mwen ke ou pa pare pou bouje dèyè ou epi reflechi sou konsekans yo."


Mwen pral ba ou konsekans yo etandone direksyon an nou prale a si nou pa mete sou kote - "Wi men mwen ka gen pwoblèm", men waw! Gade konsekans yo ki pandye nan figi ou si ou pa fè anyen! Nou dwe sispann bese devan sèk sa a. E kite m' mete bagay sa yo an pèspektiv. Nou gen yon Minis Sante, mwen gen yon dout sou kapasite newònal li yo. Li pa pran okenn desizyon. Li jis yon pay nonm nan pouvwa k’ap dirije li a an koulis la, konseye yo ak lòt moun yo. Men Hancock sa a: "Ou dwe fè sa," e 66 milyon moun san yo pa panse pou de segonn, fè li. Epi nou chita, epi nou kwit manje nan 5G a ki pwolonje jiska 60 GHz, e nou pa kapab respire ankò. E moun yo jis chita la, "Ey, non, nou pa ka. Sa yo se lòd gouvènman an."


Nou literalman nan yon pwen enpòtan pou vire istwa krisyal espès imen an. Se fen espès nou an jan nou te konnen li a, si nou pa mouye chemiz nou kounye a e atravè mond lan. Tout ane sa yo, moun yo te di m': "Yon ti ponyen moun pou kont li pa ka gouvène sou mond lan. Sa a se totalman ridikil." Oke, ti ponyen moun sa a te toujou kapab etabli nan kèk semèn, yon konfinman epi mete planèt la tout antye nan arestasyon lakay yo! Ki jan yo pa ka? Yo ap fè li!


14- Patisipasyon Elon Musk nan Kovid-19 la


Konbyen tan ankò nou pral andire sa? Paske pwochen etap la se rasyon manje a. Kisa ki ta ka fè moun plis depandan, si se pa manje a kontwole pa leta? Kite m' di ou ki kote nou ap dirije. Mwen te di l' anvan, men mwen pral di l' ankò. Yo pral mennen nou tou dwat nan yon sitiyasyon kote manje jan nou te konnen li a pral disparèt, fè wout pou manje sentetik. Tout atak sa yo sou vyann yo, tout kritik difisil sa yo kont manje, elatriye, byen, sa a tou se yon etap pi devan sou pwent pye totalitè a. E se poutèt sa, a koz konfinman an, ki endistri ki pi afekte nan mond lan? Restoran yo, elatriye. Yo ap fini disparèt sou tan longè paske yo vle kontwole manje a. Si yo kontwole manje a, yo kontwole ou. Epi si ou pa fè sa yo di ou, ou pa pral gen manje. Sa a se sa ki ap tann nou. Epi finalman, sèvo nou ap konekte ak Entèlijans Atifisyèl (IA) a, epi nou pap kapab panse pou tèt nou ankò. Se IA a ki pral panse pou nou.


Brian: Èske se objektif sa a ki dèyè vaksen an, nanoteknoloji a?


David: Wi, epi yo di nou. Nèg sa a, Ray Kurzweil, yon lòt psikopat Silicon Valley, li se yon pati jesyon Google e li te di ke disi 2030, sèvo imen an pral konekte ak IA. Sa yo se pwòp mo li, se pa mwen, "Depi lè sa a, IA pral panse pi plis ak plis pou moun, jiskaske finalman, panse imen an kòm nou konnen li, vin pwatikman neglijab." Sa a se fondamantalman sa li te di. Se konsa, nou gen psikopat sa a Elon Musk. Li te montre kèk ane de sa, epi ou ka sonje fraz sa a ke li te di: "IA ta ka fen limanite." Se konsa, ki sa li te fè? Li te kòmanse yon konpayi yo rele "Neuralink" ki gen objektif konekte sèvo imen an nan òdinatè. Epi tou l’ap dirije SpaceX. Òganizasyon sa a ki mete satelit sa yo an wo. Apre sa, l’ap dirije tou Tesla, machin Tesla yo. E se bann machin elektrik.


E se sa gouvènman Britanik lan te jis fè. Poukisa yo vle friz machin ki kouri sou gazolin ak dyezèl yo? Paske yo vle yon epòk kote machin yo pral otonòm, kote òdinatè yo ap deside destinasyon ou an. Avèk yon machin petwòl, yon fwa sou tablo, ou kondwi epi ou deside ki kote ou vle ale. Nan yon machin otonòm, ou pral sèlman ale nan limit yo ke òdinatè a pral pèmèt ou ale. E òdinatè sa yo pral pwograme pou ke ou pa pral ale nenpòt kote gouvènman an pa vle ou ale. Epi kounyeya nou gen machin otonòm sa yo - ou konnen, liy entelijan sa yo k’ap bati nan Angletè yo ki rele "Smart Motorways". Li trè danjere. Bagay sa a te deja touye anpil moun, men yo pa pran swen de li. Apre tout, yo se bann psikopat. Liy entelijan sa yo ke yo bati yo, se pou machin otonòm.


E Uber, yon lòt konpayi Silicon Valley, ap pèdi kantite fenomèn lajan nan akonplisman objektif taksi mondyal li yo; men lajan se pa pwoblèm nan. Menm jan li pa t' pwoblèm imedya a pou Amazon lè konpayi sa a ta pèdi sòm enkwayab lajan yo nan asansyon li a nan monopòl la. Jodi a, byen si, gras a konfinman an, pataje mache mondyal li yo pral pèmèt li, pandan ke tout ti biznis yo ap detwi, nan domine mache sa a, menm plis pase anvan. Se konsa, mache Uber a se machin otonòm, "taksi" otonòm nan. Se sa eksplike anpil lajan ki envesti isit la. Lajan se pa fasilite a an swa. Sa sa gade yo konbyen yo pèdi. E se poutèt sa yo ap detwi tout konpayi taksi atravè mond lan, pou jwenn monopòl sa a. Ki sa k’ap pase ak konfinman sa a? Li detwi konpayi taksi yo, men se pa Uber.


E depi nou pa ka gen an menm tan machin otonòm yo, ak machin gazolin ak machin dyezèl, ki sa yo fè? Yo piti piti retire machin gazolin ak machin dyezèl yo sou lide ridikil ke moun reskonsab yo pou chanjman klima a ki se yon lòt mit nan 1% te prevwa pa modèl òdinatè fèt pa moun yo menm ki fè modèl òdinatè sa yo rele viris la. Machin otonòm yo fonksyone ak elektrisite, ki donk machin elektrik - "pou sove anviwònman an" – yo se jis yon pòt pou machin elektrik otonòm la. Epi Musk konnen li.


15- Sosyete Hunger Games nan (Jwèt Grangou)


David: Sosyete sa a ke yo ap kreye vit konsa kounye a, mwen dekri li kòm sosyete Hunger Games, fim sa a ki te lage kèk ane de sa, kote gen yon ti 1% ki jere tout rès popilasyon an nan esklavaj ak depandans pa rapò 1% sa a. Ki sa konfinman sa a ap pwodwi nan mond lan? Egzakteman sa. Ekspre. Se poutèt sa yo te fè li. E nan mitan an, gen yon lapolis ak leta militè yo kenbe estati quo sa a.


Brian: David, ou ta ka eksplike enpak ekonomik lan nan tout bagay sa yo?


David: Sosyete Hunger Games ke mwen te jis dekri pa ka posib osi lontan ke yon gwo pati nan popilasyon an gen yon revni endepandan. Ou pa ka pouse moun yo nan mas moun pòv sa a ki ap frape pa povrete a - se sa ki sosyete Hunger Games sipoze ye - si moun yo gen revni endepandan, ak biznis yo ak bagay tankou sa, paske yo gen lajan pou pa koule. Se konsa, yo detwi tout biznis sa yo, ak tout travay sa yo. Anpil nan yo pap janm louvri ankò. E ki sa yo te fè? Yo te kreye yon depandans mas mondyal sou leta a. Men, si ou pran leta sa a, leta sa a, epi ou ale nan nivo siperyè-a, ou gen sèk la ki òganize tout senaryo tèrib sa yo.


Brian: Pakèt bèl plan relans yo. Yo jis sot fè pase youn nan Etazini, soti nan 2 mil a 6 mil milya. Kounye a yo vle fè yon lòt, e yon lòt.


David: E sa pa gen lòt objektif pase detwi gouvènman an ekonomikman. Apre sa, yo pral di "sistèm ekonomik lan jan nou te konnen li a pa solid. Nou pa ka reviv li. Se konsa, sa nou pral fè, paske nou sousye anpil pou ras imen an, se mete kanpe yon tou nouvo sistèm ekonomik, ki pral baze sou lajan dijital", yon bagay mwen te predi nan liv mwen an depi alantou 1993. E tout bagay nou fè, e tout bagay nou achte, yo pral konnen li, epi yo ka deside nan nenpòt ki lè si wi ou non nou ka achte oswa ou pa. Si ou ale nan yon magazen kounye a epi ou eseye peye ak yon kat kredi, lajan dijital, epi yo di ou "O, regrèt, òdinatè a pa aksepte kat ou" a, ou ka di oke, mwen pral peye a lajan kach. Se konsa, lè pa pral gen okenn lajan kach oswa biyè, (paske sèk sa a avèk tronpri viris ki te planifye tout bagay la), tout bagay mwen te di depi premye jou a te jistifye. Yo di lajan danjere paske ou ka trape viris la. Yon foli reyèl. Se konsa, moun ki te gen abitid pou pran lajan kach pa pran li ankò paske yo kwè ke yo te ka trape viris la. Epi gen moun ki nan konpayi an ki jere machin yo lavant ki te di, 3 oswa 4 jou de sa, ke nan fen sezon ete a, lajan kach la ap fin itilize akòz viris la.


Brian: E Wayòm-Ini sot entrodwi lajan kach plastik la ki pral pwobableman kenbe viris la pou lontan.


David: Ah wi. Li pa gen anyen pou wè ak sante. Se jis yon kesyon kontwòl. Se foli. De tout fason, lè lajan kach la fin disparèt, lide sa a, ou gen sèlman lajan dijital - e plan an se ke tout bagay sou mikwo-pis ou. Mwen refere ou nan avanse sou pwent pye totalitè a, yon sèl etap e lè sa a yon lòt. Yo pral kounye a okipe yo de telefòn ou. Yo te okipe yo de lajan kach ou a. Lè sa a, yo te answit okipe yo de kat kredi ou a, epi yo pral kounye a okipe yo de telefòn ou. Ou kounye a gen telefòn dijital. Tout bagay sou telefòn ou. E telefòn sa a vin ekstèn mikwo-pis la. Yo gen sèlman yon etap pou yo pran. Tout bagay nan liv mwen yo depi nan 90 yo.


16- Danje ki genyen nan teknokrasi a


David: Se konsa, lè ou ale nan yon magazen, epi ou vle peye ak pis ou oswa kèlkeswa sa li ye a, e debi dirèk la refize pa òdinatè a, ki jan ou pral fè pou achte anyen? Ou pa pral kapab. Disidan sistèm sa a – ke mwen ye e mwen pral jouk nan fen epi jouk dènye souf mwen - pral trè byen vit disparèt nan lis kat ve òdinatè a. Se yon kontwòl total e absoli.


Brian: Se sa yo ap fè nan Lachin kounye a, ankò yon lòt fwa.


David: Wi. E jan mwen te di, sosyete Hunger Games sa a se fachis la, se kominis la, ki se diferan non nan menm tirani yo, santralizasyon pouvwa a nan men kèk. Men, sa yo ap kreye se yon teknokrasi mondyal. E teknokrasi yo defini kòm bann sosyete ki kontwole pa biwokrat yo, non pa politisyen eli yo. Non, yo pral ale deyò. Sa a se plan an. Plis yo ap diskredite politisyen yo nan lespri piblik la, plis piblik la ap di "O wi, yo initil de tout fason, kidonk kite nou patisipe nan teknokrasi a." Se konsa, sosyete teknokratik sa a pral dirije pa biwokrat yo, syantifik yo, enjenyè yo, teknokrat yo.


Tout moun sa yo nan Silicon Valley se teknokrat. E teknokrat Silicon Valley yo deja dirije mond lan, (e nou pa ta dwe bliye Izrayèl, paske se dezyèm Silicon Valley nan mond lan kounye a, kòm etonan ke sa ka parèt). Pifò politisyen yo pa gen okenn lide de ki sa k’ap pase nan Silicon Valley, li pou kont li fè lwa li pou li. Yo dirije li. Gates yo dirije tout operasyon vaksinasyon yo ak Òganizasyon Mondyal Lasante a. Se konsa, teknokrat yo deja pran kontwòl. E plis ankò nou entegre sosyete teknolojik sa yo ak teknokratik IA a, plis teknokrat yo pran tèt la. Paske politisyen yo te vin demode.


Gen nèg sa a ki te nan tèt pati teknokratik la nan Kanada nan ane 1930 yo, e ki te fè kanpay pou yon sosyete konsa. Èske ou konnen ke li te gran papa Elon Musk? Li pa ka fè sa li fè pa aksidan. Epi li konnen trè byen sa l' ap fè. E nou pa ta dwe flate moun sa yo. Epi moun sa yo gen bezwen pa yo dwe flate, Gates yo, ak modi Musk, ak Bezose - yon lòt ankò - ak Sergey Brin ak Larry Page soti nan Google, ak Wojcicki soti nan YouTube. Sa a se pa lwanj yo bezwen. Okontrè, yo dwe devwale. Yo dwe denonse pou sa yo fè, ki vle di, sosyete teknokrat kaotik sa a, ki baze sou IA ak yon sansi total de nenpòt ki lòt fòm opinyon oswa enfòmasyon ki nan kontradiksyon ak resi ofisyèl yo ke yo ap mete an plas yo. Se poutèt sa Ofcom ak modi Melanie Dawes sa a te entèdi nan medya britanik yo nenpòt ki deba ki lye ak 5G a ak Kovid-19 la.


Kite m' di ou sa a Brian. Oswa pito, kite m' di sa a difizyon yo. Kite m' di sa a a tout moun ki aksepte sa a san ezite. Kite m 'di sa a a ofisyèl jistis yo. "Papa, ki sa ou te fè lè fachis mondyal yo te rive e sistèm ekonomik la te detwi, e kounye a, nou dwe fè tout bagay leta a di, otreman nou pa pral resevwa sibvansyon chak mwa nou an? Ki sa ou te fè? Papa?" Popilasyon yo, "Mwen te jis chita la, cheri." E jounalis yo, "Mwen te ede mete l' kanpe nan bay manti a piblik la." E lapolis, "Mwen te obeyi lòd yo, cheri." Bon chans ak konvèzasyon sa a ak pitit ou yo, ak pitit pitit yo, lè ou fè fas ak fè yo e ak reyalite k’ap pase a.


17- Konfinman brital la


David: Apre sa, mwen pral di sa a a lapolis kounye a. Gen anpil moun ki entèlijan, otantik e bon nan fòs polis la. Men, an menm tan, gen gwo enbesil ak psikopat reyèl ki renmen sa k’ap pase a… Mwen di bon moun, otantik ak entèlijan nan Lapolis nan peyi sa a, ke pitit ou yo ak pitit pitit ou yo ap gen pou yo viv nan mond sa a nan li ou te patisipe nan kreyasyon sa ou pral vigourezman patisipe a - menm bagay la pou militè yo. Ou aplike bann lwa, ki pa pou pwoteje piblik la, men pou pwoteje ak respekte volonte yon sèk ki ta fè psikopat yo gade tankou Manman Theresa. Kisa w'ap fè? Gade pitit ou yo nan je! Gade pitit pitit ou yo nan je! E di m' ke ou pral kontinye defann yon tirani fachis ki pral pran nan pèlen, kondannen timoun sa yo, kòm anpil tankou nenpòt ki lòt moun. Wete inifòm ou, kite Lapolis la. Nou pa ka fè apèl a psikopat yo. Nou pa ka fè apèl a idyo nan inifòm yo. Men, nou ka fè apèl a gwo nonm moun de byen yo ak moun ki sensè yo e atantif ki nan fòs polis la. Ki sa ke ou fè pou ou respekte fachism la?


Brian: Kisa nou ka fè David?


David: Se pa ak mwen pou di moun yo ki sa yo dwe fè. Wòl mwen se mete aksan sou konsekans yo si nou rete chita nan chèz nou yo, epi si nou kite yon ti ponyen psikopat ak idyo – donk konsa dinamik la ye - detwi lavni nou, detwi mwayen pou viv nou an, detwi lavni pitit nou yo ak pitit pitit nou yo. Kontinye kanpe toujou, e sa se fen jwèt la. Kisa ou gen pou pèdi? Pifò moun ki gen pou pèdi tout bagay de tout fason, alò sa ou gen pou ou pèdi?


18- Lavi nan konfinman an


David: Si w’ap fè fas ak yon lame ki atake ou, si ou gen yon kote pou kouri, li gen anpil chans ke ou pral kouri. Lame a se senbòl sèk sa a ak tout ajans li yo. Men, si ou nan yon kanyon epi gen yon sèl sòti, e lame a blòk pasaj ou a, ki sa ou pral fè? Se konsa, ou kanpe, epi ou di, "Pa gen okenn kesyon, mwen pa pral aksepte sa a. Ou vle m' fè sa? Ou vle m' fè sa? Kisa ou ap fè?" Paske lè ou pa gen okenn kote pou kouri, ou pa gen anyen pou pèdi.


Epi ou konnen sa ki jis te rive, poutèt konfinman sa a? Limanite pa gen okenn kote pou kouri ankò. Se konsa, ki kote ou pral ale? Kisa ou pral fè? Èske’w jis pral aksepte sa a? Èske’w pral kite yon ti kantite moun fè sa pou ou? Oswa èske’w ap di: "Se pa kesyon." Apre sa, mwen pral di ou sa mwen fè. Mwen soti lè mwen vle. Apre sa, mwen pa apwoche nenpòt ki moun. Paske menm si mwen di ke yo vale yon manti tèrib konsa, mwen respekte dwa yo ak kwayans yo ke gen kèk kalite danje. Se konsa, mwen pa ale tou pre yo. Mwen kite kay mwen, mwen pa wè okenn moun. Mwen pran machin mwen, mwen ale nan andeyò yo, mwen mache. Mwen pa wè okenn moun, pèsonn ki tou pre. Epi mwen rantre, mwen rantre nan machin mwen. Mwen pake machin mwen e ale nan apatman mwen. Mwen pat wè pèsonn. Mwen gen dwa fè sa, nan Grann Bretay, yon fwa nan yon jounen, daprè psikopat sa yo ak idyo sa yo. Men, mwen te di yo: "Voye pou mwen yon nèg nan inifòm. Li pa enpòtan a ki sa rad la sanble. E si yo ka eksplike m' poukisa sa mwen jis sot dekri a, si mwen fè li yon fwa oswa dis fwa chak jou, li pral nwizib pou yon moun, menm daprè kritè ridikil ou yo, se konsa mwen pral sispann fè li. " Men, yo pap janm ka fè l' paske byen si sa a totalman absid.


E lefèt ke li se yon istwa san sans, lefèt nan ale deyò epi lwen tout moun - si ou fè li yon fwa oswa dis fwa chak fwa nan yon jounen, pa gen pwoblèm. Ou pa pral fè mal ak nenpòt moun, menm daprè kritè ridikil yo. Epi se konsa. Ou ka sèlman ale deyò yon fwa. Sa di ou ki sa li ye. Li pa sante. Li se yon kesyon kontwòl. Li se yon plan kontwòl ki soti trè, trè lwen. Epi li sou wout pou rive vre. Tout bagay sa yo dekri nan liv mwen yo avèk fòs ak detay, nati ansyen ak resan nan tout bagay sa a, paske li pa yon bagay nouvo. Sa a se yon bagay ki te rive nan faz final li yo. E men kèk 8 milya moun, 66 milyon nan Grand-Bretay, fè fas a yon ti kantite moun ki konfine tout moun. Mwen wè yon solisyon.


Brian: Ki sa David? Ki solisyon an? Èske nou dwe pran yon desizyon ki baze sou pwòp konesans ak rechèch nou yo, epi tou ki baze sou santiman pwòp nou an nan sa ki jis?


David: Kite m' jis di ou sa, Brian. Nou te antre nan dezòd sa a pa konsantman sou pouvwa. Tout pouvwa sa a se tou senpleman pèsepsyon nou selon li menm ke li gen pouvwa sa a. 66 milyon kont yon ti ponyen, mwen pa panse li gen nenpòt ki. Se konsa, si nou te mete nan dezòd sa a pa konsantman ilizyon pouvwa, ki sa ki repons lan? Nan sispann fè sa. Lè sa a, nou pral wè ki kote pouvwa reyèl la ye. Epi li pa nan men yon kèk moun. [...]


Brian: Mwen panse ke se egzakteman kote nou pral rete jodi a, David.


David: Mwen pral sere men ou, epi ou pa kapab ban mwen Kovid-19 la ki pa egziste!


[Fen Entèvyou a]


19- Konklizyon


Kounye a ke nou konprann ki sa ki dèyè komedi sa a yo rele Kovid-19 la, se ak nou menm pou fè aranjman nou. Pa tonbe nan pèlen manti ki gaye pa bann desidè mond sa a, ke tout se disip lisifè, ki gen misyon pou detwi limanite. Nou dwe vijilan. Nou dwe saj. Kouri lwen 5G a tankou lapès. Pwoteje tèt nou kont ond yo, paske yo trè danjere pou sante. Evite tout aparèy mikwo-ond yo, epi evite itilize Wi-Fi otan ke posib. Wifi detwi sante nou ti kal pa ti kal.


Nou ka goumen ak Kowonaviris la, swa nan fason prevantif oswa kiratif. Solisyon yo egziste. Si nou te deja trape li, pa panike. Kowonaviris la tankou tout lòt grip, ka trete, ak gwo fasilite. Pa kite nou distrè pa demon yo nan Òganizasyon Mondyal Satanik la (OMS), ki gen reyèl misyon pou kenbe lemonn antye nan maladi a. Ipokrit sa yo ki ban nou enpresyon ap travay pou sante nou, travay di pou ke nou pa janm pral an sante. Koulye a, nou te avèti.


Psikopat OMS yo konbat sistematikman tout remèd ki kapab reyèlman geri nou, e yo aranje yo pou mete a dispozisyon nou sèlman bann pwazon ke yo rele medikaman oswa vaksen, ki gen pou sèlman objektif detwi lavi. Pandan ke plizyè medsen ak chèchè Afriken ap geri popilasyon yo avèk remèd efikas e konvenkan yo te fè, moun fou OMS yo di nou ke kounye a pa gen okenn prèv nan nenpòt ki remèd ki ka anpeche oswa geri Kowonaviris la, moun fou OMS yo yo sistematikman ap konbat nenpòt remèd ki ka vrèman geri nou, e fè aranjman yo fè disponib pou nou sèlman pwazon ke yo rele dwòg oswa vaksen an, ki gen sèlman bi pou yo detwi lavi nou. Yo absoliman detèmine pou enpoze sou tout mond lan nouvo pwazon danjere ke yo ap fè a. Pwazon sa yo rele Vaksen kont Kovid-19 la.


Plizyè remèd efikas pou Kowonaviris la egziste. Nou tou senpleman gen pou chwazi sa nou prefere a. Si nou pito pou trete pa medsin modèn, gen plizyè doktè Afriken yo ak chèchè ki trete Kowonaviris la, ak gwo siksè. Youn nan yo, Doktè Valentin AGON, te devlope yon medikaman yo rele Apivirine 500, ki detwi nèt Kowonaviris la nan 3 jou. Pa sezi si idyo yo nan Ajans Regilasyon Famasetik yo entèdi medikaman sa a, di nou ke li pat otorize oswa valide pa OMS.


Pa kite fou sa yo deside pou nou sa ki bon oswa move pou nou. Nou dwe konnen ke kriminèl sa yo ap travay pou enterè katèl famasetik yo, se pa pou nou. Yo pa entèrese nan lavi nou. Sonje yon fwa pou tout, tanpri, ke nou pat kreye pa malad mantal sa yo. Okenn nan yo pa gen dwa deside si nou pral viv oswa mouri. Pa kite yo fè nou kreyati yo, e dispoze lavi nou jan yo wè li bon pou yo.


Si nou pito medikaman natirèl, konnen an premye ke anpil Natiropat Afriken yo te mete ansanm konbinezon divès kalite remèd natirèl kont Kowonaviris la. Nou pral jwenn kèk nan konbinezon sa yo nan yon dokiman ki rele "Medsin Natirèl Reponn a Kowonaviris la", ki sou sit la www.mcreveil.org, nan Seksyon Sante a.


Konnen answit, ke Prezidan Andry Rajoelina nan Gwo Zile afriken yo rele Madagascar a, gen, avèk èd Doktè Afriken yo ak Chèchè yo, ki te dirije pa Dr Jérôme Munyangi, manifaktire yon remèd trè efikas kont Kowonaviris la. Remèd sa a nan fòm te èbal te rele Covid-Organics, ki pwodwi nan plant Amwaz, bay rezilta a jis nan sèt jou. Remèd sa a tèlman efikas ke nan jou sa a pa gen okenn lanmò nan Kowonaviris nan Madagascar. Ale mande ajan dyab yo nan Òganizasyon Mondyal Satanik la (OMS) sa yo panse de remèd sa a, epi nou pral konprann poukisa diferan kalifikasyon nou te itilize pou kalifye yo.


Se pou nou sonje an pasan, ke Amwaz la ki kounye a itilize nan Madagascar pou anpeche ak geri Kowonaviris la, se menm pwodwi a ke Doktè-Chèchè Afriken an, Jérôme Munyangi, itilize pou anpeche ak geri malarya. Doktè Jérôme Munyangi te prèske asasinen pa mafya katèl famasetik la, e OMS pou ki li kan menm travay, li kont remèd sa a. Lafrans ak Bèljik te entèdi remèd sa a. Avèk sa nou fasilman konprann ipokrizi demon sa yo ki pretann yo sousye de sante nou.


Tou sonje ke nan yon peyi Afrik Santral yo rele Kameroun, yon peyi te dirije depi 40 ane pa yon bann kanay nan kalite ki pi mal la, yon jaden nan plizyè ekta Amwaz te detwi kèk mwa de sa nan vil Bangangte, san okenn rezon, pa idyo yo pou kèk biyè, yo pare pou sakrifye dè milyon lavi. Epi kòm si sa pat ase, pwopriyetè jaden sa a yo te arete kòm yon vilgè kriminèl, epi li te kenbe nan prizon polis pa bann fatra sa yo rele pa erè otorite administratif yo.


Finalman, konnen ke lè nou adopte yon rejim bon alimantè, n’ap trete tèt nou de Kowonaviris la ak tout lòt maladi natirèl. Pou konnen plis de sa, li atik ki rele a "Maladi ak Manje", ke n’ap jwenn sou sit la mcreveil.org, nan Seksyon Sante a.


Nou rekòmande tou lekti atik yo rele "Medsin Konvansyonèl la: Yon Jenosid òganize", "Vaksen an: Yon Pwazon Trè Danjere", ak "Verite sou SIDA". Atik sa yo gen gwo enpòtans pou konprann ki jan satanis yo nan mond sa a manipile moun atravè maladi ak sa yo rele solisyon yo ofri pou trete maladi sa yo. Nou pral jwenn atik sa yo sou sit entènèt la www.mcreveil.org, nan Seksyon Sante a.


Finalman, nou ta renmen eksprime gratitid nou a Chèchè David Icke pou risk li te pran nan ekspoze plan satanik sa a, ak Jounalis Brian Rose ki te mete kanal televizyon li an an danje nan fè entèvyou sa a, malgre menas yo ke li te resevwa. Entèvyou sa a te entèdi pa YouTube, Vimeo, Facebook, ak regilatè telekominikasyon Britanik Ofcom. Si nou entèrese nan lòt atik sou sijè ke medya mantè yo pa trete, santi nou lib pou al vizite sit David Icke la, DavidIcke.com, oswa sit Brian Rose la, londonreal.tv.


Benediksyon Bondye pou tout moun ki renmen Jezi Kris, Senyè nou an, ak yon renmen ki p’ap janm fini!

 

Envitasyon

 

Chè frè ak sè,

 

Si nou te kouri pou fo legliz yo e nou vle konnen sa ke nou dwe fè, men de solisyon ki ofri ak nou:

 

1- Gade si bò kote nou pa gen kèk lòt pitit Bondye ki krenn Bondye e ki dezire viv selon Sèn Doktrin nan. Si nou jwenn, nou lib pou nou mete ak yo.

 

2- Si nou pa jwenn e dezire pou rejwenn nou, pòt nou yo ouvè, Sèl bagay ke nou mande nou pou fè, se pou li dabò tout Ansèyman yo ke Senyè te ban nou yo, e ki sou sit nou an www.mcreveil.org, pou rasire nou ke yo konfòm ak Bib la. Si nou jwenn yo konfòm ak Bib la, e nou prè pou nou soumèt nou a Jezi Kris, e pou viv selon egzijans pawòl Li, n’ap akeyi nou avèk lajwa.

 

Se pou gras Jezi Senyè a toujou la avè nou!

 

Sous & Kontak:

Sit Entènèt: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klike isi a pou telechaje Liv sa a an PDF